Актуальні новини  
21.02.2018 

Деякі нюанси суміщення професій (посад)

Саме визначення поняття суміщення професій (посад) можна знайти у статті 105 Кодексу законів про працю. Під таким поняттям суміщення розуміють виконання на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації разом з основною роботою, яка обумовлена трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи.

Потрібно відрізняти суміщення посад від роботи за сумісництвом, оскільки трудові відносини у цих випадках регулюються різними нормами права, по-різному оплачуються і оформляються.

Сумісництво передбачає виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві. З працівником, який працює за сумісництвом, укладається окремий трудовий договір. На відміну від сумісництва, суміщення посад обо професій здійснюється за одним трудовим договором, завжди на одному підприємстві та в межах встановленої тривалості робочого дня.

Як правило, суміщення посад застосовується у разі тимчасової відсутності працівника на робочому місці: через хворобу, відпустку, відрядження тощо.

У відповідності до Постанови N 1145 суміщення професій (посад) допускається на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), якщо це економічно доцільно і не призведе до погіршення якості продукції, виконуваних робіт, обслуговування населення. Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї категорії персоналу, до якої належить цей працівник (робочі, інженерно-технічні працівники, службовці та інші).

Відповідні розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника згідно з частиною другою статті 105 КЗпП установлюється на умовах, передбачених у колективному договорі. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити питання доплат із профспілковим органом, який представляє інтереси більшості працівників, а якщо його немає - з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом. Останнє передбачено частиною другою статті 97 КЗпП.

За частиною другою статті 32 КЗпП - суміщення посад є істотною зміною умов праці, про що працівника слід попередити за два місяці. Так само йому треба повідомити про припинення суміщення, якщо воно було встановлено на невизначений термін.

Роботодавець, також, повинен звернути увагу на те, що суміщення професій і посад можливо тільки за згоди працівника. Угода про суміщення посад укладається на певний термін або без зазначення такого строку. Згідно з Інструкцією оформляється суміщення посад наказом. В останньому обов’язково потрібно вказати суміщену посаду, а також розмір доплати за це. Працівника, який суміщатиме посади, потрібно ознайомити з наказом під розписку. Процесуально, скасування суміщення посад також оформляється наказом.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 вересня 2017 року (Деякі нюанси обчислення (розрахунку) стажу посадових осіб місцевого самоврядування)

15 серпня 2017 року (Нюанси нарахування середньомісячної зарплати з підвищеним посадовим окладом)