ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
12.11.2015 N 783

Про затвердження Технічного порядку
проведення Національним банком України операцій
за стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи

(Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанови
Національного банку України
N 995 від 30.12.20
15
N 86 від 17.02.20
16
N 100 від 23.02.20
16
N 238 від 05.04.20
16
N 27-рш від 27.05.20
16
N 138-рш від 15.07.20
16
N 290-рш від 16.05.20
17
N 410-рш від 04.07.20
17
N 484-рш від 27.07.20
17
N 588-рш від 12.09.20
17
N 121-рш від 23.02.20
18


(Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення
Національного банку України
N 306-рш 01.06.20
18)

Відповідно до пункту 11 розділу I Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615, яким передбачено встановлення розпорядчим актом Національного банку України Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, що передбачає терміни виконання операцій, послідовність дій підрозділів Національного банку України та банків, зразки генеральних договорів, інших договорів та документів, що свідчать про проведення операцій, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Технічний порядок проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 260 "Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 22 червня 2012 року N 262 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 25 вересня 2012 року N 393 "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку";

постанову Правління Національного банку України від 22 листопада 2012 року N 487 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 11 грудня 2012 року N 520 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 20 червня 2013 року N 243 "Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 26 липня 2013 року N 298 "Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 03 вересня 2013 року N 346 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 14 жовтня 2013 року N 407 "Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року N 48 "Про механізм оперативного підтримання ліквідності банків";

постанову Правління Національного банку України від 26 лютого 2014 року N 100 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року N 48";

постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2014 року N 244 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року N 48";

постанову Правління Національного банку України від 05 червня 2014 року N 334 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року N 48";

постанову Правління Національного банку України від 13 червня 2014 року N 356 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 25 вересня 2012 року N 393";

постанову Правління Національного банку України від 28 серпня 2014 року N 538 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 02 грудня 2014 року N 766 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 29 грудня 2014 року N 868 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 17 січня 2015 року N 28 "Про внесення змін до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 23 січня 2015 року N 49 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 22 травня 2015 року N 336 "Про деякі питання проведення Національним банком України операцій з банками";

постанову Правління Національного банку України від 03 липня 2015 року N 433 "Про внесення зміни до Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

Голова В. О. Гонтарева

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
12.11.2015 N 783

Технічний порядок
проведення операцій за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської системи

I. Загальні положення

1. Цей Технічний порядок розроблено відповідно до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (далі - Положення), з метою врегулювання взаємодії підрозділів Національного банку України (далі - підрозділ Національного банку) і банків України під час виконання операцій з регулювання ліквідності банків, термінів їх виконання та супровідних документів.

2. Цей Технічний порядок регламентує проведення Національним банком України (далі - Національний банк) таких операцій:

1) з рефінансування (кредитів овернайт, кредитів рефінансування);

2) прямого репо;

3) з власними борговими зобов'язаннями;

4) з державними облігаціями України.

3. Терміни, які вживаються в цьому Технічному порядку, застосовуються в значеннях, визначених у нормативно-правових актах Національного банку та Положенні.

4. Операції з рефінансування банків під заставу державних облігацій України, операції прямого репо з державними облігаціями України та операції з купівлі (продажу) державних облігацій України обслуговуються Національним банком як учасником депозитарної системи України (далі - депозитарій Національного банку) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності.

5. Генеральні кредитні договори та генеральні договори репо укладаються та реєструються Департаментом супроводження кредитів, а генеральні договори за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, договори з купівлі (продажу) державних облігацій України укладаються та реєструються Департаментом відкритих ринків.

Генеральні договори/договори візуються та погоджуються Юридичним департаментом, який перевіряє відповідність проекту договору законодавству України, наявність копій (виписок) установчих документів банку, з яким укладається договір, а також підтвердження повноважень осіб, які від імені банку підписуватимуть договір.

На примірнику проекту генерального договору/договору, який після підписання залишається в Національному банку, зазначаються прізвища та ініціали службових осіб Національного банку, які погоджують цей проект.

Усі сторінки примірників оригіналів проектів генеральних договорів/договорів до їх подання на підпис уповноваженій особі Національного банку мають бути прошиті, з проставлянням на місцях їх прошивання відбитка печатки.

Юридичний департамент засвідчує відбитком печатки Національного банку підписані та зареєстровані генеральні договори/договори.

Департамент супроводження кредитів у день укладення генерального кредитного договору та/або генерального договору репо забезпечує уведення його реквізитів (дати, номера) до відповідного програмно-технологічного забезпечення для здійснення його реєстрації в електронному журналі.

Департамент відкритих ринків у день укладення з банком генерального договору за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України забезпечує уведення його реквізитів (дати, номера) до відповідного програмно-технологічного забезпечення для здійснення його реєстрації в електронному журналі.

Оригінали примірників генеральних кредитних договорів, генеральних договорів репо з усіма змінами до них, на яких зазначені прізвища та ініціали службових осіб Національного банку, які його погоджували, передаються на зберігання до сховища, а оригінали примірників генеральних договорів за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку, договорів з купівлі (продажу) державних облігацій України з усіма змінами до них зберігаються в Департаменті відкритих ринків.

Генеральні кредитні договори, генеральні договори репо, генеральні договори за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку укладаються банками незалежно від періодичності користування кредитом овернайт та кредитом рефінансування і наявності відповідних активів (майна) для забезпечення виконання зобов'язань за ними, проведення операцій репо, розміщення депозитних сертифікатів Національного банку.

Банки після укладення генерального договору за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку повідомляють Операційний департамент про рахунок, на який зараховуються кошти від погашення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитний сертифікат) і процентні доходи, у тому числі за умови укладення договору про купівлю депозитних сертифікатів на міжбанківському кредитному ринку. Операційний департамент після укладання генерального договору за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку повідомляє банкам номер транзитного рахунку для перерахування коштів за придбані депозитні сертифікати.

6. Заявки банків на участь в операціях з рефінансування та з розміщення депозитних сертифікатів акумулюються засобами програмно-технологічного забезпечення та зберігаються до закінчення визначеного строку їх отримання. Відповідальні особи структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, робочі місця яких підключені до засобів програмно-технологічного забезпечення, що забезпечує проведення цих операцій, мають доступ лише до інформації, що визначає перелік банків, які подали заявки, їх номери та час надходження. Інформація щодо змісту заявок банків за кожним учасником операцій з рефінансування та з розміщення депозитних сертифікатів стає доступною для відповідальних виконавців після закінчення визначеного часу подання банками заявок за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення.

7. Ліквідні активи (майно), які є предметом застави за операціями з рефінансування, та державні облігації України, які є предметом операцій прямого репо, приймаються в забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючого коефіцієнта.

Справедлива вартість державних облігацій України, що надаються в заставу за операціями з рефінансування та які є предметом операцій прямого репо, визначається засобами відповідного програмно-технологічного забезпечення в автоматизованому режимі на підставі інформації, розрахованої Департаментом управління ризиками.

Справедлива вартість облігацій міжнародних фінансових організацій визначається засобами відповідного програмно-технологічного забезпечення на підставі інформації Департаменту управління ризиками.

Підставою для виставлення вимоги до банку щодо приведення у відповідність до встановлених вимог обсягу заставлених активів (майна) за кредитом рефінансування є досягнення граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна), який установлюється розпорядчими актами Національного банку та доводиться до відома банківської системи Департаментом управління ризиками, у тому числі шляхом уведення інформації до відповідного програмно-технологічного забезпечення.

Коригуючий коефіцієнт для кожного виду активу (майна), що надається в заставу за операціями з рефінансування або є предметом операції прямого репо, розраховується та встановлюється Департаментом управління ризиками із застосуванням стандартного або індивідуального підходів відповідно до розпорядчих актів Національного банку. Коригуючі коефіцієнти, розраховані із застосуванням стандартного підходу, затверджуються окремим розпорядчим актом Національного банку.

Розміри коригуючих коефіцієнтів не змінюються до виконання банком зобов'язань за кожною конкретною операцією з рефінансування та/або прямого репо.

Департамент управління ризиками забезпечує уведення інформації щодо коригуючих коефіцієнтів до відповідного програмно-технологічного забезпечення та її розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку (далі - сторінка Офіційного інтернет-представництва).

