МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.12.2017 N 481

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2017 р. за N 1573/31441

Про внесення змін до Переліку видів тварин,
що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про Червону книгу України", статті 44 Закону України "Про тваринний світ", на підставі подання Національної комісії з питань Червоної книги України (протокол від 09 листопада 2017 року N 2), з метою збереження та відтворення популяції лося європейського наказую:

1. Унести зміни до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 17 червня 2009 року N 313, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2009 року за N 627/16643, доповнивши його новою позицією такого змісту:

"

541-1  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці 
Artiodactla  Парнокопитні  Alces alces  Лось європейський  вразливий 

".

2. Управлінню охорони біорізноманіття та біобезпеки (Мовчан М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В.Ю.

Міністр О. Семерак