Актуальні новини  
22.12.2017 

Перенесення/подовження вiдпустки через лікарняний

Основні питання надання, перенесення відпустки, соціальних пільг по відпусткам тощо, загалом врегульовані Кодексом Законів про працю України та Законом України "Про відпустки".

Так, у відповідності до статті 11 Закону України "Про вiдпустки" - щорiчна вiдпустка має бути перенесена на iнший перiод або продовжена у разi тимчасової непрацездатностi працiвника, засвiдченої в установленому порядку.

Необхідні вимоги до заповнення листка непрацездатностi чітко визначенi Iнструкцiєю N 532/274/136-ос/1406. Відповідні зобов’язання щодо перевiрки правильностi заповнення листка непрацездатностi покладено на комiсiї iз соцiального страхування, створенi роботодавцями.

Пунктом 2.10 Iнструкцiї (наказ МОЗ від 13.11.2001 N 455) визначено, що у разi тимчасової непрацездатностi, зумовленої захворюванням або травмою, внаслiдок алкогольного, токсичного сп'янiння чи дiї наркотикiв видається листок непрацездатностi з обов’язковою позначкою про це в ньому.

Таким чином, виданий працiвниковi належним чином оформлений листок непрацездатностi є пiдставою для продовження чи перенесення щорiчної вiдпустки незалежно вiд причин непрацездатностi.

На підставі цього, щорiчна вiдпустка працiвника не продовжується i не переноситься, якщо вона припала на перiод непрацездатностi, належним чином не засвiдченої (немає пiдписів, печатки тощо).

________________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

30 жовтня 2017 року (Нюанси розрахунку лікарняного для працівників із почасовою оплатою праці)

12 жовтня 2017 року (Про деякі обмеження на виплату лікарняних і декретних)

17 липня 2017 року (Оплата лікарняних в разі, коли працівник захворів знов)

30 травня 2017 року (Якщо працівник вийшов хоча б на один день з лікарняного - це перериває відлік 4-місячного терміну хвороби як підстави для звільнення)

21 квітня 2017 року (Страховий стаж військовослужбовців та оплата лікарняних)

19 квітня 2017 року (Звільнення (розірвання трудового договору) у період декретної відпустки за ініціативою працівника)

03 березня 2017 року (Лікарняні по догляду за хворими дітьми. Строки та індивідуальні випадки.)

01 березня 2017 року (Розмір та спосіб обчислення декретних виходячи із розміру мінімальної заробітної плати)

06 грудня 2016 року (Звільнення працівника під час відпустки чи лікарняного за згодою сторін. Чи можливе?)

05 грудня 2016 року (Листок непрацездатності (лікарняний), як документ фінансової звітності. Його правильне заповнення.)

20 липня 2016 року (щодо виплати лікарняних особі, що працює неповний робочий час)