8. Перевірка достатності обсягу заставлених активів (майна) за справедливою вартістю з урахуванням коригуючих коефіцієнтів за операціями з рефінансування забезпечується Департаментом супроводження кредитів щодня за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".

У разі зменшення обсягу заставлених активів (майна) нижче, ніж установлений граничний рівень зменшення обсягу заставлених активів (майна), Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" та засобів системи електронної пошти Національного банку (далі - електронна пошта) не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації надсилає вимогу до банку щодо приведення у встановлений строк у відповідність до суми одержаного кредиту рефінансування і процентів за строк користування ним обсягу заставлених активів (майна) або часткового дострокового погашення кредиту рефінансування пропорційно обсягу зменшення справедливої вартості заставлених активів (майна).

9. Умови надання кредитів овернайт, кредитів рефінансування та проведення операцій прямого репо відповідно до Положення та цього Технічного порядку є ринковими. Справедлива вартість таких кредитів/операції прямого репо під час первісного визнання відповідає сумі фактично наданих коштів.

II. Порядок проведення операцій з
надання кредиту овернайт

10. Кредит овернайт надається на умовах, що визначаються Положенням, розпорядчими актами Національного банку, генеральним кредитним договором (додаток 1) та відповідно до порядку, установленого цим розділом.

11. Департамент відкритих ринків щодня засобами електронної пошти, програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" оголошує процентну ставку за кредитом овернайт, що діятиме наступного робочого дня, з одночасним повідомленням цієї інформації банкам, департаментам управління ризиками, супроводження кредитів, операційному, Відділу депозитарного обліку державних цінних паперів (далі - Відділ депозитарного обліку) та її розміщенням на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва.

12. Банк у разі виникнення потреби в підтримці ліквідності може будь-якого робочого дня тижня протягом операційного дня Національного банку до 16.00 (у п'ятницю та передсвяткові дні - до 15.00) за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" подати до Департаменту відкритих ринків (копії - департаментам супроводження кредитів, управління ризиками) заявку на одержання кредиту овернайт (додаток 2) (далі - заявка банку).

Заявки банків, які надійшли пізніше встановленого часу, не приймаються, за винятком причин технічного характеру.

13. Подані банками заявки перевіряються засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" в автоматизованому режимі щодо:

1) дотримання банками вимог, передбачених Положенням та розпорядчими актами Національного банку щодо частоти звернень банків за кредитом овернайт та максимального обсягу його надання;

2) достатності для отримання кредиту обсягу заставлених активів (майна), що пропонуються банком у заставу (визначених за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), та його відповідності вимогам Положення.

Заявки, які не пройшли перевірки, відхиляються в автоматичному режимі.

14. Департамент супроводження кредитів здійснює перевірку щодо обтяження у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна запропонованих банком у заставу кредиту овернайт активів (майна) та забезпечує уведення відповідної інформації до програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".

Подані банками заявки, які пройшли перевірку щодо відсутності обтяжень стосовно застави, задовольняються.

15. Департамент відкритих ринків за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" надсилає банку, департаментам супроводження кредитів, управління ризиками, операційному повідомлення про результати задоволення заявки на одержання кредиту овернайт (далі - повідомлення про задоволення заявки) (додаток 3).

Повідомлення про задоволення заявки є підставою для отримання до закінчення операційного дня Національного банку коштів кредиту овернайт відповідно до поданої заявки.

16. Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" у разі надання кредиту овернайт надсилає Відділу депозитарного обліку відомість сквитованих розпоряджень/повідомлень щодо блокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку або депозитних сертифікатів в системі кількісного обліку СЕРТИФ.

17. Відділ депозитарного обліку отримує та надсилає за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення до Центральної розрахункової палати Національного банку (далі - ЦРП) відомість сквитованих розпоряджень/повідомлень щодо блокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку або депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

18. Департамент супроводження кредитів на підставі заявки банку, повідомлення про задоволення заявки, які є невід'ємними частинами генерального кредитного договору, готує за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" розпорядження з фінансових питань та передає його в установленому порядку Операційному департаменту для забезпечення до закінчення операційного дня Національного банку перерахування коштів за наданим кредитом овернайт банку в обсязі, зазначеному в повідомленні про задоволення заявки.

Департамент супроводження кредитів у разі надання банком в заставу кредиту овернайт депозитних сертифікатів готує розпорядження з фінансових питань після отримання інформаційного повідомлення щодо блокування депозитних сертифікатав у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

19. Операційний департамент на підставі розпорядження з фінансових питань, підготовленого Департаментом супроводження кредитів, забезпечує в установленому порядку перерахування коштів банкам за кредитом овернайт під заставу державних облігацій України та депозитних сертифікатів.

20. Банк-позичальник повертає кредит овернайт та проценти за користування ним у термін до 13.00 наступного робочого дня.

21. Департамент супроводження кредитів у день повернення банком-позичальником кредиту овернайт надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" до Відділу депозитарного обліку розпорядження щодо розблокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитаріїї Національного банку або після надходження інформації про повернення коштів - відомість сквитованих розпоряджень/повідомлень щодо розблокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

22. Відділ депозитарного обліку отримує та надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до ЦРП розпорядження щодо розблокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку або після надходження інформації про повернення коштів - відомість сквитованих розпоряджень/повідомлень щодо розблокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

23. Банк-позичальник у разі повернення кредиту овернайт, наданого під заставу державних облігацій України, формує зустрічне розпорядження щодо розблокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку.

III. Порядок проведення тендерів із
підтримання ліквідності банків

24. Кредит рефінансування шляхом проведення кількісного або процентного тендера з підтримання ліквідності банків (далі - кредит рефінансування) надається на умовах, які визначаються Положенням, розпорядчими актами Національного банку, генеральним кредитним договором та відповідно до порядку, установленого цим розділом.

25. Департамент відкритих ринків розробляє графік проведення тендерів із підтримання ліквідності банків на наступний рік і за допомогою засобів електронної пошти в кінці року доводить його до відома банків, департаментів управління ризиками, супроводження кредитів, операційного та одночасно розміщує цю інформацію на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва.

За потреби до графіка можуть бути внесені зміни, а також оголошуватися позачергові тендери, про які своєчасно повідомляється банкам, департаментам управління ризиками, супроводження кредитів, операційному.

26. Департамент відкритих ринків щотижня у вівторок за допомогою засобів електронної пошти, програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" надсилає банкам, департаментам управління ризиками, супроводження кредитів, операційному та Відділу депозитарного обліку повідомлення про проведення наступного робочого дня тендера з підтримання ліквідності банків (додаток 4), у якому зазначаються умови його проведення, з одночасним розміщенням цієї інформації на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва (далі - повідомлення про проведення тендера).

За умови, що вівторок оголошується неробочим днем, повідомлення про проведення тендера надсилається в останній робочий день, що передує неробочому дню.

Департамент відкритих ринків в умовах проведення тендера може визначати:

1) активи (майно), що приймаються в заставу за кредитами рефінансування;

2) види активів (майна) та їх процентне співвідношення в разі прийняття змішаної застави;

3) строки та інші умови проведення позачергового тендера.

27. Банк за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" до 10.00 середи подає до Департаменту відкритих ринків (копії -департаментам супроводження кредитів, управління ризиками, а в разі надання під забезпечення виконання зобов'язань за кредитом рефінансування іноземної валюти - до Операційного департаменту) заявку на участь у кількісному тендері з підтримання ліквідності банків (додаток 5) або заявки на участь у процентному тендері з підтримання ліквідності банків (додаток 6) (далі - заявка банку) без подальшого внесення до них будь-яких змін.

28. Подані банками заявки перевіряються засобами програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" в автоматизованому режимі щодо:

1) дотримання банками вимог, передбачених Положенням (залежно від виду тендера);

2) достатності для отримання кредиту обсягу активів (майна), що пропонуються банком у заставу (визначених за справедливою вартістю та з урахуванням коригуючих коефіцієнтів) та його відповідності вимогам Положення.

Заявки, які не пройшли перевірки, відхиляються в автоматичному режимі.

