ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47, ст. 555; із змінами, внесеними законами України від 23 вересня 2010 року N 2553-VI і N 2554-VI, від 19 жовтня 2010 року N 2605-VI та від 21 жовтня 2010 року N 2634-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "252.751.214,2" і "210.088.477,4" замінити відповідно цифрами "252.754.104,1" і "210.091.367,3";

у частині другій цифри "305.665.693" і "240.984.364,1" замінити відповідно цифрами "305.668.582,9" і "240.987.254";

2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) згідно з додатками N 1 і N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 3 грудня 2010 року
N 2773-VI

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік"

Зміни
до додатка N 1 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

                            (тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |252 754 104,1|210 091 367,3|42 662 736,8 |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Всього доходів (без урахування |245 664 215,1|203 001 478,3|42 662 736,8 |
|міжбюджетних трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 55 437 188,7| 26 996 542,1|28 440 646,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та | 25 560 149,2| 21 670 980,1|3 889 169,1 |
| |підприємницької діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина чистого прибутку |3 517 177,2 |3 517 177,2 | |
| |(доходу) державних | | | |
| |унітарних підприємств та їх| | | |
| |об'єднань, що вилучається | | | |
| |до бюджету, та дивіденди | | | |
| |(доход), нараховані на | | | |
| |акції (частки, паї) | | | |
| |господарських товариств, у | | | |
| |статутних капіталах яких є | | | |
| |державна власність, | | | |
| |а також заборгованість | | | |
| |за минулі періоди із | | | |
| |сплати частини чистого | | | |
| |прибутку (доходу) | | | |
| |Національної акціонерної | | | |
| |компанії "Нафтогаз України"| | | |
| |та її підприємств | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік"

Зміни
до додатка N 3 до Закону
України "Про Державний бюджет України
на 2010 рік" ( 2154-17 ) "Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2010 рік"

                            (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------|
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|Видатки - всього: |240 987 254,0|231 616 944,3| 37 276 624,0| 2 803 226,2| 7 870 309,7|64 681 328,9|25 110 985,5|2 083 267,5| 771 733,0| 18 102 302,1| 305 668 582,9|
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0600000| |Верховний Суд України | 125 153,0| 125 153,0| 60 548,7| 1 642,6| | 2 000,0| 1 500,0| | | 500,0| 127 153,0|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0601000| |Апарат Верховного Суду | 125 153,0| 125 153,0| 60 548,7| 1 642,6| | 2 000,0| 1 500,0| | | 500,0| 127 153,7|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0601010| 0330 |Здійснення правосуддя | 125 039,7| 125 039,7| 60 548,7| 1 642,6| | 2 000,0| 1 500,0| | | 500,0| 127 039,7|
| | |Верховним Судом України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0650000| |Вищий спеціалізований суд| 4 178,4| 3 284,4| 1 198,4| | 894,0| | | | | | 4 178,4|
| | |України з розгляду | | | | | | | | | | | |
| | |цивільних і кримінальних | | | | | | | | | | | |
| | |справ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0651000| |Вищий спеціалізований суд| 4 178,4| 3 284,4| 1 198,4| | 894,0| | | | | | 4 178,4|
| | |України з розгляду | | | | | | | | | | | |
| | |цивільних і кримінальних | | | | | | | | | | | |
| | |справ | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0651010| 0330 |Здійснення правосуддя | 4 178,4| 3 284,4| 1 198,4| | 894,0| | | | | | 4 178,4|
| | |Вищим спеціалізованим | | | | | | | | | | | |
| | |судом України з розгляду | | | | | | | | | | | |
| | |цивільних і кримінальних | | | | | | | | | | | |
| | |справ | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------