Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.09.2003 N 595

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2003 р. за N 920/8241

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства культури України
N 555 від 27.06.20
17)

Про затвердження зразків паспортів на
смичкові музичні інструменти і смички та
переліку державних установ, яким надається
право проведення державної експертизи смичкових
музичних інструментів і смичків

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури і мистецтв
N 15 від 14.01.20
05

Наказами Міністерства культури
N 308 від 15.04.20
13
N 986 від 13.11.20
14 )

Відповідно до п. 2.1 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 N 258 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2002 N 571/6859), та з метою врегулювання питання видачі паспортів на смичкові музичні інструменти та смички наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

- зразок паспорта на смичковий музичний інструмент (додаток 1);

- зразок паспорта на смичок (додаток 2).

( Абзац 4 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства культури і мистецтв N 15 від 14.01.2005 )

2. Державній службі контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України:

- забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

- у десятиденний термін після державної реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства культури Автономної Республіки Крим, управлінь культури обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління культури та мистецтва Київської міської державної адміністрації, уповноважених Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- забезпечити до 01.01.2004 виготовлення паспортів на смичкові музичні інструменти та смички друкарським способом з обов'язковою нумерацією кожного примірника.

3. Уповноваженим Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України в Автономній Республіці Крим, мм. Дніпропетровську, Києві, Львові, Одесі організувати роботу щодо заміни паспортів на смичкові інструменти та смички старого зразка на паспорти, що затверджені цим наказом.

Кінцевий термін проведення зазначених робіт - 1 липня 2004 року.

4. Державну експертизу та видачу паспортів на смичкові музичні інструменти та на смички здійснюють державні установи, заклади культури, навчальні заклади, яким надано право проведення державної експертизи музичних інструментів згідно з переліком, наведеним у пункті 12 Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 вересня 2014 року N 744 "Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2014 року за N 1168/25945. ( Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв N 15 від 14.01.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури N 986 від 13.11.2014 )

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра культури і мистецтв України у зв'язках з Верховною Радою України Новохатька Л.М., Голову Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Федорука О.К.

Міністр Ю.П.Богуцький

( Перелік державних установ, закладів культури, навчальних закладів, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури і мистецтв N 15 від 14.01.2005 )

Додаток 1
до наказу

                   Зразок

         Міністерство культури України
Ministry of culture of Ukraine
________________________________________________________________
(найменування державної установи, закладу культури,
іншої організації, що видає паспорт)

             ПАСПОРТ N 000000

               PASSPORT

         на смичковий музичний інструмент
(скрипка, альт, віолончель, віола, контрабас)
on bow instruments
(violin, viola, violoncello, contrabass)

 Назва інструмента
Instrument_______________________________________________________
_________________________________________________________________

Місце виготовлення/майстер/фабрика
Production place/Author__________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Час виготовлення
Production time__________________________________________________
_________________________________________________________________

Етикетка в транскрипції оригіналу
Label____________________________________________________________
_________________________________________________________________

Лак (загальний кольоровий фон)
Color____________________________________________________________
_________________________________________________________________

Особливі прикмети
Special notes____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Орієнтовна вартість
Cost_____________________________________________________________

               Розміри
Sizes

 Розміри (в мм)      1. Ширина верхнього овалу_______________
нижньої деки по 2. Ширина мінімальна____________________
зводу (+/-0,2) 3. Ширина максимальна___________________
(Sizes of lower deca) 4. Довжина без п'ятки___________________

Розміри (в мм) 5. Мінімальна відстань між ефами
верхньої деки по (Between Afs)___________________________
зводу (+/-0,2) 6. Відстань від верхнього краю до нижніх
(Sizes of upper deca) зарубок ефів____________________________

Розміри (в мм) 7. Висота біля ґудзика__________________
обичайок (+/-0,2) 8. Висота біля правого нижнього кута____
(Sizes of obychaykes) 9. Висота біля правого верхнього кута___
10. Висота біля основи шийки справа_____