29. Департамент супроводження кредитів здійснює перевірку щодо обтяження активів (майна), що пропонуються в заставу кредиту рефінансування, у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та забезпечує уведення відповідної інформації до програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".

30. Подані банками заявки, які пройшли перевірку щодо відсутності обтяжень на предмет застави, за кількісним тендером задовольняються в повному обсязі/у межах установленого обсягу, а за процентним - розглядаються Департаментом відкритих ринків у частині погодження обсягів рефінансування та граничної процентної ставки.

Департамент відкритих ринків за результатами розгляду заявок, поданих на проведення процентного тендера без визначення обсягів здійснення рефінансування, готує пропозиції щодо результатів проведення тендера керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків їх погоджує/приймає відповідне рішення.

31. У разі часткового задоволення заявок кількість депозитних сертифікатів кожного коду / цінних паперів кожного коду (міжнародного ідентифікаційного номера), запропонованих у заставу кредиту рефінансування, пропорційно перераховується та округлюється до більшого цілого, про що зазначається в повідомленні про задоволення заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків (далі - повідомлення про результати) (додаток 7).

У разі часткового задоволення заявок банків під заставу іноземною валютою сума запропонованої валюти пропорційно перераховується та округлюється до більшого цілого, про що зазначається в повідомленні про результати.

32. Департамент відкритих ринків до 15.00 середи забезпечує завершення тендера та уведення відповідної інформації до програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" та за допомогою зазначеного програмно-технологічного забезпечення надсилає банкам, які брали участь у тендері, повідомлення про результати з наданням цієї інформації департаментам супроводження кредитів, управління ризиками, операційному (за умови задоволення заявки банку в повному обсязі або частково) та одночасним розміщенням інформації на сторінці Офіційного інтернет-представництва.

Повідомлення про результати є підставою для отримання банком відповідно до поданих заявок коштів кредиту рефінансування під заставу:

1) цінних паперів та депозитних сертифікатів - до закінчення операційного дня Національного банку;

2) іноземної валюти - не пізніше наступного робочого дня та за умови отримання SWIFT-повідомлення, яке підтверджує наявність коштів іноземної валюти на рахунку Національного банку в обсязі, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перерахування коштів, є достатнім для забезпечення зобов'язань банку.

33. Департамент супроводження кредитів за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" надсилає Відділу депозитарного обліку відомість сквитованих розпоряджень/повідомлень щодо блокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку або депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ у разі надання кредиту рефінансування.

34. Відділ депозитарного обліку отримує та надсилає за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення до ЦРП відомість сквитованих розпоряджень/повідомлень щодо блокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку / депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

35. Департамент супроводження кредитів не пізніше наступного робочого дня після задоволення заявки банку вносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження активів (майна) за наданим кредитом рефінансування (крім випадків обмеженого/відсутності доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з технічних причин).

36. Департамент супроводження кредитів на підставі заявок банків та повідомлення про результати, які є невід'ємними частинами генерального кредитного договору, готує за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" розпорядження з фінансових питань і передає його в установленому порядку Операційному департаменту для забезпечення перерахування коштів банкам у визначеному в повідомленні про результати обсязі.

Департамент супроводження кредитів у разі надання банком в заставу кредиту рефінансування депозитних сертифікатів, облігацій міжнародних фінансових організацій або іноземної валюти готує розпорядження з фінансових питань після отримання за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення інформаційного повідомлення щодо блокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ або інформаційного повідомлення про блокування банком заставлених облігацій міжнародних фінансових установ на користь Національного банку, або інформації від Операційного департаменту про наявність на рахунку Національного банку як предмета застави за кредитом рефінансування коштів іноземної валюти (відповідних виписок з рахунку Національного банку про перерахування на рахунок Національного банку іноземної валюти або копії SWIFT-повідомлення (МТ 942 або 940, або 910).

37. Операційний департамент на підставі розпорядження з фінансових питань, підготовленого Департаментом супроводження кредитів, забезпечує в установленому порядку перерахування коштів банкам за кредитом рефінансування.

38. Банк-позичальник сплачує проценти за користування кредитом рефінансування строком:

1) до 14 днів - з настанням строку погашення кредиту;

2) до 90 днів - щомісяця в останній робочий день поточного місяця та з настанням строку погашення кредиту.

39. Департамент супроводження кредитів у день повернення/часткового повернення [з відповідним визначенням Департаментом супроводження кредитів кількості активів (майна), що вивільнятиметься з-під застави] банком-позичальником кредиту рефінансування, наданого під:

1) державні облігації України та депозитні сертифікати, надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" відділу депозитарного обліку розпорядження щодо розблокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку або після надходження інформації про повернення коштів - відомість сквитованих розпоряджень/повідомлень щодо розблокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ;

2) іноземну валюту, надає Операційному департаменту розпорядження щодо повернення банку іноземної валюти, що є предметом застави за кредитом рефінансування як гарантійний депозит, після надходження інформації про повернення коштів;

3) цінні папери, які обслуговуються в Центральному депозитарії України, після надходження інформації про повернення коштів надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн" розпорядження щодо розблокування цінних паперів на рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії України.

Департамент супроводження кредитів уносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про припинення обтяження активів (майна) за поверненим кредитом рефінансування.

40. Відділ депозитарного обліку отримує та надсилає за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення до ЦРП розпорядження щодо розблокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку/відомість сквитованих розпоряджень/повідомлень щодо розблокування депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

41. Департамент супроводження кредитів ініціює дострокове виконання банком зобов'язань за кредитом рефінансування та за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про настання хоча б однієї з таких умов висуває вимогу до банку:

1) виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у тому числі звітної), яка мала вплив на прийняття рішення щодо надання кредиту/проведення операцій прямого репо та щодо повноважень осіб, які від імені банку підписують усі документи, що подаються до Національного банку;

2) не приведення банком у відповідність до встановлених вимог обсягу заставлених активів (майна) за кредитом рефінансування [у разі зменшення їх справедливої вартості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлений граничний рівень зменшення обсягу заставлених активів (майна)] до суми коштів кредиту рефінансування;

3) невиконання банком умов генерального кредитного договору/генерального договору репо, у тому числі щодо вчасної сплати процентів та платежів за операціями рефінансування/прямого репо;

4) отримання інформації про виявлення ознак щодо здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

5) віднесення банку до категорії проблемних.

42. Банк-позичальник може достроково повернути кредит рефінансування та проценти за користування ним повністю або частково та письмово, не пізніше дня, який передує дню дострокового погашення кредиту, повідомити про це департаменти відкритих ринків, супроводження кредитів, управління ризиками та операційний.

IV. Порядок проведення Національним банком
операцій прямого репо з банками

43. Національний банк може проводити з банками операції прямого репо з державними облігаціями України на умовах, що визначаються Положенням, генеральним договором репо (додаток 8) та відповідно до порядку, установленого цим розділом.

44. Банк, що має намір здійснити операцію прямого репо, подає засобами електронної пошти до Департаменту відкритих ринків (копія - Департаменту супроводження кредитів) заявку в довільній формі щодо проведення операції прямого репо, у якій пропонує свої умови щодо строку проведення операції репо, її обсягу, цінових параметрів (процентної ставки, яка використовується для визначення ціни зворотного продажу державних облігацій України), кількості та коду (міжнародного ідентифікаційного номера) державних облігацій України, інших параметрів.

Для визначення параметрів проведення операції прямого репо банк ураховує справедливу вартість державних облігацій України та розмір коригуючих коефіцієнтів, що визначаються та доводяться до відома банків Національним банком за допомогою відповідних засобів програмно-технологічного забезпечення з одночасним розміщенням на сторінці Офіційного інтернет-представництва.

45. Департамент відкритих ринків оперативно за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення розглядає подані банками заявки в частині здійснення перевірки виконання банком вимог Положення, достатності визначеного за справедливою вартістю предмета операції прямого репо з урахуванням коригуючих коефіцієнтів.

46. Департамент супроводження кредитів здійснює перевірку обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна державних облігацій України, що є предметом операції прямого репо, і повідомляє Департамент відкритих ринків щодо результатів такої перевірки.

