Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 листопада 1998 р. N 1740
Київ

Про затвердження Порядку сплати збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1852 від 24.1
1.98
N 179 від 15.0
2.99
N 1549 від 25.0
8.99
N 2349 від 21.1
2.99
N 701 від 24.04.
2000
N 49 від 24.01.
2001
N 949 від 08.08.
2001
N 498 від 11.04.20
02 )

Відповідно до Указу Президента України від 31 серпня 1998 р. N 957 "Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (додається).

2. Підприємствам і організаціям, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння, у двотижневий термін провести інвентаризацію та переоцінку ювелірних виробів із золота платини і дорогоцінного каміння і подати акти проведення інвентаризації та переоцінки органам Пенсійного фонду, де вони зареєстровані як платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98 )

3. Пенсійному фонду давати роз'яснення щодо застосування Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, за винятком об'єкта оподаткування, передбаченого пунктом 4 цієї постанови. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98, в редакції Постанови КМ N 2349 від 21.12.99 )

4. Просити Національний банк забезпечити здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу валют та надавати разом з Пенсійним фондом роз'яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою, в частині сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу валют.

Ураховуючи те, що Указ Президента України від 31 серпня 1998 р. N 957 "Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій" набрав чинності з 2 жовтня 1998 р., сплата заборгованості з обов'язкових платежів до Пенсійного фонду за жовтень 1998 р. провадиться відповідно до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого цією постановою. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98 )

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Білоблоцького М.П.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1998 р. N 1740

Порядок
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій

1. Цей порядок регулює питання сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (400/97-ВР ). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98; в редакції Постанови КМ N 1549 від 25.08.99 )

2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу валют сплачують юридичні та фізичні особи, які купують валюту за гривні.

3. Уповноважені банки та організації, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками, та клієнти уповноважених банків, які купують готівкову або безготівкову валюту, в заявках щодо купівлі-продажу валюти та у квитанціях про здійснення операцій обміну валюти повинні передбачати окремим рядком додатковий збір, який необхідно сплатити на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі одного відсотка суми операції з купівлі-продажу валют. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98 )

Уповноважені банки, юридичні особи та організації, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками, разом із заявками на купівлю іноземної валюти надають платіжні доручення про перерахування відповідних сум збору до Пенсійного фонду. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98 )

4. Уповноважені банки, юридичні особи та організації, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками, перераховують суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі одного відсотка суми операцій з купівлі іноземної валюти на рахунки органів Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку як платники цього збору.

При цьому банки сплачують зазначений збір у гривнях із суми, витраченої на купівлю валюти для власних потреб і для здійснення готівкових обмінних операцій. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1852 від 24.11.98 )

5. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, який сплачується фізичними особами з операцій купівлі-продажу валют, перераховується уповноваженими банками на рахунок органів Пенсійного фонду, в яких ці банки зареєстровані як платники збору, в розмірі одного відсотка обсягу продажу готівкової іноземної валюти, обчисленого за курсом продажу без урахування суми збору.

Уповноважені банки щоденно ведуть облік сплачених фізичними особами сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на таких рахунках:

в установах комерційних банків - на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку N 3620 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами";

в установах Національного банку - на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку N 4715 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами".

Уповноважені банки перераховують суми сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на рахунки органів Пенсійного фонду в такому порядку:

якщо протягом операційного дня сума збору, що обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом наступного операційного дня;

якщо протягом операційного дня сума збору, що обліковується, менша ніж 50 гривень, - не пізніше того операційного дня, коли така сума збору досягне 50 гривень. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1852 від 24.11.98 )

6. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, є підприємства і організації та фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1852 від 24.11.98 )

7. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота сплачується в розмірі п'яти відсотків вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98 )

8. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння сплачується в такому порядку:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом наступного робочого дня;

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, менша ніж 50 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума збору досягне 50 гривень. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98 )

9. Документом, що підтверджує продаж ювелірного виробу із золота, платини і дорогоцінного каміння, є касовий чек, що видається покупцеві, в якому сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування включається до загального податку, що сплачується під час купівлі товару. Платники цього збору, зазначені у пункті 6 цього Порядку, ведуть бухгалтерській облік суми збору шляхом відокремлення від суми загального податку, яка відповідає збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98 )

10. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначений відповідно до пункту 7 цього Порядку, включається до ціни відповідних товарів і сплачується їх продавцями з виручки від реалізації.

11. Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, зазначені у пункті 6 цього Порядку, ведуть окремий облік продажу ювелірних виробів із золота, платини і дорогоцінного каміння. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98 )

12. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі шляхом:

купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством);

міни;

дарування (безоплатної передачі);

успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля за законом);

з інших підстав, передбачених законодавством.

(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98, в редакції Постанови КМ N 179 від 15.02.99 )

13. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій, визначених пунктом 12 цього Порядку, сплачується у розмірі трьох відсотків вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торгівельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1852 від 24.11.98, в редакції Постанови КМ N 179 від 15.02.99 )

14. Органи державтоінспекції здійснюють реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про сплату цього збору.

15. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів сплачується платниками цього збору через установи банків на рахунки місцевих органів Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля.

( Пункти 15-1 - 15-15 діють з дня опублікування Закону України від 15 липня 1999 р. "Про в несення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (400/97-ВР) до 1 січня 2001 року згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-1. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами, які придбавають нерухоме майно, у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"(334/94-ВР). ( Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-2. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо:

а) покупцем нерухомого майна є сільськогосподарський товаровиробник, який сплачує фіксований сільськогосподарський податок відповідно до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (320-14) і згідно із Загальним класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ) має код:

сільськогосподарське підприємство, включаючи селянське (фермерське) господарство, - 21000-21260; 22300:

рибне господарство, риболовецький колгосп - 21271-21273;

цукровий завод (комбінат) - 18111;

б) право власності на житло, отримане фізичною особою в результаті його приватизації, відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (2482-12). ( Порядок доповнено пунктом 15-2 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-3. Нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна. ( Порядок доповнено пунктом 15-3 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-4. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) - виробники тютюнових виробів з кількості вироблених ними тютюнових виробів (крім тих, що експортуються), які підлягають продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, а також імпортери тютюнових виробів з кількості тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України. (Порядок доповнено пунктом 15-4 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99, в редакції Постанови КМ N 949 від 08.08.2001)

15-5. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується у розмірі 1,5 гривні за 1000 штук сигарет без фільтру та 2,5 гривні за 1000 штук сигарет з фільтром. ( Порядок доповнено пунктом 15-5 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99, в редакції Постанови КМ N 949 від 08.08.2001 )

15-6. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вироблених в Україні тютюнових виробів включається до ціни цих виробів та сплачується їх виробниками.

Суми збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно та сплачуються щомісяця до 16 числа наступного за звітним місяця.

Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування із вироблених в Україні тютюнових виробів щомісяця не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця складають і подають до органів Пенсійного фонду за місцем їх державної реєстрації розрахунок сплаченої суми збору за формою, що затверджується Пенсійним фондом. ( Порядок доповнено пунктом 15-6 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99, в редакції Постанови КМ N 949 від 08.08.2001 )

15-7. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з імпортованих тютюнових виробів сплачується їх імпортерами під час митного оформлення цих виробів, що ввозяться на територію України. ( Порядок доповнено пунктом 15-7 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-8. Документом, що підтверджує сплату збору з вироблених в Україні або імпортованих в Україну тютюнових виробів, є платіжне доручення про перерахування сум збору на рахунок відповідного органу Пенсійного фонду з відміткою обслуговуючого банку про проведення відповідної банківської операції. ( Порядок доповнено пунктом 15-8 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-9. Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначені пунктами 1 та 2 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", які мають найманих працівників і протягом календарного місяця не здійснили витрати на оплату їх праці (не нарахували і не сплатили заробітної плати, включаючи основну, додаткову заробітну плату, інші заохочення та компенсації), сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 32 відсотків суми, визначеної як добуток мінімального розміру заробітної плати відповідно до законодавства на день сплати збору та кількості працівників, на яких здійснюється нарахування заробітної плати. ( Порядок доповнено пунктом 15-9 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-10. Підприємства щомісяця сплачують Пенсійному фонду авансові суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, зазначеного у пункті 15-9 цього Порядку, що визначаються ними самостійно на підставі даних про кількість найманих осіб у минулому і поточному місяцях.

