КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 березня 1995 р. N 213
Київ

Про Методику нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 831 від 16.11.2016)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 864 від 31.10.
95
N 525 від 30.05.
97
N 951 від 08.08.20
01
N 843 від 05.07.2004
N 1185 від 31.10.20
11
N 492 від 23.05.20
12
N 268 від 25.03.20
15
N 831 від 16.11.20
16
N 637 від 23.08.20
17)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель" Кабінет Міністрів України постановляє:

(Вступна частина в редакції Постанови КМ N 637 від 23.08.2017)

1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (додається).

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 843 від 05.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 831 від 16.11.2016)

(Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 637 від 23.08.2017)

3. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству сільського господарства і продовольства, Уряду Автономної Республіки Крим і облвиконкомам разом з Українською академією аграрних наук провести до 1 липня 1995 р. на основі зазначеної Методики грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим, областях, їх кадастрових і адміністративних районах та сільськогосподарських підприємствах.

4. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з міськвиконкомами провести до 1 жовтня 1995 р. з метою виробничої апробації грошову оцінку земель міст Одеси, Чернігова, Броварів та смт. Ланівців Тернопільської області.

5. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з грошовою оцінкою земель, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 1995 р. N 213

Методика
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

(Назва Методики із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 843 від 05.07.2004,
N 831 від 16.11.2016)

(У тексті Методики слова "(у карбованцях)" замінено
словами "(у гривнях)" згідно з Постановою КМ
N 951 від 08.08.2001)

(У назві та тексті Методики слова
"грошова оцінка" у всіх відмінках замінено
словами "нормативна грошова оцінка"
у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ
N 843 від 05.07.2004)

I. Загальні положення

1. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку земель".

(Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 843 від 05.07.2004, N 831 від 16.11.2016)

2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани території, відомості Державного земельного кадастру, інвентаризації земель та державної статистичної звітності.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 831 від 16.11.2016)

2-1. Дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

(Методику доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 492 від 23.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 25.03.2015)

(Розділ II виключено на підставі Постанови КМ N 831 від 16.11.2016)

III. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

21. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою:

В х Нп
Цн = ------------------------- х Кф х Км,
Нк 

(7) 

де Цн - нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп - норма прибутку (6%);

Нк - норма капіталізації (3%);

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);

Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки.

(Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 843 від 05.07.2004)

Витрати на освоєння та облаштування території включають відновну вартість - як первісну вартість, що змінюється після проведення переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (у тому числі зовнішнього освітлення) слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту станом на початок року проведення оцінки.

(Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ N 843 від 05.07.2004)

Коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3,  (8) 

де Км1 - коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори місцеположення земельної ділянки, зокрема:

а) чисельність населення та адміністративний статус населеного пункту, його місце в системі розселення;

б) розміщення в межах населених пунктів, розташованих у приміських зонах великих міст;

в) розміщення в межах населених пунктів, що мають статус курортів.

Км2 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки в межах населених пунктів, зокрема:

а) відстань до загальноміського центру населеного пункту, концентрованих місць праці, масового відпочинку населення;

б) розташування в ядрі центру великих і найбільших міст та інших населених пунктів, що мають особливо важливе історичне значення, в приморській смузі населених пунктів.

Км3 - коефіцієнт, який характеризує локальні фактори місцеположення земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерногеологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними умовами та рівнем облаштування території.

(Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 525 від 30.05.97)