47. Департамент відкритих ринків з урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку та потреби надання відповідного обсягу коштів на певний період визначає:

1) обсяг і строк проведення операції;

2) процентну ставку, що використовується для розрахунку процентного доходу за операцією прямого репо;

3) ціну зворотної купівлі державних облігацій України на підставі інформації щодо ціни купівлі Національним банком державних облігацій України;

4) суму процентного доходу за цією операцією.

Строк операції прямого репо визначається таким чином, щоб виплати купонного доходу за державними облігаціями України, які є предметом операції прямого репо, у цей строк не здійснювалися.

Процентна ставка, яка використовується для розрахунку процентного доходу за операцією прямого репо, визначається враховуючи інформацію щодо дохідності державних облігацій України, облікової ставки Національного банку, процентних ставок за кредитами на міжбанківському кредитному ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами рефінансування, яка була встановлена за результатами проведення останнього тендера з підтримання ліквідності банків, середньозваженої процентної ставки за кредитами овернайт, що діяли у відповідному періоді.

48. Розрахунок ціни зворотної купівлі державних облігацій України залежить від ціни, що визначена в першій частині операції репо, процентної ставки, яка використовується для розрахунку процентного доходу за операцією прямого репо та строку цієї операції.

Розрахунок ціни зворотної купівлі здійснюється за такою формулою:

Цзв = Цк +  Цк · Пр · К
__________
Кр 

де Цзв - ціна зворотної купівлі Національним банком державних облігацій України за операцією прямого репо (округлюється до двох знаків після коми до найближчого більшого значення);

Цк - ціна купівлі Національним банком державних облігацій України за операцією прямого репо (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів).

Пр - процентна ставка, яка використовується для розрахунку процентного доходу за операцією прямого репо;

К - строк проведення операції прямого репо;

Кр - фактична кількість днів у році.

49. Департамент відкритих ринків з урахуванням інформації Департаменту супроводження кредитів щодо перевірки обтяжень державних облігацій України готує пропозиції керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків приймає відповідне рішення про проведення операції прямого репо та в разі прийняття позитивного рішення повідомляє про це банк та Департамент супроводження кредитів.

Департамент відкритих ринків у разі відмови в проведенні операції прямого репо надсилає банку лист-повідомлення з обґрунтуванням причин відмови і надає відповідну інформацію Департаменту супроводження кредитів.

50. Департамент супроводження кредитів забезпечує здійснення організаційних заходів щодо підготовки додатка до генерального договору репо, який є його невід'ємною частиною, та уводить відповідну інформацію в САП НБУ.

51. Додаток до генерального договору репо має містити такі реквізити: номер, дату укладення додатка, строк операції (дата купівлі/зворотної купівлі), характеристику державних облігацій України (код, дата погашення, справедлива вартість, валюта розміщення), ціну купівлі/ціну зворотної купівлі активу, процентний дохід, номери банківських рахунків, реквізити осіб, що підписують документи банку та Національного банку.

52. Банк за першою частиною операції прямого репо подає до депозитарію Національного банку відповідне розпорядження щодо блокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку.

53. Департамент супроводження кредитів за першою частиною операції прямого репо подає за допомогою засобів електронної пошти до Відділу депозитарного обліку розпорядження щодо блокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку.

Департамент супроводження кредитів уносить до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомості про обтяження державних облігацій України.

54. Відділ депозитарного обліку за операцією прямого репо на підставі отриманого розпорядження надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до ЦРП відповідне розпорядження щодо блокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку.

55. Департамент супроводження кредитів готує розпорядження з фінансових питань та передає його в установленому порядку Операційному департаменту для забезпечення перерахування коштів за першою частиною операції прямого репо в сумі, що передбачена додатком до генерального договору репо, на дату купівлі державних облігацій України. Кошти перераховуються з одночасним блокуванням державних облігацій України в депозитарії Національного банку.

56. Департамент супроводження кредитів за другою частиною операції прямого репо подає за допомогою засобів електронної пошти до Відділу депозитарного обліку розпорядження щодо розблокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку і здійснює припинення обтяження їх у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

57. Відділ депозитарного обліку на підставі отриманого розпорядження надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення до ЦРП відповідне розпорядження щодо розблокування державних облігацій України на рахунку в цінних паперах у депозитарії Національного банку.

58. Банк забезпечує в установленому порядку перерахування коштів за другою частиною операції прямого репо в сумі, що передбачена додатком до генерального договору репо, на дату зворотної купівлі державних облігацій України з одночасним їх розблокуванням у депозитарії Національного банку.

59. Департамент супроводження кредитів ініціює дострокове здійснення другої частини операції прямого репо та не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про настання хоча б однієї з таких умов висуває вимогу до банку:

1) виявлення фактів надання банком недостовірної інформації (у тому числі звітної), яка мала вплив на прийняття рішення щодо надання кредиту рефінансування/проведення операцій прямого репо та щодо повноважень осіб, які від імені банку підписують документи, що подаються до Національного банку;

2) неприведення банком у відповідність до встановлених вимог обсягу заставлених активів (майна) за кредитом рефінансування [у разі зменшення їх справедливої вартості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів нижче, ніж установлений граничний рівень зменшення обсягу заставлених активів (майна)] до суми коштів кредиту рефінансування;

3) невиконання банком умов генерального договору репо/генерального кредитного договору, у тому числі щодо вчасної сплати процентів та платежів за операціями з рефінансування/прямого репо;

4) отримання інформації про виявлення ознак щодо здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

5) віднесення банку до категорії проблемних.

60. Банк у разі ініціювання дострокового повернення коштів за операцією прямого репо має письмово, не пізніше дня, який передує дню дострокового повернення коштів, повідомити про це департаменти відкритих ринків, супроводження кредитів, управління ризиками та операційний.

61. Департамент відкритих ринків у разі дострокового повернення банком коштів за операцією прямого репо здійснює перерахунок ціни зворотної купівлі державних облігацій України, про що повідомляє банк, та надає інформацію Департаменту супроводження кредитів про необхідність підготовки відповідних розпоряджень та забезпечення уведення цієї інформації в САП НБУ.

V. Порядок проведення операцій з розміщення
депозитних сертифікатів та їх погашення

62. Національний банк здійснює розміщення депозитних сертифікатів Національного банку шляхом проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт та/або шляхом проведення кількісного або процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених Положенням, генеральним договором за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (додаток 9) та відповідно до порядку, установленого цим розділом.

63. Департамент відкритих ринків засобами електронної пошти, програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" оголошує процентні ставки за депозитним сертифікатом овернайт щодня та депозитним сертифікатом шляхом проведення кількісного тендера (чергового та/або позачергового) з розміщення депозитних сертифікатів, що діятимуть наступного робочого дня, з одночасним повідомленням цієї інформації банкам, Відділу депозитного обліку, ЦРП, Операційному департаменту та її розміщенням на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва.

64. Департамент відкритих ринків за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" надсилає банкам, Відділу депозитарного обліку, ЦРП, Операційному департаменту повідомлення про проведення операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт/тендера з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - повідомлення про проведення операцій) (додаток 10), у якому зазначаються умови проведення операції/тендера, з одночасним розміщенням цієї інформації на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва.

Чергові тендери з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів проводяться щосереди. За умови, що вівторок оголошується неробочим днем, повідомлення про проведення операцій надсилається банкам у робочий день, що передує дню проведення чергового тендера.

65. Банк, що має намір придбати депозитні сертифікати, за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" до визначеного в повідомленні про проведення операцій часу подає до Департаменту відкритих ринків заявку на участь в операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - заявка) (додаток 11).

Банк може подати декілька заявок на участь у процентному тендері з розміщення депозитних сертифікатів, якщо запропоновані ним процентні ставки є різними.

66. Подані банками заявки, які в автоматизованому режимі пройшли перевірку дотримання вимог Положення, за кількісним тендером задовольняються в повному обсязі/у межах встановленого обсягу, а за процентним - оперативно розглядаються Департаментом відкритих ринків у частині погодження можливих обсягів розміщення депозитних сертифікатів, визначення граничної процентної ставки.

Департамент відкритих ринків за результатами розгляду заявок, поданих на проведення процентного тендера без визначення обсягів розміщення депозитних сертифікатів готує пропозиції керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків їх погоджує/приймає відповідне рішення щодо процентної ставки (обсягів) розміщення депозитних сертифікатів.

