Актуальні новини  
11.12.2017 

Обшук та корисна інформація за темою

На прикінці минулого тижня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" від 16.11.2017 р. N 2213-VIII. Як і випливає із назви самого закону, останнім внесені зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування.

Дані зміни, передбачають, що виконання постанови слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов'язковому порядку фіксується за допомогою звуко- і відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту.

Проведений за допомогою звуко- і відеозаписувальних технічних засобів запис під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід'ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані в запису, не можуть бути внесені в протокол обшуку і використані як доказ у кримінальному судочинстві.

В свою чергу, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку - забороняється, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, яка на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення або є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником/держателем або пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

У випадку виникнення потреби слідчий або прокурор здійснюють копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Особа, в житло або інше володіння якого проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Зміни також передбачають, що 01.01.2019 р. вступає в силу норма цього Закону щодо застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів.

______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

21 листопада 2017 року (Кримінальна відповідальність у 2017 році за крадіжку та мінімальний розмір останньої)