Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.01.2005 N 15

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2005 р. за N 171/10451

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства культури України
N 555 від 27.06.20
17)

Про внесення змін та доповнень до наказів
Міністерства культури і мистецтв України
від 24.09.2003 N 5
95
та від 15.11.2002 N 647

Відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 N 1343 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення" наказую:

1. Унести до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 24.09.2003 N 595 "Про затвердження зразків паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та переліку державних установ, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2003 за N 920/8241, такі зміни і доповнення:

1.1. Абзац 4 пункту 1 виключити.

1.2. Перелік державних установ, закладів культури, навчальних закладів, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків, затверджений наказом Мінкультури України від 24.09.2003 N 595, зареєстровано в Мін'юсті України 13.10.2003 за N 920/8241 вважати таким, що втратив чинність.

1.3. Доповнити наказ після пункту 3 пунктом 4 такого змісту:

"4. Державну експертизу та видачу паспортів на смичкові музичні інструменти та на смички здійснюють державні установи, заклади культури, навчальні заклади, яким надано право проведення державної експертизи музичних інструментів згідно з переліком, наведеним у пункті 12 Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15.11.2002 N 647 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2002 за N 948/7236.

1.4. У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.

2. Пункт 12 Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15.11.2002 N 647, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2002 за N 948/7236, викласти в новій редакції:

------------------------------------------------------------------------------------------------
"12 |Музичні |м. Дніпропетровськ |
|інструменти |Дніпропетровське музичне училище ім. М.I.Глінки; |
| |м. Київ |
| |Державна колекція музичних (смичкових) інструментів Міністерства культури |
| |і мистецтв України; |
| |Національна музична академія України ім. П.I.Чайковського; |
| |Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України; |
| |м. Львів |
| |Львівська державна музична академія ім. М.Лисенка; |
| |м. Одеса |
| |Одеська державна музична академія ім. А.Нежданової; |
| |Одеське училище мистецтв та культури ім. К.Ф.Данькевича; |
| |м. Сімферополь |
| |Сімферопольське музичне училище ім. П.I.Чайковського; |
| |м. Чернівці |
| |служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний |
| |кордон; |
| |м. Ужгород |
| |служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний |
| |кордон України". |
------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра у зв'язках з Верховною Радою України, Голову Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.

Міністр Ю.П.Богуцький