67. Департамент відкритих ринків до часу, визначеного в повідомленні про проведення операцій, завершує проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку/операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт Національного банку (далі - операції з розміщення депозитних сертифікатів) та надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" повідомлення:

1) Відділу депозитарного обліку, Операційному департаменту (за умови задоволення заявок банків у повному обсязі або частково) про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (додаток 12);

2) банкам - учасникам проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів про задоволення/незадоволення/часткове задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (додаток 13).

Департамент відкритих ринків розміщує на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформацію про проведені операції з розміщення депозитних сертифікатів.

Департамент відкритих ринків з урахуванням ситуації, що складається на грошово-кредитному ринку, в окремих випадках на підставі рішення, прийнятого керівництвом Національного банку щодо необхідності вилучення надлишкової ліквідності банків, може задовольнити заявки банків, які надійшли після визначеного в повідомленні про проведення операцій часу, що не призводитиме до зміни результатів заявок банків, які вже були задоволені.

68. Відділ депозитарного обліку на підставі отриманого повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку надсилає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ до ЦРП розпорядження щодо розміщення депозитних сертифікатів для здійснення відповідних проводок на рахунках з обліку депозитних сертифікатів згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань обліку депозитних сертифікатів Національного банку.

69. Банки - учасники проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" отримують інформацію про розподіл розміщених депозитних сертифікатів із визначенням їх кодів та кількості.

70. Банк у день отримання повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт/тендері з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку до часу, зазначеного в повідомлені про проведення операцій, на підставі виписки з відповідного рахунку в системі кількісного обліку СЕРТИФ щодо депозитних сертифікатів, які розміщені та підлягають оплаті, перераховує відповідну суму коштів на транзитний рахунок, відкритий в Операційному департаменті.

71. Операційний департамент після отримання від банків у повному обсязі коштів за розміщені депозитні сертифікати передає цю інформацію за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн" Відділу депозитарного обліку та Департаменту відкритих ринків.

72. Відділ депозитарного обліку на підставі отриманої інформації надсилає до ЦРП за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ повідомлення щодо оплати депозитних сертифікатів для здійснення відповідних проводок на рахунках у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

73. Право власності на депозитний сертифікат виникає в банку з часу зарахування оплаченої кількості депозитних сертифікатів на рахунки власників у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

Підтвердженням права власності на депозитний сертифікат є виписка з рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ, яку власник депозитного сертифіката отримує за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення "СертЛайн".

74. Департамент відкритих ринків на підставі інформації, отриманої від Операційного департаменту, здійснює контроль за своєчасним перерахуванням банками коштів за придбані депозитні сертифікати.

75. Департамент відкритих ринків у разі неперерахування банком коштів за придбані депозитні сертифікати в день подання заявки наступного робочого дня готує відповідні пропозиції керівництву Національного банку, після погодження яких:

1) забезпечує коригування підсумків проведення операції з розміщення депозитних сертифікатів шляхом надання Відділу депозитарного обліку розпорядження щодо анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати банком, для здійснення відповідних проводок на рахунках у системі кількісного обліку СЕРТИФ;

2) надсилає банку письмове застереження (за винятком випадків неперерахування банком коштів, пов'язаних із причинами технічного характеру), а в разі повторного протягом трьох наступних місяців неперерахування банком коштів за депозитний сертифікат накладає штраф у розмірі 0,1 % від суми, зазначеної у повідомленні про задоволення заявок, та повідомляє Операційний департамент про необхідність відображення штрафних санкцій у бухгалтерському обліку.

76. Відділ депозитарного обліку отримує та надсилає до ЦРП за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи кількісного обліку СЕРТИФ розпорядження щодо анулювання депозитних сертифікатів, заблокованих для оплати банком, для здійснення відповідних проводок на рахунках у системі кількісного обліку СЕРТИФ.

77. Система кількісного обліку СЕРТИФ на початку дня погашення депозитних сертифікатів формує і надсилає Операційному департаменту реєстр власників депозитних сертифікатів, який містить такі реквізити:

1) код банку-власника;

2) номер рахунку банку в системі кількісного обліку СЕРТИФ;

3) код депозитних сертифікатів;

4) кількість депозитних сертифікатів;

5) суму вкладу (вартість) депозитних сертифікатів та процентів за ними.

Якщо дата погашення депозитних сертифікатів припадає на неробочий день, то операції з погашення депозитних сертифікатів здійснюються наступного робочого дня.

Погашення депозитних сертифікатів відбувається відповідно до реєстру власників у системі кількісного обліку СЕРТИФ. Операційний департамент забезпечує перерахування коштів банкам за погашені депозитні сертифікати до 11.00 дня погашення депозитних сертифікатів.

У день погашення депозитних сертифікатів перереєстрація прав власності, блокування та розблокування депозитних сертифікатів не проводяться. За результатами погашення депозитних сертифікатів у системі кількісного обліку СЕРТИФ здійснюються відповідні проводки.

78. Департамент відкритих ринків у разі дострокового погашення депозитного сертифіката за ініціативою Національного банку надсилає банкам - власникам депозитних сертифікатів, Відділу депозитарного обліку, Операційному департаменту, ЦРП повідомлення про дострокове погашення депозитних сертифікатів. Процентний дохід у такому випадку розраховується та сплачується банку Операційним департаментом відповідно до пункту 11 розділу I Положення.

За умови дострокового погашення депозитного сертифіката за ініціативою банку після отримання від банку - власника депозитного сертифіката письмового повідомлення з проханням достроково погасити депозитний сертифікат Департамент відкритих ринків повідомляє Відділ депозитарного обліку, Операційний департамент, ЦРП про дострокове погашення депозитних сертифікатів за ініціативою банку. Процентний дохід у такому випадку розраховується та сплачується банку Операційним департаментом виходячи з розрахунку 20 % від розміру оголошеної/запропонованої банком на тендер процентної ставки за таким депозитним сертифікатом Національного банку з точністю до двох знаків після коми.

Дострокове погашення депозитного сертифіката за ініціативою банку здійснюється в разі надходження повідомлення від банку:

1) до 12.00 - до кінця операційного дня Національного банку;

2) після 12.00 - наступного робочого дня до 11.00.

79. Облік депозитних сертифікатів та проведення банками операцій із депозитними сертифікатами на міжбанківському ринку, на біржовому ринку, здійснюються в системі кількісного обліку СЕРТИФ відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань обліку та проведення операцій з депозитними сертифікатами Національного банку.

VI. Порядок проведення операцій з купівлі
(продажу) державних облігацій України

80. Національний банк може проводити з банками на умовах, які визначаються Положенням, та відповідно до порядку, установленого цим розділом, операції з купівлі (продажу) державних облігацій України шляхом:

1) участі в біржових торгах, у тому числі шляхом проведення аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України;

2) укладення договору з банком на торговельному майданчику фондової біржі/позабіржовому фондовому ринку.

81. Банк, який планує здійснити операції з купівлі (продажу) державних облігацій України, може взяти участь у біржових торгах, у тому числі шляхом проведення аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України або звернутися за допомогою засобів електронної пошти до Департаменту відкритих ринків щодо проведення цих операцій шляхом укладення договору з банком на торговельному майданчику фондової біржі/позабіржовому фондовому ринку із зазначенням місця та дати проведення, міжнародного ідентифікаційного коду державних облігацій України, їх кількості та дохідності (цінових умов).

82. Департамент відкритих ринків на підставі аналізу стану грошово-кредитного ринку та прогнозу його розвитку оцінює можливу потребу в регулюванні грошово-кредитного ринку шляхом проведення операцій із купівлі (продажу) державних облігацій України, обсяги й умови проведення цих операцій, готує пропозиції керівництву Національного банку, яке згідно з розподілом функціональних обов'язків приймає відповідне рішення щодо:

1) участі Національного банку в торгах державними облігаціями України (у тому числі операції двостороннього котирування), які проводяться фондовими біржами;

2) проведення аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України на торговельних майданчиках фондових бірж;

3) можливості проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України шляхом укладення договору з банком на торговельному майданчику фондової біржі/позабіржовому фондовому ринку.

