Важливi питання  
03.03.2018 №5 

Порядок проведення медичних оглядів працівників

Почнемо з того, що далеко не всі працівники повинні проходити медичні обстеження. Наразі законодавством України визначено категорії працівників, наведено перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам. В ст.17 Закону України "Про охорону праці" зазначається, що для певних категорій працівників, зокрема, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в професійному доборі, роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити фінансування та організацію проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів.

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб. І роботодавець зобов’язаний не лише проконтролювати проходження ними цієї процедури, а й, у переважній більшості випадків, організувати за свій рахунок проведення медичних оглядів як для вже працюючих на підприємстві співробітників, так і для тих, які лише приймаються на роботу.

З’ясуємо, для кого попередні й періодичні медогляди є обов’язковими та як організувати їх проведення.

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 N 246.

1. До 01 грудня поточного року складається акт визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду (далі - Акт) у наступному році. Узгодження дати та часу проведення роботи з визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду, та складання Акту проводять за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи.

2. Протягом місяця, на підставі Акту роботодавець складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (далі - Список), та погоджує їх у відділі з питань гігієни праці територіального органу ГУ Держпраці. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий - надсилається до закладів охорони здоров’я, третій - до відділу з питань гігієни праці територіального органу Управління Держпраці, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

3. Роботодавець укладає договір про проведення медогляду із закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів (далі - Комісія), а лікарі пройшли підготовку з професійної патології. Роботодавець забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

4. Протягом місяця після закінчення періодичних медичних оглядів за їх результатами комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі - Заключний акт) у шести примірниках. Один примірник Заключного акту залишається у закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші направляються роботодавцю, представнику профспілкової організації (або вповноваженій працівниками особі), профпатологу, відділу з питань гігієни праці територіального органу Управління Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

5. Під час підписання Заключного акта фахівці відділу з питань гігієни праці надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які обов’язкові для виконання, а роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.

Термін зберігання Заключного акта 5 років.

Звертаємо особливу увагу, що працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці.

Якщо працівник з будь-яких причин ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, роботодавець зобов’язаний відсторонити його від роботи, без збереження заробітної плати (ст. 46 КзпП).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

04 травня 2017 року (Допомога на лiкування та медичне обслуговування)

25 серпня 2016 року (щодо охорони праці жінок)

11 липня 2016 року (щодо охорони праці при роботі на комп'ютері)