Остаточна сума збору визначається щоквартально одночасно з поданням платниками збору квартальної звітності відповідним органам Пенсійного фонду і сплачується до 8 числа місяця, що настає за звітним. ( Порядок доповнено пунктом 15-10 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-11. У разі коли за період, за який виплата або нарахування заробітної плати найманим працівникам не проводилася і було сплачено збір на обов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до пункту 15-9 цього Порядку, пізніше буде здійснено виплату або нарахування заробітної плати, нарахування і сплата збору з цієї заробітної плати здійснюється на загальних підставах з урахуванням сум збору, сплачених відповідно до пункту 15-9 цього Порядку. ( Порядок доповнено пунктом 15-11 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-12. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачують підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно.

Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.

Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.

Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами. ( Порядок доповнено пунктом 15-12 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-13. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку не сплачується, якщо послугами цього зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

Не є об'єктом оподаткування:

транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;

передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;

користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;

суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, що надав такі послуги. ( Порядок доповнено пунктом 15-13 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-14. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується у розмірі 6 відсотків вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів збір сплачується з вартості їх продажу.

У разі коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, збір сплачується з вартості таких послуг, визначеної за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

У разі коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізинг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам. ( Порядок доповнено пунктом 15-14 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

15-15. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується платниками збору оператору одночасно з оплатою ними зазначених послуг. Оператори стільникового рухомого зв'язку перераховують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в такому порядку:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень - не пізніше наступного робочого дня;

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, менше ніж 50 гривень - не пізніше того робочого дня, коли сума збору досягне 50 гривень.

Документом, що підтверджує сплату збору з послуг стільникового рухомого зв'язку, є платіжне доручення оператора про перерахування сум збору на рахунок відповідного органу Пенсійного фонду з відміткою обслуговуючого банку про проведення відповідної банківської операції. ( Порядок доповнено пунктом 15-15 згідно з Постановою КМ N 1549 від 25.08.99 )

16. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються платниками при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), зараховуються на окремі рахунки місцевих органів Пенсійного фонду незалежно від поточних платежів, які здійснюються відповідно до законодавства, і використовуються для фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами.

З метою забезпечення перерозподілу коштів місцеві органи Пенсійного фонду перераховують суми перевищення надходжень зазначеного збору над видатками на рахунки відповідно Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду в перший робочий день місяця, що настає за звітним.

Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські управління Пенсійного фонду перераховують суми перевищення надходжень цього збору над видатками на рахунок Пенсійного фонду на другий робочий день місяця, що настає за звітним.

Пенсійний фонд подає Державному казначейству звітність про надходження сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та про проведені за рахунок цих коштів видатки у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством.

Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються платниками, які мають найманих працівників і протягом календарного місяця не здійснили витрат на оплату їх праці, не включаються до державного бюджету і зараховуються на поточні рахунки місцевих органів Пенсійного фонду.

У платіжних дорученнях або квитанціях на перерахування цього збору зазначаються коди платежів, визначені місцевими органами Пенсійного фонду. (Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1852 від 24.11.98, N 701 від 24.04.2000, N 49 від 24.01.2001, в редакції Постанови КМ N 498 від 11.04.2002)

17. У разі неповної або несвоєчасної сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування несплачені суми стягуються з платників із застосуванням фінансових санкцій, передбачених законодавством.

18. Облік сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій ведеться відповідно до законодавства.

19. Звіт про сплату сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування подається платниками цього збору щокварталу у терміни, визначені органами Пенсійного фонду.