83. Департамент відкритих ринків після прийняття керівництвом Національного банку рішення щодо проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України шляхом укладення договору з банком на торговельному майданчику фондової біржі/позабіржовому фондовому ринку забезпечує здійснення організаційних заходів щодо укладення з банком договору з купівлі (продажу) державних облігацій України. Департамент відкритих ринків за допомогою засобів системи електронної пошти Національного банку надсилає банку лист-повідомлення щодо можливості проведення такої операції або відмови у проведенні операції з обґрунтуванням причин такої відмови.

84. Департамент відкритих ринків у разі погодження з керівництвом Національного банку умов проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України на фондовій біржі:

1) надсилає відділу депозитарного обліку розпорядження на поставку державних облігацій України щодо блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення операцій з продажу державних облігацій України);

2) подає ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - Розрахунковий центр) за допомогою програмно-технологічного забезпечення клірингової системи Розрахункового центру інформацію, у якій зазначає обсяг державних облігацій України та визначені фондові біржі, на торговельних майданчиках яких планується укладання правочинів з продажу державних облігацій України;

3) формує та подає за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення фондових бірж заявки на купівлю (продаж) державних облігацій України із зазначенням основних параметрів проведення цих операцій. Заявки подаються на фондові біржі відповідно до пункту 85 глави 2 розділу V Положення;

4) надає Операційному департаменту розпорядження з фінансових питань (із зазначенням справедливої вартості державних облігацій України) для відображення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України в бухгалтерському обліку, яке сформоване на підставі отриманого за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення або електронної пошти від визначених фондових бірж документа, що засвідчує факт укладення правочину з купівлі (продажу) державних облігацій України

Департамент відкритих ринків у разі проведення операцій двостороннього котирування здійснює розрахунок ціни продажу та зворотної купівлі державних облігацій України.

85. Відділ депозитарного обліку за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення надсилає до ЦРП отримане від Департаменту відкритих ринків розпорядження на поставку державних облігацій України щодо блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення операцій з продажу державних облігацій України). На підставі цього розпорядження ЦРП засобами програмно-технологічного забезпечення здійснює блокування державних облігацій України та з метою забезпечення проведення операцій з їх продажу надає інформацію про блокування цих цінних паперів до Розрахункового центру.

86. Департамент відкритих ринків у разі погодження з керівництвом Національного банку умов проведення аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України на торговельних майданчиках фондових бірж:

1) забезпечує підписання регламентів із зазначенням основних умов проведення таких аукціонів з фондовими біржами, визначеними пунктом 85 глави 2 розділу V Положення. У регламенті аукціону зазначаються такі основні умови: міжнародний ідентифікаційний код державних облігацій України, дата проведення аукціонів, час початку та закінчення прийому заявок, час акцептування заявок Національним банком, вимоги до подання учасниками аукціону заявок, процедура забезпечення виконання біржових угод, порядок розрахунків за результатами аукціонів, процедура проведення аукціонів тощо. Кількість державних облігацій України, які Національний банк планує купити (продати) за результатами аукціонів може не зазначатися в регламентах аукціонів;

2) надсилає Відділу депозитарного обліку розпорядження на поставку державних облігацій України щодо блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення аукціонів з продажу державних облігацій України);

3) збирає заявки учасників аукціонів та аналізує їх з метою визначення обсягу їх задоволення відповідно до умов, погоджених з керівництвом Національного банку;

4) подає Розрахунковому центру за допомогою програмно-технологічного забезпечення клірингової системи Розрахункового центру інформацію, у якій зазначає обсяг державних облігацій України та визначені фондові біржі, на торговельних майданчиках яких планується укладання правочинів з продажу державних облігацій України за результатами аналізу поданих учасниками аукціонів заявок відповідно до підпункту третього цього пункту;

5) акцептує подані учасниками аукціонів з купівлі (продажу) державних облігацій України заявки за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення фондових бірж в обсягах, визначених за результатами їх аналізу, відповідно до підпункту третього цього пункту;

6) надає Операційному департаменту розпорядження з фінансових питань для відображення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України в бухгалтерському обліку, яке сформоване на підставі отриманого за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення визначених фондових бірж або електронної пошти від визначених фондових бірж документа, що засвідчує факт укладення правочинів з купівлі (продажу) державних облігацій України.

87. Департамент відкритих ринків не пізніше наступного робочого дня після надсилання банку повідомлення про можливість проведення операції з купівлі (продажу) державних облігацій України на позабіржовому ринку забезпечує укладання договорів купівлі (продажу) державних облігацій України з відповідними банками (додаток 14) та надає:

1) Відділу депозитарного обліку - розпорядження на поставку державних облігацій України щодо блокування цінних паперів для продажу (у разі проведення операцій з продажу державних облігацій України);

2) Розрахунковому центру за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення клірингової системи Розрахункового центру - підтвердження щодо проведення операцій з купівлі (продажу) цінних паперів;

3) Операційному департаменту - розпорядження з фінансових питань для відображення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України в бухгалтерському обліку.

88. Депозитарій Національного банку за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення здійснює розрахунки у цінних паперах щодо обслуговування операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України після проведення грошових розрахунків на підставі:

1) відповідного розпорядження, отриманого від Розрахункового центру, що сформоване за інформацією визначеної фондової біржі про результати торгів державними облігаціями України;

2) відповідного розпорядження, отриманого від Розрахункового центру, що сформоване за інформацією продавців та покупців операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України, якщо договори були укладені на позабіржовому ринку.

89. Операційний департамент в установленому порядку забезпечує проведення платежів за операціями з купівлі (продажу) державних облігацій України на підставі відповідних документів про необхідність перерахування коштів, сформованих і отриманих за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення системи інтернет-банкінгу Розрахункового центру.

90. Департамент відкритих ринків забезпечує введення інформації за результатами проведення операцій з купівлі (продажу) державних облігацій України до відповідного програмно-технологічного комплексу.

VII. Відповідальність та контроль

91. Відповідальність за правильність, повноту та своєчасність уведення інформації до системи САП НБУ покладається на:

1) Департамент супроводження кредитів щодо операцій з рефінансування та прямого репо, у тому числі реквізитів генеральних договорів, обсягів, строків та інформації щодо застави;

2) Операційний департамент щодо погашеної заборгованості (основна сума боргу/ціна купівлі, проценти/процентний дохід, пеня та витрати Національного банку щодо повернення заборгованості) за операціями з рефінансування та прямого репо.

92. Відповідальність за правильність, повноту та своєчасність уведення інформації до відповідного програмно-технологічного забезпечення покладається на:

1) Департамент банківського нагляду та відповідні підрозділи Національного банку, до функціональних обов'язків яких належить надання інформації про віднесення банків до категорії проблемних або неплатоспроможних, виявлення ознак щодо здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

2) Департамент реєстраційних питань та ліцензування в частині надання інформації стосовно наявності у банку банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, визнання Національним банком структури власності банку непрозорою;

3) Департамент управління ризиками в частині визначення необхідних параметрів для розрахунку справедливої вартості цінних паперів та коригуючих коефіцієнтів.

93. Департамент супроводження кредитів несе відповідальність за правильність, повноту і своєчасність перевірки та внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження/припинення обтяження активів (майна) за кредитами рефінансування та прямого репо (крім випадків обмеженого/відсутності доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з технічних причин).

