Важливi питання  
06.11.2018 №3 

Порядок дій на випадок втрати трудової книжки

Трудова книжка - це документ установленого зразка, що підтверджує трудову діяльність особи і служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу. Зберігається трудова книжка у відділі кадрів підприємства, де працює її власник, і повертається йому у зв’язку із звільненням чи виходом на пенсію.

Даний документ є головним і самим важливим для підтвердження своєї трудої діяльності. Тому, при втраті трудової книжки необхідно знати процедуру поновлення документа.

Порядок ведення, зберігання і видачі трудових книжок визначений Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за N 110).

У випадку, якщо трудова книжка (вкладка до неї) стала непридатною (наприклад, обгоріла, розірвалася, забруднилася) або трудову книжку загублено, то, в першу чергу, потрібно звернутись до свого останнього роботодавця, у якого ви працювали, і запис про який був у вашій трудовій книжці, та написати заяву про втрату трудової книжки.

За строками, не пізніше ніж за 15 днів після заяви, а у разі ускладнення - в інші строки, власник або уповноважений ним орган видає працівникові нову трудову книжку із написом "Дублікат", який робиться у правому верхньому куті першої сторінки.

Тепер, безпосередньо про заповнення. Дублікат трудової книжки заповнюється за загальними правилами, а саме: у розділах "Відомості про роботу", "Відомості про нагородження", "Відомості про заохочення" вносяться відповідні записи за місцем останньої роботи на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень) та інших документів.

У разі, якщо працівник до працевлаштування на підприємство (останнє місце роботи) вже працював, то у розділі "Відомості про роботу" спочатку вноситься запис про загальний стаж роботи до працевлаштування на це підприємство, який підтверджується записом у його особовій картці за формою.

Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів без уточнення, на якому підприємстві, в який час і на яких роботах (посадах) працював у минулому власник трудової книжки.

При представлення працівником відповідних документів (витягів або копій наказів, особових справ, особових карток за формою, особових рахунків, відомостей на видачу заробітної плати та інших документів, засвідчених в установленому порядку, загальний стаж записується за окремими періодами роботи в такому порядку:

- зазначається дата прийняття на роботу;

- записується назва підприємства (установи, організації), де працював власник трудової книжки, а також посади (роботи), структурного підрозділу, до якого було прийнято працівника.

Далі, якщо з поданих документів видно, що працівник переводився на іншу постійну роботу на цьому самому підприємстві (в установі, організації), то про це робиться відповідний запис;

- потім записується дата звільнення, причина звільнення, якщо в поданому працівником документі є такі дані.

Записи про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення мають бути підтверджені записом з посиланням на відповідні документи із зазначенням їх назви, дати і номерів. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власникові. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний сприяти працівникові в одержанні документів, які підтверджують стаж його роботи, що передував влаштуванню на це підприємство.

При втраті книжки роботодавцем у разі форс-мажору - створюється спеціальна комісія, за результатами якої створюється акт. У ньому описуються всі періоди роботи, професії та тривалість трудового стажу. Самому працівникові видається дублікат. Коли ж книжка втрачена по халатності роботодавця, то його притягують до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. А якщо ваш роботодавець вже не існує, тобто компанія ліквідована, потрібно направляти запит в архів, де зберігаються документи цієї організації. Архів видасть довідку, яка буде одним з документів, підтверджуючих ваш стаж. Якщо ж відомостей немає, то можна звернутися в суд, привести двох свідків і представити документи, які можуть, хоч якось підтвердити ваші слова.

Таким чином, на підставі всього вищенаведеного - станом на сьогодні законодавець чітко визначає порядок стосовно відновлення трудових книжок. Важливим також є те, що даний порядок є максимально спрощеним і тому кожний громадянин, який зіткнувся з такою проблемою, зможе швидко відновити втрачений документ.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

04 жовтня 2018 року (Обчислення трудового стажу ФОПів для призначення ПЕНСІЙ за записів у трудовій книжці)

06 серпня 2018 року (Назва посади у трудовій книжці та кадровій документації повинна відповідати Класифікатору професій)

20 березня 2018 року (Чи потрібно робити запис про мобілізацію у трудовій книжці?!)

31 січня 2018 року (Заповнення трудової книжки)

14 березня 2017 року (Облік та зберігання трудових книжок на підприємстві)

14 березня 2017 року (Втрата трудової книжки або вкладиша до неї по своїй недбалості чи неуважності)