Розміри (в мм) 11. Мінімальна ширина___________________
головки (+/-0,2) 12. Максимальна ширина__________________
(Sizes of bulb) 13. Ширина п'ятки головки_______________

 Висновок: _______________________________________________________
(зазначається належність інструмента
до культурних цінностей)
_________________________________________________________________
(підпис посадової особи державної установи, закладу
культури, іншої організації, що видала паспорт,
її П.І.Б.)
(signature, name and surname)

    Дата видачі               М.П.
Date
"___"________20__

            Власник інструмента

------------------------------------------------------------------
| | |
| П.І.Б. | |
| Name, surname_________________ | М.П. |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | Печатка державної установи, |
| | закладу культури, |
| | іншої організації, |
| | що видала паспорт |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
| П.І.Б. | |
| Name, surname_________________ | М.П. |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | Печатка державної установи, |
| | закладу культури, |
| | іншої організації, |
| | що видала паспорт |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
| П.І.Б. | |
| Name, surname_________________ | М.П. |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | Печатка державної установи, |
| | закладу культури, |
| | іншої організації, |
| | що видала паспорт |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
------------------------------------------------------------------
1. Фото верхньої деки
Photography of upper deca

------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
------------------------------------------------------------------
2. Фото обичайки
Photography of obychaykes

------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
------------------------------------------------------------------
3. Фото нижньої деки
Photography of lower deca

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури N 308 від 15.04.2013 )

Голова Державної служби контролю за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон України О.К.Федорук

Додаток 2
до наказу

                   Зразок

         Міністерство культури України
Ministry of culture of Ukraine
________________________________________________________________
(найменування державної установи, закладу культури,
іншої організації, що видає паспорт)

             ПАСПОРТ N 000000

               PASSPORT

              на смичок
on bow

 Смичок
Bow______________________________________________________________

Тростина Головка
Cane_________________________ Bulb______________________________

Колодка з гвинтом (матеріал, техніка, при наявності дорогоцінних
металів і каменів зазначити пробу, вагу і кількість)_____________
_________________________________________________________________

Block with screw (material, technics, hallmark, weight and
quantity)________________________________________________________
_________________________________________________________________

Маркування (клеймо, знак майстра, літери, цифри, монограми)
Marking__________________________________________________________
_________________________________________________________________

Розміри (в мм): довжина смичка з гвинтом_______________________
Sizes без гвинта______________________

Особливі прикмети
Special notes____________________________________________________

Місце виготовлення/майстер/фабрика
Production place/Author__________________________________________

Час виготовлення
Production time__________________________________________________

Орієнтовна вартість
Cost______________________________

 Висновок: _______________________________________________________
(зазначається належність інструмента
до культурних цінностей)
_________________________________________________________________
(підпис посадової особи державної установи, закладу
культури, іншої організації,що видала паспорт,
її П.І.Б.)
(signature, name and surname)

    Дата видачі               М.П.
Date
"___"________20__

------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
------------------------------------------------------------------
1. Фото частини тростини з голівкою
Photography of cane with bulb

------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
------------------------------------------------------------------
2. Фото частини тростини з колодкою і гвинтом збоку
Photography of cane with block and screw sideways

------------------------------------------------------------------
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
------------------------------------------------------------------
3. Фото частини тростини з колодкою і гвинтом знизу
Photography of cane with block and screw from below

             Власник смичка

------------------------------------------------------------------
| | |
| П.І.Б. | |
| Name, surname_________________ | М.П. |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | Печатка державної установи, |
| | закладу культури, |
| | іншої організації, |
| | що видала паспорт |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
| П.І.Б. | |
| Name, surname_________________ | М.П. |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | Печатка державної установи, |
| | закладу культури, |
| | іншої організації, |
| | що видала паспорт |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
| П.І.Б. | |
| Name, surname_________________ | М.П. |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | |
| ______________________________ | Печатка державної установи, |
| | закладу культури, |
| | іншої організації, |
| | що видала паспорт |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури N 308 від 15.04.2013 )

Голова Державної служби контролю за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон України О.К.Федорук