Актуальні новини  
05.10.2017 №2 

Міністерство фінансів знов оновило форми звітності для бюджетників

Міністерство фінансів України своїм наказом від 22.08.17 р. N 712 вже другий раз за рік внесло зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.12 р. N 44.

Нововведення в основному стосуються виключення із форм звітності за загальним та спеціальним фондами даних про фактичні видатки бюджетних установ, а отже, й норм, що регулювали заповнення відповідних граф звітності.

Затвердженими змінами приведено у відповідність (унормовано) питання відображення у бюджетній звітності даних про амортизацію. Крім того, із зазначеного вище Порядку N 44 виключені норми щодо заповнення даних про нараховані доходи від надання платних послуг та інших джерел власних надходжень, а також відповідні графи із форм звітності. Так, в наслідок вказаного, додатки 1-6 до Порядку N 44 викладені у новій редакції.

Тепер, із набранням чинності змінюючого документа - нормами Порядку N 44 буде передбачена можливість подання міністерствами, головними розпорядниками коштів державного бюджету зведеної квартальної та річної бюджетної звітності у паперовій формі або із застосуванням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Але, актуальним є питання набуття чинності новим документом. На початок звітної кампанії за 9 місяців він не вступив у силу, однак за усними роз’ясненнями органів Казначейства звітність слід складати вже за оновленими формами і порядком.

Наказ Мінфіну від 22.08.17 р. N 712 набуває чинності з дня опублікування. Станом на сьогодення зазначений наказ офіційно не опублікований.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

12 вересня 2017 року (Застосування печатки для бюджетних установ є обов'язковим!)

05 вересня 2017 року (Затверджений "новий" Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга")

04 серпня 2017 року (Відображення сум ПДВ, що включені до податкового кредиту в бухгалтерському обліку бюджетників)

17 липня 2017 року (Підтвердження оплати за рахунок бюджетних коштів)

02 лютого 2017 року (Деякі нюанси перерахування міжбюджетних трансфертів з бюджету)

25 жовтня 2016 року (щодо змін до Порядку заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів)