Актуальні новини  
09.10.2018 №2 

01.10.2018 р. набрав чинності Закон "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

З моменту підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС (у 2014 році), ми взяли на себе зобов'язання підстроїти українське законодавство до європейських норм. У першу чергу, мова йде про ділове законодавство, включаючи сферу фінансової звітності та аудиту.

На виконання зазначеного, в минулому році були внесені зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Так, починаючи з 01.10.2018 р. набрав чинності Закон "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Останній, якраз повністю змінює порядок ведення аудиту.

Згідно з новими вимогами закону, підприємства поділяються за категоріями, і з'являються нові вимоги до аудиту певних категорій підприємств, включаючи підприємства суспільного значення - нове поняття, яке було внесене в українське законодавство відповідно до загальносвітової практики, а також додаткові вимоги до підготовки та оприлюднення фінансової звітності різних категорій підприємств і звіту про управління (management report).

Закон "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що вступив у дію, ґрунтується на положеннях Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014, які регулювали реформу аудиту в країнах ЄС у 2016 році, і посилює вимоги до аудиту і процесу складання та оприлюднення фінансової звітності компаній, а також до системи корпоративного управління компаній та взаємодії з аудиторами. Для більшості компаній України фінансова звітність разом з обов'язковим аудиторським висновком стає надбанням громадськості, оскільки з'являється нова вимога щодо оприлюднення звітності для низки категорій підприємств.

Також, тепер разом з фінансовою звітністю більшість компаній повинна буде надавати звіт про управління, який відображає стан і перспективи розвитку підприємства і розкриває основні ризики та фактори невизначеності щодо його діяльності.

Як результат - ринок отримає більшу прозорість діяльності бізнесу, що підвищить довіру зарубіжних інвесторів до українських компаній і підвищить інвестиційну привабливість України в цілому.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 липня 2018 року (Аудит перевірок та оприлюднення фінзвітності)

08 лютого 2018 року (Нові правила та вимоги до аудиторської діяльності)

07 лютого 2018 року (Новий Закон "Про аудиторську діяльність")