Актуальні новини  
15.12.2017 

Оновлений Порядок фінансування страхувальників запрацює вже з 2018 року

Наразі, розроблений проект постанови Фонду соціального страхування України "Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України". Вбачається, що останній запрацює вже з 01.01.2018 року.

Серед нововведень, у вказаному вище Порядку, можна виділити наступні:

1. Заява-розрахунок може бути надана страхувальником за його бажанням у паперовому та/або електронному вигляді особисто до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення або надіслана в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. У разі подання документа в електронному вигляді заява-розрахунок готується в одному примірнику та зберігається в страхувальника.

2. Одночасно страхувальник за бажанням може надати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення оригінали чи належним чином завірені копії листків непрацездатності для можливості проведення попередньої перевірки правильності нарахування виплат.

3. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації, наведеної в ній, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника.

4. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення в разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку. У випадку виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями та зазначенням строку для їх урахування.

5. Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає повідомлення. Останнє може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису чи листом із повідомленням, чи надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення. Повідомлення може бути надіслано в зручний для страхувальника час, але не пізніше завершення місяця з дня проведення виплат застрахованим особам.

6. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

24 листопада 2017 року (Порядок надання витягу з реєстру страхувальників)

06 жовтня 2017 року (Оподаткування застрахованої особи та деякі нюанси при цьому.)

28 вересня 2017 року (Кабінетом Міністрів України збільшені витрати Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

10 серпня 2017 року (Про об'єднання фондів соціального страхування)

19 червня 2017 року (Вплив страхового стажу працівника на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності)

19 квітня 2017 року (Страховий стаж та нюанси його обчислення)

10 лютого 2017 року (Обчислення работодавцем страхового стажу працівника (дані за формою ОК-7, хто має право на отримання відповідних відомостей тощо)

17 січня 2017 року (До уваги страхувальників! До 20.01.2017 р. необхідно подати звітність за коштами загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняним) тощо)

21 грудня 2016 року (В реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на відновлювальне лікування мають право будь-які застраховані особи та члени їхніх сімей.)