Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 листопада 1998 р. N 1740
Київ

Про затвердження Порядку сплати збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування
з окремих видів господарських операцій

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1852 від 24.11.
98
N 179 від 15.02.
99
N 1549 від 25.08.
99
N 2349 від 21.12.
99
N 701 від 24.04.20
00
N 49 від 24.01.20
01
N 949 від 08.08.20
01
N 498 від 11.04.20
02
N 144 від 11.02.20
04
N 217 від 30.03.20
05
N 887 від 12.09.20
05
N 188 від 22.02.20
06
N 79 від 31.01.20
07
N 39 від 06.02.20
08
N 39 від 28.01.20
09
N 202 від 03.02.20
10
N 445 від 27.04.20
11
N 35 від 25.01.20
12
N 17 від 16.01.20
13
N 301 від 22.04.20
13
N 218 від 02.07.20
14)

Кабінет Міністрів України постановляє:

(Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 17 від 16.01.2013)

1. Затвердити Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (додається).

2. Підприємствам і організаціям, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння, у двотижневий термін провести інвентаризацію та переоцінку ювелірних виробів із золота платини і дорогоцінного каміння і подати акти проведення інвентаризації та переоцінки органам Пенсійного фонду, де вони зареєстровані як платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98)

3. Пенсійному фонду давати роз'яснення щодо застосування Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98; в редакції Постанови КМ N 2349 від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445 від 27.04.2011)

(Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 27.04.2011)

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М.П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1998 р. N 1740

Порядок
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій

(У тексті Порядку слова "купівлі-продажу валют"
замінено словами "купівлі-продажу безготівкової
валюти" на підставі Постанови КМ
N 144 від 11.02.2004)

1. Цей порядок регулює питання сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98; в редакції Постанови КМ N 1549 від 25.08.99)

(Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 27.04.2011)

2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Казначейства).

(Порядок доповнено пунктом 2 згідно з Постановою КМ N 17 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 218 від 02.07.2014)

(Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 27.04.2011)

3. Юридичні та фізичні особи сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі.

(Порядок доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 218 від 02.07.2014)

(Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 27.04.2011)

4. Під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій формі банк нараховує (утримує) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування одночасно з виконанням заяв про купівлю іноземної валюти від імені та за рахунок його клієнтів, а також за власними операціями і перераховує до державного бюджету в установленому порядку.

Клієнт у заяві про купівлю іноземної валюти зазначає, що він доручає банку перерахувати з власного поточного рахунка в гривнях суму зазначеного збору в установленому законом розмірі без урахування комісійної винагороди за такою операцією.

Під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі банк (фінансова установа) нараховує (утримує) та перераховує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в установленому законом розмірі за рахунок:

власних коштів - у разі купівлі іноземної валюти у фізичних осіб, а також з метою задоволення власних потреб і підкріплення каси;

коштів клієнтів - у разі купівлі фізичною особою іноземної валюти у касі.

У квитанції про здійснення валютно-обмінної операції сума сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування зазначається лише у разі купівлі фізичною особою - резидентом іноземної валюти у готівковій формі.

(Порядок доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 218 від 02.07.2014)

(Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 27.04.2011)

5. Для обліку коштів, що надійшли від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, Національний банк та банки використовують рахунки бухгалтерського обліку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Сума зазначеного збору зараховується банком на відповідний балансовий рахунок одночасно із здійсненням операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі та перераховується на рахунки головних управлінь Казначейства не пізніше наступного операційного дня з дати зарахування сум збору на балансові рахунки з урахуванням коштів філій за попередній день.

Фінансові установи самостійно визначають порядок обліку та забезпечують перерахування суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з власних рахунків, відкритих у банках, на рахунки головних управлінь Казначейства не пізніше наступного робочого дня.

(Порядок доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 218 від 02.07.2014)

6. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, є підприємства і організації та фізичні особи - підприємці, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння.

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1852 від 24.11.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 17 від 16.01.2013)

7. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота сплачується в розмірі п'яти відсотків вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98)

8. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння сплачується в такому порядку:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом наступного робочого дня;

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, менша ніж 50 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума збору досягне 50 гривень.

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98)

9. Документом, що підтверджує продаж ювелірного виробу із золота, платини і дорогоцінного каміння, є касовий чек, що видається покупцеві, в якому сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування включається до загального податку, що сплачується під час купівлі товару, а також інший документ, який підтверджує вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння. Платники цього збору, зазначені у пункті 6 цього Порядку, ведуть бухгалтерській облік суми збору шляхом відокремлення від суми загального податку, яка відповідає збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1852 від 24.11.98, N 17 від 16.01.2013)

10. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений відповідно до пункту 7 цього Порядку, включається до ціни відповідних товарів і сплачується їх продавцями з виручки від реалізації.

11. Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, зазначені у пункті 6 цього Порядку, ведуть окремий облік продажу ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння.

(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98)

12. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в підрозділах Державтоінспекції МВС, шляхом:

(Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 17 від 16.01.2013)

купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством);

міни;

дарування (безоплатної передачі);

успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля відповідно до закону);

(Абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 17 від 16.01.2013)

з інших підстав, передбачених законодавством.