94. Операційний департамент:

1) забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій з рефінансування, операцій прямого репо, з купівлі (продажу) державних облігацій України;

2) забезпечує в день проведення операцій (на підставі розпорядження з фінансових питань) відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із заставою кредитів овернайт, кредитів рефінансування, державних облігацій України як предмета операції прямого репо, відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і депозитних операцій;

3) забезпечує нарахування процентів за користування кредитами, процентних доходів за операціями прямого репо, а також нарахування пені, віднесення заборгованості за кредитами овернайт, кредитами рефінансування, операціями прямого репо на рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів та відображення їх в бухгалтерському обліку відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з бухгалтерського обліку кредитних і депозитних операцій;

4) забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій з погашення кредитів овернайт, кредитів рефінансування, з проведення другої частини операцій прямого репо;

5) забезпечує повернення (часткове повернення) банку іноземної валюти, що є предметом застави за кредитами рефінансування, та відповідно її списання як гарантійного депозиту (без сплати процентів за ним) з балансу в разі повного (часткового) виконання банком-позичальником своїх зобов'язань за кредитом рефінансування;

6) забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій із розміщення депозитних сертифікатів, нарахування витрат за ними та сплату суми процентного доходу власникам депозитних сертифікатів у день погашення депозитних сертифікатів шляхом перерахування банку коштів на підставі реєстру власників депозитних сертифікатів відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інвестиціями та цінними паперами;

7) несе відповідальність за нарахування процентів/процентних доходів/витрат, неустойки згідно з умовами про проведення операцій з рефінансування (пені), прямого репо (пені), розміщення депозитних сертифікатів (штрафів) та відповідно до вимог законодавства України, Положення, цього Технічного порядку.

95. Департамент управління ризиками:

1) розраховує розмір коригуючих коефіцієнтів за видами активів (майна), що надається в забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування, операціями прямого репо відповідно до розпорядчих актів Національного банку, уводить цю інформацію до відповідного програмно-технологічного забезпечення та розміщує на сторінці Офіційного інтернет-представництва, а в разі потреби періодично оновлює її до 9.00;

2) розраховує криву безкупонної дохідності державних облігацій України з використанням відповідного програмного забезпечення та забезпечує доведення цієї інформації до відома банків на щотижневій основі;

3) визначає необхідні параметри для автоматичного розрахунку справедливої вартості державних облігацій України та інших активів (майна) відповідно до заздалегідь установленого списку в процесі моніторингу вартості заставлених активів (майна) у відповідному програмно-технологічному забезпеченні;

4) подає на розгляд Комітету з управління активами і пасивами Національного банку України (далі - КУАП) пропозиції про встановлення граничного рівня зменшення обсягу заставлених активів (майна) розпорядчим актом Національного банку.

96. Департамент супроводження кредитів забезпечує:

1) ведення та підтримання в актуальному стані, використовуючи програмний комплекс САП НБУ, реєстру укладених з банками генеральних кредитних договорів та генеральних договорів репо;

2) здійснення в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна перевірки обтяжень активів (майна) за операціями рефінансування та операціями прямого репо;

3) унесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження/припинення обтяження заставлених активів (майна) за кредитами рефінансування та прямого репо;

4) здійснення контролю за своєчасним та повним перерахуванням банком коштів іноземної валюти як гарантійного депозиту за кредитом рефінансування;

5) здійснення контролю за своєчасним виконанням банками зобов'язань (у частині повноти повернення коштів та нарахованих процентів/доходів) та всіх умов генеральних кредитних договорів і генеральних договорів репо;

6) підготовку та надання (уведення до програмно-технологічного забезпечення) розпорядження з фінансових питань, розпорядження щодо повернення банку іноземної валюти, відомості сквитованих розпоряджень/повідомлень або розпоряджень/повідомлень щодо блокування/розблокування цінних паперів та депозитних сертифікатів для здійснення розрахунків за операціями з рефінансування та операціями прямого репо.

7) перевірку дотримання банком відповідності вартості обсягу заставлених активів (майна) за кредитом рефінансування, який не може бути нижчий, ніж установлений граничний рівень зменшення обсягу заставлених активів (майна), до суми одержаного кредиту рефінансування і процентів за користування ним;

8) надсилання банку вимоги про необхідність виконання зобов'язань за операціями з рефінансування та операціями прямого репо, у тому числі достроково, після настання хоча б однієї з умов, визначених у пункті 41 глави 3 та пункті 59 глави 4 цього Технічного порядку, а також банкам, у яких відкриті кореспондентські рахунки банку-боржника, вимог Національного банку щодо здійснення списання в безспірному порядку заборгованості банку-боржника перед Національним банком;

9) подання на розгляд Кредитного комітету Національного банку (далі - Кредитний комітет) пропозицій щодо списання в безспірному порядку простроченої заборгованості банків з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів, інших рахунків, відкритих у Національному банку, кореспондентських рахунків банків, відкритих у інших банках, та участь у поданні на розгляд КУАП пропозиції про вжиття заходів щодо звернення стягнення на заставлені активи (майно);

10) надання підрозділу Національного банку, на який покладено функції щодо ведення кореспондентських та інших рахунків банків, відкритих у Національному банку (далі - підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків), повідомлення про списання простроченої заборгованості в безспірному порядку (із зазначенням обсягу коштів).

97. Департамент відкритих ринків забезпечує:

1) продаж заставлених активів (майна) згідно з умовами, визначеними розпорядчим актом Національного банку щодо задоволення вимог Національного банку;

2) здійснення контролю за своєчасним виконанням банками зобов'язань та всіх умов за генеральними договорами за операціями з розміщення депозитних сертифікатів та договорами з купівлі (продажу) державних облігацій України;

3) ведення та підтримання в актуальному стані реєстру укладених з банками генеральних договорів за операціями з депозитними сертифікатами, який ведеться в програмно-технологічному комплексі "СертЛайн", договорів з купівлі (продажу) державних облігацій України та зберігання примірників їх оригіналів;

4) розрахунок ціни зворотної купівлі банками державних облігацій України за операціями прямого репо та в разі дострокового повернення коштів за операцією прямого репо;

5) розрахунок ціни продажу та зворотної купівлі державних облігацій України в разі проведення операцій двостороннього котирування;

6) подання на розгляд КУАП пропозицій про вжиття заходів щодо задоволення вимог Національного банку шляхом продажу предмета застави/операції та/або переведення у власність Національного банку.

98. Операційний департамент у разі неповернення банком заборгованості за операціями з рефінансування, прямого репо та/або несплати процентів, процентних доходів, а також у разі невиконання банком вимоги Національного банку щодо дострокового погашення заборгованості за кредитом рефінансування та/або операцією прямого репо на підставі повідомлення Департаменту супроводження кредитів здійснює:

1) відображення заборгованості банку за рахунками з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів у перший робочий день, що настає за днем закінчення строку виконання зобов'язань за операціями рефінансування, прямого репо та/або вимоги Національного банку щодо дострокового погашення заборгованості;

2) нарахування пені з наступного календарного дня, що настає за днем невиконання банком зобов'язань за операціями з рефінансування, прямого репо.

Нарахування пені припиняється на наступний день після виконання банком простроченого зобов'язання/списання заборгованості в повному обсязі або через шість місяців з дати, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відображення в обліку нарахованої пені здійснюється не рідше ніж один раз на місяць (в останній робочий день місяця), а також наступного дня після виконання банком простроченого зобов'язання в повному обсязі.

99. Департамент супроводження кредитів наступного робочого дня, що настає за днем неповернення банком заборгованості за операціями з рефінансування, прямого репо або днем невиконання вимоги Національного банку щодо дострокового погашення заборгованості за кредитом рефінансування, операцією прямого репо, повідомляє Кредитний комітет щодо відображення заборгованості банку за рахунками з обліку простроченої заборгованості.

Департамент супроводження кредитів наступного робочого дня, що настає за днем відображення заборгованості банку за рахунками з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів та/або невиконання банком вимоги Національного банку щодо дострокового погашення заборгованості за кредитом рефінансування та/або операцією прямого репо, повідомляє підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, стосовно застосування Національним банком переважного і безумовного права щодо списання з кореспондентського рахунку банку, відкритого в Національному банку (далі - кореспондентський рахунок), у безспірному порядку коштів банку відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".

100. Підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, на підставі інформації Департаменту супроводження кредитів у день отримання цієї інформації здійснює списання в безспірному порядку заборгованості (основна сума боргу/ціна купівлі, проценти/процентний дохід, пеня та витрати Національного банку щодо повернення заборгованості) з кореспондентського рахунку банку.

101. Правління Національного банку на підставі рекомендацій Кредитного комітету (які ґрунтуються на інформації Департаменту супроводження кредитів та погоджуються Юридичним департаментом) може прийняти рішення щодо вжиття інших, ніж списання заборгованості в безспірному порядку з кореспондентського рахунку, заходів Національного банку щодо повернення заборгованості.

