Актуальні новини  
01.08.2018 №3 

Позбавлення премії працівника

Премія - один із видів додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством.

У більшості випадків премії виплачують за високі трудові показники, зразкове виконання працівником своїх обов’язків, освоєння ним нової техніки або технології, за роботу в нічний час тощо. Втім, кожна компанія самостійно визначає критерії, за якими вона виплачуватиме премії працівникам, а також умови оцінки результатів праці для отримання такої виплати та її розмір.

Статтею 13 Кодексу Законів про працю (КЗпП) визначено, що докладну інформацію про виплату надбавок або премій треба обов’язково вказати в колективному договорі компанії. А якщо такого немає, в одному з цих документів:

- окремому положенні, погодженому з первинною профспілковою організацією;

- одному з розділів чинного положення про оплату праці;

- трудовому договорі або контракті.

Кожен роботодавець особисто вирішує - виплачувати премії своїм працівникам чи ні, та за що на підприємстві виплачують премії, скільки вони становлять, а також порядок виплати.

Якщо в положенні про оплату праці, трудовому договорі або статуті організації не прописано жодних виплат-стимулів, то співробітники не можуть їх вимагати.

Зокрема, стаття 32 КЗпП визначає, якщо компанія змінює умови або порядок виплат премій, вона зобов’язана повідомити про це працівників не пізніше ніж за два місяці.

Для виплати премії конкретним працівникам керівник компанії має видати відповідний наказ. Зазвичай працівникові виплачують премію одночасно із заробітною платою. А от виплати, призначені у зв’язку з винятковими заслугами, які мають разовий характер, треба вносити до спеціального розділу трудової книжки. Щодо щоквартальних премій, а також премій із нагоди окремих свят - такі відомості у трудовій книжці не фіксують.

Зазвичай, премії виплачують усім працівникам, які працюють у компанії, як штатним, так і позаштатним.

Невиконання своїх обов’язків, ігнорування норм охорони праці, прогули, поява на роботі в нетверезому стані - це неповний перелік причин, через які працівник може бути позбавлений премії.

Рішення про зменшення розміру заохочувальної виплати або взагалі про її позбавлення керівник підприємства має право прийняти одноосібно й оформити наказ.

Якщо працівник порушив норми трудової дисципліни, не виконував або неналежно виконував свої трудові обов’язки, він може понести дисциплінарну й адміністративну відповідальність. Правила внутрішнього трудового розпорядку кожна компанія встановлює самостійно.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

14 травня 2018 року (Порядок погодження преміювання голів районних в місті Києві державних адміністрацій)

14 лютого 2018 року (Чи можна преміювати посадову особу місцевого самоврядування, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною?!)

05 грудня 2017 року (Оплата праці в органах місцевого самоврядування)

20 вересня 2017 року (Деякі нюанси обчислення (розрахунку) стажу посадових осіб місцевого самоврядування)

05 липня 2017 року (Щорічна премія та чи відноситься остання до одноразових виплат)