Важливi питання  
13.03.2018 №3 

Влада вирішила захистити українського товаровиробника. Щодо цього у ВРУ зареєстровані відповідні проекти.

Як і зазначено у назві новини - у Верховній Раді були зареєстровані законопроекти відносно підвищення захисту вітчизняних товаровиробників.

Основною метою їх розробки та подальшого прийняття є внесення редакційних змін до Господарського кодексу України та Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою узгодження понятійного апарату та попередження виникнення колізій у законодавстві для цілей проведення антидемпінгових, антисубсидиційних, захисних розслідувань або переглядів та захисту інтересів України та її суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку, в тому числі відповідно до процедури врегулювання суперечок в рамках міжнародних економічних організацій.

Поштовхом до розробки стали існуючі на сьогодні тенденції у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які засвідчують необхідність перегляду підходів національного регулювання у цій сфері. Однією з найбільших проблем, що потребує вирішення, є удосконалення механізмів та процедур захисту вітчизняного товаровиробника від недобросовісного/зростаючого імпорту в Україну, що заподіює істотну шкоду або загрожує заподіянням такої шкоди галузі вітчизняного виробництва подібних товарів.

Чинні на сьогодні Закони України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.1998 N 330-XIV, "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.1998 N 331-XIV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.1998 N 332-XIV залишалися практично незмінними з моменту їх прийняття, є недостатньо ефективними та не повністю відповідають реаліям торгівлі і актуальним на сьогодні міжнародним стандартам та практикам, які використовуються іншими провідними державами у цій сфері.

Крім того, як і в чинних законах, так і в проектах законів про внесення змін до чинних законів, визначено механізми захисту національного товаровиробника від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту з інших країн, митних союзів та економічних угруповань. Вони регулюють засади і порядок порушення та проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань, також застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів.

У разі прийняття проектів законів "Про захист від демпінгового імпорту", "Про захист від субсидованого імпорту", "Про захисні заходи" на заміну діючих законів ("Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.1998 N 330-XIV, "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.1998 N 331-XIV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.1998 N 332-XIV) та внесення змін до Митного кодексу України виникне потреба в узгодженні понятійного апарату, попереджання виникнення колізій з Господарським кодексом України та Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Зазначені зміни передбачають узгодження понятійного апарату та попереджають виникнення колізій у законодавстві.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

02 березня 2018 року (Правила визначення країни походження товару)

12 грудня 2017 року (Верховною Радою схвалені нові обмеження на безмитне ввезення фізичними особами товарів в Україну)

29 червня 2017 року (На яку суму можна буде ввезти товар в Україну і не сплачувати мито?)

20 жовтня 2016 року (щодо особливостей застосування тимчасових митних декларацій)

05 серпня 2016 року (щодо оновлених форм статзвітності для сільгоспвиробників)