Актуальні новини  
24.10.2017 

Індексація заробітної плати новоприйнятого працівника

У відповідності до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 (далі за текстом - Порядок N 1078) чітко визначено, що значення індексу споживчих цін (далі - ІСЦ) приймається за 1 або 100 % у місяці підвищення розміру тарифних ставок (окладів).

Процесуально для проведення подальшої індексації обчислення ІСЦ здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів). Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, а також для новоприйнятих працівників, обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку обіймає працівник. Про останнє йдеться мова у пункті 10-2 Порядку N 1078.

Наведемо приклад через запитання. Який же порядок проведення індексації буде застосований для працівника, якого прийнято на роботу у жовтні 2017 р., а останнє підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося ще у березні даного року?

Враховуючи викладене вище й те, що працівника прийнято на роботу у жовтні 2017 р., а підвищення посадового окладу за посадою, на яку прийнято працівника, відбулося у березні 2017 р., то обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації для новоприйнятого працівника має здійснюватися з квітня 2017 р. Індекс для проведення індексації у жовтні 2017 р. становить у такому разі 3,8 % (1,009 х 1,013 х 1,016 х 100 - 100).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

29 вересня 2017 року (Деякі моменти при нарахуванні заробітної плати за жовтень з урахуванням святкового дня)

19 липня 2017 року (Приведення у відповідність заробітку працівника при підвищенні окладів)

27 лютого 2017 року (Перелік виплат, які не враховуються під час обчислення заробітної плати)