Актуальні новини  
08.05.2018 №4 

Закінчується учбовий рік, тому сьогодні про практику та стажування студентів

На початку розберемо питання "практика студентів". Саме оформлення практики студентів вищих навчальних закладів здійснюється у відповідності до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. N 93.

Тож першим етапом за фактичним порядком дій є укладення договору про проходження практики. Договори про проходження практики укладаються між підприємством і навчальним закладом заздалегідь. Тривалість дії договору погоджується сторонами та може встановлюватися на період конкретного виду практики або на строк до п’яти років.

Другий етап - отримання направлення на практику. Навчальний заклад оформляє направлення на практику, яке видається студентам для пред’явлення за місцем проходження практики. Направлення є підставою для зарахування студентів на практику і зберігається на підприємстві.

Тепер про "стажування студентів". Стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до статті 29 Закону "Про зайнятість населення", та Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затверджених постановою КМУ від 16 січня 2013 р. N 20.

Для організації стажування на підприємстві доцільно розробити положення про стажування, в якому визначити порядок проходження стажування, осіб, відповідальних за його проведення на підприємстві, необхідне документальне оформлення стажування, порядок оплати праці стажистів, обов’язки керівника стажування та умови оплати за керівництво стажуванням та інші важливі моменти.

Основною відмінністю між стажуванням та практикою полягає в тому, що практика студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів - це складова частина навчального процесу, який організовується і проводиться під керівництвом навчального закладу. Стажування ж не є частиною навчального процесу студента або учня і відбувається у вільний від навчання час. Навчальні заклади до організації стажування не долучаються.

Додатково повідомляємо, що за статтею 29 Закону "Про зайнятість населення" для створення умов щодо здобуття студентами вищих, учнями професійно-технічних навчальних закладів у вільний від навчання час досвіду практичної роботи за обраною спеціальністю та сприяння їх працевлаштуванню після завершення навчання їм надано можливість проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта.

В свою чергу, студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.

Основною метою проходження стажування є удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткової компетенції та досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків. Студенти (учні) можуть пройти стажування на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. Законом не передбачена можливість проходження стажування у фізичних осіб - підприємців.

Строк стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів не може перевищувати шести місяців. Мінімальний строк стажування не регламентується та визначається виходячи з часу, необхідного для виконання індивідуальної програми стажування, та зазначається в договорі про стажування.

Стажування проводиться під керівництвом працівника підприємства, установи, організації, який має досвід та стаж роботи не менш як три роки за професією (спеціальністю), що збігається з професією (спеціальністю), за якою стажист здобуває освіту та проходить стажування.

Керівник стажування разом із стажистом розробляє індивідуальну програму стажування за здобутою спеціальністю (кваліфікацією) або професією (кваліфікаційним рівнем). Керівник підприємства затверджує індивідуальну програму стажування та видає наказ про проходження стажування. Роботодавці забезпечують оплату виконаних стажистом професійних робіт, якщо такі роботи передбачені індивідуальною програмою стажування.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

03 травня 2018 року (Нові правила вступу на магістратуру для студентів зі спеціальностей "ПРАВО")

31 січня 2018 року ( Покрокова Процедура реєстрації для участі в ЗНО-2018, що розпочнеться 06.02.2018.)

07 серпня 2017 року (Змінені правила вступу до магістратури)

10 липня 2017 року (До уваги абітурієнтів! Розпочинається "вступна кампанія-2017".)

10 липня 2017 року (Змінені умови прийому на навчання до ВНЗ. А саме, вилучена норма про мінімальну кількість балів.)

06 грудня 2016 року (Затверджено Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної електронної бази з питань освіти)

22 червня 2016 року (щодо внесення змін до Умов прийому на навчання до ВНЗ)