Важливi питання  
11.09.2018 №3 

Став відомий текст проекту нового Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Основною метою розробки законопроекту стало визначення засад діяльності адвокатури відповідно до кращих міжнародних стандартів, забезпечення виконання адвокатурою її конституційних завдань щодо надання професійної правничої допомоги, а також створення передумов для формування єдиної правничої професії, що сприятиме практичній реалізації в Україні принципу верховенства права.

Завданням законопроекту є законодавче посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності, розширення професійних прав адвокатів, забезпечення відповідальності адвокатів за дотримання етичних стандартів та якості правничої допомоги, врегулювання доступу до права на здійснення адвокатської діяльності без ризиків його безпідставного обмеження, забезпечення подальшого розвитку та належного функціонування органів адвокатського самоврядування на принципах децентралізації в межах єдиної Національної асоціації адвокатів України.

Загалом, проектом передбачається викласти Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" у новій редакції, а також внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За своєю структурою Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" у новій редакції складається з десяти логічно пов'язаних між собою розділів, якими передбачаються такі зміни:

- Розширення професійних прав адвокатів та закріплення додаткових гарантій адвокатської діяльності;

- Впорядкування доступу до професії, зниження корупційних ризиків;

- Визначення змісту принципу "уникнення конфлікту інтересів";

- Розширення видів адвокатської діяльності;

- Визначення меж (не)сумісництва адвокатської діяльності із іншими видами діяльності, різниці між статусом адвоката та здійсненням адвокатської діяльності;

- Забезпечення пропорційності дисциплінарної відповідальності адвоката;

- Забезпечення об'єктивного розгляду дисциплінарних справ щодо адвоката;

- Ефективне функціонування адвокатського самоврядування на принципах децентралізації в рамках єдиної Національної асоціації адвокатів України;

- Прозоре фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування.

Прийняття законопроекту стане важливим кроком для реального забезпечення можливості отримання кожною особою професійної правничої допомоги, а також сприятиме перетворенню адвокатури на ефективний інститут захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина, що значно покращить роботу системи правосуддя в цілому.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

30 січня 2018 року (Адвокатська монополія на представництво в судах апеляційної інстанції)

14 листопада 2017 року (Облік адвокатської діяльності)

04 квітня 2017 року (Чому ФОП не може здійснювати адвокатську діяльність?)