(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98, в редакції Постанови КМ N 179 від 15.02.99)

13. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій, визначених пунктом 12 цього Порядку, сплачується у розмірі залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, довідки-рахунку торговельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, у розмірі:

3 відсотки - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 відсотки - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 відсотків - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

(Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98, в редакції Постанов КМ N 179 від 15.02.99, N 17 від 16.01.2013)

14. Органи державтоінспекції здійснюють реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про сплату цього збору.

15. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій, визначених пунктом 12 цього Порядку, сплачуються платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в підрозділах Державтоінспекції МВС.

(Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 217 від 30.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ N 17 від 16.01.2013)

15-1. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України.

(Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 17 від 16.01.2013)

15-2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:

(Підпункт "а" пункту 15-2 виключено на підставі Постанови КМ N 17 від 16.01.2013)

б) право власності на житло, отримане фізичною особою в результаті його приватизації, відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

(Порядок доповнено пунктом 15-2 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99)

15-3. Нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

(Порядок доповнено пунктом 15-3 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99)

(Пункт 15-4 виключено на підставі Постанови КМ N 144 від 11.02.2004)

(Пункт 15-5 виключено на підставі Постанови КМ N 144 від 11.02.2004)

(Пункт 15-6 виключено на підставі Постанови КМ N 144 від 11.02.2004)

(Пункт 15-7 виключено на підставі Постанови КМ N 144 від 11.02.2004)

(Пункт 15-8 виключено на підставі Постанови КМ N 144 від 11.02.2004)

(Пункт 15-9 виключено на підставі Постанови КМ N 144 від 11.02.2004)

(Пункт 15-10 виключено на підставі Постанови КМ N 144 від 11.02.2004)

(Пункт 15-11 виключено на підставі Постанови КМ N 144 від 11.02.2004)

15-12. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачують підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно.

Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.

Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.

Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами.

(Порядок доповнено пунктом 15-12 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99)

15-13. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку не сплачується, якщо послугами цього зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

Не є об'єктом оподаткування:

транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;

передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;

користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;

суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, що надав такі послуги.

(Порядок доповнено пунктом 15-13 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99)

15-14. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується у розмірі 7,5 відсотка вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.

(Абзац перший пункту 15-14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 887 від 12.09.2005)

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів збір сплачується з вартості їх продажу.

У разі коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, збір сплачується з вартості таких послуг, визначеної за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

У разі коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізинг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.

(Порядок доповнено пунктом 15-14 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99)

15-15. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується платниками збору оператору одночасно з оплатою ними зазначених послуг. Оператори стільникового рухомого зв'язку перераховують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в такому порядку:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень - не пізніше наступного робочого дня;

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, менше ніж 50 гривень - не пізніше того робочого дня, коли сума збору досягне 50 гривень.

Документом, що підтверджує сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв’язку, є платіжне доручення оператора про перерахування суми збору на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства.

(Абзац четвертий пункту 15-15 в редакції Постанови КМ N 217 від 30.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ N 17 від 16.01.2013)

(Порядок доповнено пунктом 15-15 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99)

16. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються платниками з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та з відчуження легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі (додаткові збори на виплату пенсій), зараховуються в установленому порядку до державного бюджету і використовуються згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

(Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1852 від 24.11.98, N 701 від 24.04.2000, N 49 від 24.01.2001, N 498 від 11.04.2002, N 144 від 11.02.2004; в редакції Постанови КМ N 217 від 30.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 39 від 06.02.2008, N 445 від 27.04.2011, N 17 від 16.01.2013, N 218 від 02.07.2014)

17. У разі неповної або несвоєчасної сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування несплачені суми стягуються з платників із застосуванням фінансових санкцій, передбачених законодавством.

18. Облік сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій ведеться відповідно до законодавства.

19. Банки подають до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, до органів Пенсійного фонду України за місцезнаходженням банку звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі згідно з додатком 1.

Оператори стільникового рухомого зв’язку подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв’язку згідно з додатком 2.

Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця звіт про нарахування та сплату такого збору згідно з додатком 3.

(Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 218 від 02.07.2014)

(Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 445 від 27.04.2011)

Додаток 1
до Порядку

Звіт
про нарахування (утримання) та сплату збору
на обов’язкове державне пенсійне страхування
з операцій з купівлі іноземної валюти у
безготівковій та/або готівковій формі

З Звітом можна ознайомитися: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2014 р.", папка "Звітність за III квартал 2014 р.".

(Порядок доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ N 218 від 02.07.2014)

Додаток 2
до Порядку

Звіт
про нарахування та сплату збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування
з послуг стільникового рухомого зв'язку

З Звітом можна ознайомитися: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2014 р.", папка "Звітність за III квартал 2014 р.".

(Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 217 від 30.03.2005)

Додаток 3
до Порядку

Звіт
про нарахування та сплату збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування
з операцій з продажу ювелірних виробів із золота
(крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

З Звітом можна ознайомитися: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2014 р.", папка "Звітність за III квартал 2014 р.".

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 217 від 30.03.2005)