Актуальні новини  
14.02.2018 №6 

Військова служба за контрактом 2018

Військова служба в Збройних силах України (далі за текстом - ЗСУ) - це почесний обов’язок громадянина по захисту своєї держави, її територіальної цілісності, своїх сімей та рідних. На військову службу за контрактом в ЗСУ можуть бути розглянуті чоловіки та жінки від 18 до 45 років.

Для вибору фаху та місця подальшого проходження контрактної служби пропонується широкий спектр військових спеціальностей в різних родах військ. Згідно ст. 20 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" N 2232-ХІI (далі за текстом Закон N 2232), на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

- громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

- військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

- військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

- військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі - до 60 років для чоловіків і до 50 років для жінок. (ст. 28 Закона N 2232).

Громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк визначений ч.3 ст. 23 Закона N 2232.

Іноземці та особи без громадянства, раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці. (ст. 21.1, 21.2. Закона N 2232-ХІI).

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

- вік до 45 років;

- відсутність судимостей;

- стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

- фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

- загальноосвітній рівень;

- мотивація до військової служби;

- рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Строки військової служби.

Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

строком на 3 роки - з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу;

строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін - з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу;

до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію - з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану;

строком на 6 місяців - з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію .

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково. (ст. 23.1 Закону N 2232).

Документи на прийняття на військову службу за контрактом подаються до військового комісаріату, де громадянин перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби.

Перелік документів:

- автобіографія в рукописному і надрукованому примірниках;

- копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера;

- дві фотокартки розміром 9 х 12 см;

- копії документів про освіту та трудову діяльність;

- службову характеристику (з місця роботи або навчання);

- копії документів про народження та сімейний стан;

- медичну довідку про стан здоров’я;

- довідки про проходження обов’язкового психіатричного та наркологічного оглядів;

- довідки про відсутність захворювань на туберкульоз, гепатит, венеричних захворювань;

- довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

- військовий квиток (для військовозобов’язаних);

- довідка з Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості;

- письмова згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

Перелік вакантних посад, які існують в Збройних силах України:

Сухопутних військ Збройних Сил України: командир відділення; командир бойової машини; командир танку; механік - водій бойової машини; механік - водій танку; водій; навідник; навідник-оператор; акумуляторник; стрілець; гранатометник; кулеметник; снайпер; розвідник; сапер; кухар; радіотелефоніст; радіотелеграфіст.

Високомобільних десантних військ: розвідник; снайпер; командир відділення; командир бойової машини десанту; гранатометник; кулеметник; механік - водій бойової машини.

Повітряних Сил Збройних Сил України: авіаційний механік; оператор радіолокаційної станції; оператор зенітних ракет; оператор систем навігації і посадки літаків; механік систем зв’язку та посадки літаків; стрілець; водій, водій-електрик, водій-механік; радіотелефоніст; телеграфіст; планшетист; пожежник; акумуляторник.

Військово-Морських Сил Збройних Сил України:

Береговий склад: механік - водій танку; механік - водій БМП; стрілець; гранатометник; снайпер; розвідник; кулеметник; сапер; навідник; водій; радіотелефоніст; пожежник; акумуляторник; телеграфіст.

Корабельний склад: командир відділення; старший рульовий; моторист; машиніст; електрик; радіометрист; мінер; сигнальник; старший оператор.

Пільги та гарантії.

На підставі Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 21.12.91 № 2011-XII, для військовослужбовці мають право на наступні пільги та гарантії:

1. Отримання житла за рахунок держави.

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні- у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці, які мають вислугу військової служби 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла.

2. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.

3. Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

4. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.

5. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).

6. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я .

7. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).

8. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

Після завершення першого контракту (у тому числі 6-ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).

9. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Разом з тим, відповідно до ст. 119 "Кодексу законів про працю України", за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

09 листопада 2017 року (Випадки за яких здійснюється доплата за ведення військового обліку)

09 листопада 2017 року (Військових Національної гвардії України зможуть перевіряти на поліграфі)

25 жовтня 2017 року (Граничний місячний розмір винагороди військовослужбовцям збільшено)

25 жовтня 2017 року (Питання щодо статусу учасника бойових дій приведено у норму)