ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" щодо придбання акцій
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року N 2461-VI) такі зміни:

1) у статті 10 цифри "308.315.906,3" замінити цифрами "315.715.906,3";

2) доповнити статтею 75-1 такого змісту:

"Стаття 75-1. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 7.400.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";

3) внести зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) відповідно до додатка до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 23 вересня 2010 року
N 2553-VI

Додаток
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
щодо придбання акцій Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"

Зміни до додатка N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Фінансування Державного бюджету України на 2010 рік"

                            (тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|400000 |Фінансування за | 83 862 165,6| 67 738 106,7|16 124 058,9|
| |борговими операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|401000 |Запозичення |107 658 382,2| 90 753 300,8|16 905 081,4|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|401100 |Внутрішні | 73 590 271,3| 60 353 300,8|13 236 970,5|
| |запозичення | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|600000 |Фінансування за |-36 116 795,7|-37 400 000,0| 1 283 204,3|
| |активними операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|601000 |Зміни обсягів депозитів|-37 890 001,0|-37 400 000,0| -490 001,0|
| |і цінних паперів, що | | | |
| |використовуються для | | | |
| |управління ліквідністю | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
|601200 |Розміщення коштів на |-37 890 001,0|-37 400 000,0| -490 001,0|
| |депозитах або придбання| | | |
| |цінних паперів | | | |
-----------------------------------------------------------------------------