Актуальні новини  
13.10.2017 

Соціальні виплати та відображення останніх в бухгалтерському обліку

У своєму листі від 14.09.2017 N 35220-07/10/24609 Міністерство фінансів України повідомило, що класифікація витрат суб'єктів державного сектору наведена в розділі II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати". Дане Положення затверджене наказом зазначеного Міністерства від 18.05.2012 N 568 (далі за текстом - Стандарт 135).

Так, у відповідності до вимог підпункту 3.1 пункту 3 розділу III Стандарту 135 - витрати за обмінними операціями, пов'язані із виконанням суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, що покриваються за рахунок бюджетних асигнувань, визнаються одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання.

Далі, за пунктом 4 розділу III Стандарту 135 визначено, що витрати за необмінними операціями визнаються одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов'язаних з використанням цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Необхідний перелік рахунків і субрахунків для узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору, безпосередньо визначає План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 N 1203.

На підставі зазначеного, інформація про витрати формується в бухгалтерському обліку відповідно до критеріїв їх визнання, ознак і характеристик, а також мети отримання і витрачання установою коштів та відображається на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку.

За Методичними рекомендаціями щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 N 11, суб'єкт державного сектору самостійно на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі визначає за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї.

Саме відображення в бухгалтерському обліку операцій з активами та зобов'язаннями розпорядника бюджетних коштів здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 N 1219 (Типова кореспонденція).

Згідно Типової кореспонденції суб'єкти державного сектору у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена цією Типовою кореспонденцією, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

05 жовтня 2017 року (До уваги студентів та їх батьків! Удосконалений порядок надання соціальних стипендій деяким категоріям студентів.)

04 жовтня 2017 року (Порядок надання соціальної допомоги деяким категоріям осіб приведений у відповідність до законодавства)

02 жовтня 2017 року (Незабаром рівень соціального захисту ветеранів війни буде підвищений)

16 серпня 2017 року (Нарахування, оподаткування та бухгалтерський облік вихідної допомоги)

22 травня 2017 року (Внесені зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку)