МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.06.2017 N 555

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
20 липня 2017 р. за N 880/30748

Про затвердження зразків бланків
паспортів на смичковий музичний
інструмент і смичок

Відповідно до підпункту 86 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

зразок бланка паспорта на смичковий музичний інструмент;

зразок бланка паспорта на смичок.

2. Надати право видачі паспортів на смичкові музичні інструменти і смички державним установам, закладам культури, іншим організаціям, визначеним у розділі ІХ Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 березня 2017 року N 267, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 року за N 529/30397.

3. Установити, що державні установи, заклади культури, інші організації, визначені у пункті 2 цього наказу, самостійно забезпечують виготовлення бланків паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок.

4. Державним установам, закладам культури, іншим організаціям, визначеним у пункті 2 цього наказу:

1) протягом 6 місяців після набрання чинності цим наказом виготовити бланки паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок на каландрованому папері формату А5 (148 х 210 мм) щільністю 250 г/м2 відповідно до зразків, затверджених цим наказом, із зазначенням серій, закріплених за ними згідно з додатком 1 до цього наказу, і порядкових номерів, що починаються з 000001, та поінформувати про це Міністерство культури України;

2) протягом двох тижнів після виготовлення бланків паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок знищити невикористані бланки паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок старих зразків та надати до Міністерства культури України копії актів про їх знищення.

5. Відділу з питань переміщення культурних цінностей (Татіївська І.П.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) довести цей наказ до відома державних установ, закладів культури, інших організацій, визначених у пункті 2 цього наказу.

6. Визнати такими, що втратили чинність, деякі накази Міністерства культури і мистецтв України та Міністерства культури України згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр Є.М. Нищук

Затверджено
Наказ Міністерства
культури України
27.06.2017 N 555

Паспорт
на смичковий музичний інструмент

Паспорт на смичковий музичний інструмент для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Заступник начальника відділу з питань
переміщення культурних цінностей І.П. Татіївська

Затверджено
Наказ Міністерства
культури України
27.06.2017 N 555

Паспорт
на смичок

Паспорт на смичок для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Заступник начальника відділу з питань
переміщення культурних цінностей І.П. Татіївська

Додаток 1
до наказу Міністерства
культури України
27.06.2017 N 555

Серії
для паспортів на смичковий музичний інструмент і
смичок, закріплені за державними установами,
закладами культури, іншими організаціями

N з/п  Найменування державної установи, закладу культури, іншої організації  Серії для паспортів на смичковий музичний інструмент та смичок 
Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації  АА 
Державне підприємство "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г. Шевченка"  АБ 
Державне підприємство "Національний будинок органної та камерної музики України"  АВ 
Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка"  АГ 
Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького  АД 
Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради  АЕ 
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України  АЄ 
Обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури (м. Херсон)  АЖ 
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової  АЗ 
10  Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини  АИ 

Додаток 2
до наказу Міністерства
культури України
27.06.2017 N 555

Перелік
деяких наказів Міністерства культури і мистецтв України та
Міністерства культури України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року N 595 "Про затвердження зразків паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та переліку державних установ, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за N 920/8241.

2. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14 січня 2005 року N 15 "Про внесення змін та доповнень до наказів Міністерства культури і мистецтв України від 24.09.2003 N 595 та від 15.11.2002 N 647", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2005 року за N 171/10451.

3. Наказ Міністерства культури України від 15 квітня 2013 року N 308 "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року N 595", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2013 року за N 696/23228.

4. Наказ Міністерства культури України від 13 листопада 2014 року N 986 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року N 595", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за N 1528/26305.