Департамент супроводження кредитів не пізніше наступного робочого дня після прийняття Правлінням Національного банку такого рішення надсилає за допомогою засобів електронної пошти постанову Правління Національного банку (витяг з постанови) підрозділу, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, департаментам відкритих ринків, управління ризиками, операційному. Якщо таке рішення не прийнято, підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, продовжує списувати в безспірному порядку заборгованість банку з кореспондентського рахунку до її повного погашення.

102. Списання коштів здійснюється відповідно до технології виконання засобами СЕП списання в безспірному порядку заборгованості банку перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, з кореспондентського рахунку банку, визначеної в нормативно-правовому акті Національного банку з питань міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті.

103. Підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, до кінця операційного дня Національного банку надсилає за допомогою засобів електронної пошти повідомлення про списання коштів з кореспондентського рахунку банку:

1) Департаменту супроводження кредитів - до відома та контролю;

2) Департаментам відкритих ринків, управління ризиками, операційному - до відома.

104. Підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, якщо немає (недостатньо) коштів на кореспондентському рахунку банку для списання в безспірному порядку всієї заборгованості за операціями з рефінансування та операціями прямого репо, повідомляє департаменти відкритих ринків, супроводження кредитів, управління ризиків та банк про те, що на кореспондентському рахунку банку коштів немає (недостатньо) для задоволення вимог Національного банку.

Відповідні підрозділи Національного банку вживають заходів щодо задоволення в повному обсязі вимог Національного банку за операціями з регулювання ліквідності банків, а саме:

1) підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків стосовно подальшого застосування переважного та безумовного права щодо списання в безспірному порядку всієї заборгованості з кореспондентського рахунку банку-позичальника до повного її погашення;

2) Департамент супроводження кредитів щодо повідомлення банку про необхідність надання у встановлений у повідомленні строк переліку кореспондентських рахунків банку, відкритих в інших банках;

3) Департамент відкритих ринків щодо визначення мінімального граничного рівня ціни продажу цінних паперів, продажу предмета застави (операції) відповідно до розпорядчих актів Національного банку щодо задоволення вимог Національного банку або дострокового погашення заставлених депозитних сертифікатів.

105. У разі неможливості продажу предмета застави/операції за ціною, яка є вищою або дорівнює встановленому мінімальному граничному рівню ціни продажу цінних паперів, рішення про його продаж за ціною, нижчою граничного рівня, або переведення його у власність Національного банку приймає Правління Національного банку за результатами розгляду пропозицій Департаменту відкритих ринків за участю департаментів управління ризиками, супроводження кредитів та за погодженням з КУАП.

Постанова Правління Національного банку за допомогою засобів електронної пошти надсилається департаментам управління ризиками, супроводження кредитів, операційному не пізніше наступного дня після її прийняття.

106. Звернення стягнення на предмет застави (операції) не виключає можливості безспірного списання Національним банком коштів з рахунків банку до задоволення в повному обсязі вимог Національного банку.

107. Переведення предмета застави (операції) у власність Національного банку здійснюється за справедливою вартістю, визначеною відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку станом на дату переходу до Національного банку прав на предмет застави (операції).

Кількість оцінених за справедливою вартістю цінних паперів, що набуваються у власність Національного банку з метою покриття обсягу наявної заборгованості перед Національним банком у повній (залишковій) сумі, визначається шляхом заокруглення до більшого цілого числа.

108. Департамент супроводження кредитів подає на розгляд Кредитного комітету за погодженням Юридичним департаментом пропозиції щодо застосування Національним банком переважного і безумовного права щодо списання з рахунків банку в безспірному порядку коштів банку в разі списання коштів відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів, інших рахунків, відкритих у Національному банку, кореспондентських рахунків банків, відкритих у інших банках. Рішення про таке списання приймає Правління Національного банку за поданням Департаменту супроводження кредитів і за погодженням Кредитного комітету.

Департамент супроводження кредитів не пізніше наступного робочого дня після прийняття Правлінням Національного банку відповідного рішення надсилає за допомогою засобів електронної пошти постанову Правління Національного банку (витяг з постанови) підрозділу, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, департаментам відкритих ринків, управління ризиками, операційному, а також вимоги Національного банку щодо здійснення списання в безспірному порядку заборгованості банку-боржника перед Національним банком до банків, у яких відкриті кореспондентські рахунки банку-боржника. Вимога Національного банку оформляється відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті.

Підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, на підставі отриманої постанови Правління Національного банку (витягу з постанови) у той самий день здійснює списання заборгованості з рахунків банку, відкритих у Національному банку, та забезпечує за рахунок цих коштів погашення заборгованості за операціями з рефінансування та прямого репо.

109. Підрозділ, на який покладено функції щодо ведення рахунків банків, у день списання заборгованості з рахунків банку, відкритих у Національному банку, надсилає повідомлення банку про застосування Національним банком переважного і безумовного права щодо списання в безспірному порядку заборгованості за операціями рефінансування/прямого репо для її закриття та в разі списання з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових резервів про зменшення суми коштів обов'язкових резервів, що резервуються в Національному банку.

Директор Департаменту відкритих ринків С. В. Пономаренко

Погоджено:

Заступник Голови Національного банку України О. Є. Чурій

Додаток 1
до Технічного порядку проведення операцій
за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської системи
(пункт 10 розділу II)

Генеральний кредитний договір

Генеральний кредитний договір (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 2
до Технічного порядку проведення
операцій за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської системи
(пункт 12 розділу II)

Заявка
на одержання кредиту овернайт

Заявка на одержання кредиту овернайт (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 3
до Технічного порядку проведення
операцій за стандартними інструментами
регулювання ліквідності банківської системи
(пункт 15 розділу II)

Повідомлення
про результати задоволення заявки на
одержання кредиту овернайт

Повідомлення про результати задоволення заявки на одержання кредиту овернайт (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 4
до Технічного порядку проведення операцій
за стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 26 розділу III)

Повідомлення
про проведення тендера
з підтримання ліквідності банків

Повідомлення про проведення тендера з підтримання ліквідності банків (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 5
до Технічного порядку проведення операцій
за стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 27 розділу III)

Заявка
на участь у кількісному тендері
з підтримання ліквідності банків

Заявка на участь у кількісному тендері з підтримання ліквідності банків (Додаток 5) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 6
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 27 розділу III)

Заявка
на участь у процентному тендері
з підтримання ліквідності банків

Заявка на участь у процентному тендері з підтримання ліквідності банків (Додаток 6) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 7
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 31 розділу III)

Повідомлення
про задоволення заявок на участь у тендері
з підтримання ліквідності банків

Повідомлення про задоволення заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків (Додаток 7) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 8
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 43 розділу IV)

Генеральний договір репо

Генеральний договір репо (Додаток 8) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 9
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 62 розділу V)

Генеральний договір
за операціями з розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України

Генеральний договір за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України (Додаток 9) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 10
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 64 розділу V)

Повідомлення
про проведення операції з розміщення
депозитних сертифікатів Національного банку України
овернайт/тендера з розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України

Повідомлення про проведення операції з розміщення депозитних сертифікатів НБУ овернайт... (Додаток 10) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 11
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 65 розділу V)

Заявка
на участь в проведенні операції з розміщення
депозитних сертифікатів Національного банку України
овернайт/тендері з розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України

Заявка на участь в проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів НБУ овернайт... (Додаток 11) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 12
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(підпункт 1 пункту 67 розділу V)

Повідомлення
про задоволення заявок на участь у
проведенні операцій з розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України

Повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів НБУ (Додаток 12) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 13
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(підпункт 2 пункту 67 розділу V)

Повідомлення
про задоволення заявок на участь у
проведенні операції з розміщення
депозитних сертифікатів Національного банку України
овернайт/тендері з розміщення депозитних
сертифікатів Національного банку України

Повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів НБУ овернайт... (Додаток 13) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 14
до Технічного порядку проведення операцій за
стандартними інструментами регулювання
ліквідності банківської системи
(пункт 87 розділу VI)

Договір
купівлі (продажу) державних облігацій України

Договір купівлі (продажу) державних облігацій України (Додаток 14) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".