Актуальні новини  
13.02.2018 №5 

Представництво юридичної особи в суді та підтвердження таких повноважень

Як і зазначено вище, сьогодні мова піде про підстави для представництва та повноваження представника юридичної особи.

Тепер за порядком. Частиною третьою статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України (далі за текстом - КАС України) визначено, що провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до законодавства, діючого на момент розгляду і вирішення справи чи вчинення певної дії.

У відповідності до пункту 1 частини п'ятої статті 332 КАС України - касаційна скарга не буде прийнята до розгляду та повертається суддею-доповідачем в разі, якщо касаційна скарга подана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписана або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

За нормами частини третьої статті 55 КАС України юридична особа, суб'єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

В свою чергу повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені довіреністю фізичної або юридичної особи, зокрема, довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами (частина перша, третя статті 59 КАС України).

Із частини шостої статті 59 КАС України ясно виходить - оригінали документів, що перелічені у даній статті, в т.ч. їх копії засвідчені суддею чи/або копії таких документів, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

Також встановлено, що касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності).

Одночасно із Кодексом адміністративного судочинства Україничастині третій та шостій статті 59) визначено, що довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами, а її оригінал (чи засвідчена у визначеному законом порядку копія) приєднуються до матеріалів справи.

На підставі вищезазначеного та норм процесуального права можна зробити висновок, що повноваження представника юридичної особи можуть бути підтверджені:

- довіреністю, яка видана від її імені та підписана особою, уповноваженою на це законом або установчими документами;

- ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність";

- копіями перелічених документів, засвідченими у встановленому законом порядку чи підписом судді.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

08 лютого 2018 року (Розписка як документ. Правові аспекти та судова практика)

30 січня 2018 року (Адвокатська монополія на представництво в судах апеляційної інстанції)

18 січня 2018 року (Позов до суду і права громадян при цьому за новим ЦПК)

18 січня 2018 року (Cудитися з нового року стало дорожче. Нові ставки судового збору.)

09 січня 2018 року (Вже відомий перелік засобів массової інформації (ЗМІ), що друкуватимуть оголошення про виклик до суду у 2018 році)

28 листопада 2017 року (Судова реформа триває. Сьогодні про зміни у процесуальному законодавстві.)

10 січня 2017 року (5 січня 2017 року набув чинності Закон України "Про Вищу раду правосуддя")