Актуальні новини  
30.10.2017 

Дії при помилковому нарахуванні (перерахуванні) заробітної плати звільненій особі

У відповідності до Цивільного кодексу України, а насамперед пункту 1 частини першої статті 1215 - поверненню не підлягають безпідставно набуті заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача.

В свою чергу, в разі відмови особи (набувача) повернути помилково перераховані роботодавцем кошти, процесуально він може стягнути ці кошти, звернувшись до суду.

У разі виникнення випадку порушення трудової дисципліни до працівника застосовується один із видів дисциплінарного стягнення, враховуючи норми статей 147 - 149 Кодексу законів про працю України.

Саме притягнення працівника до матеріальної відповідальності регламентується главою IX Кодексу Законів про працю України. А притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності є правом, а не обов'язком роботодавця.

________________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

18 серпня 2017 року (Податок на додану вартість при помилково зарахованих коштах)

20 червня 2017 року (Порядок звільнення працівників з причини скорочення штату)