Актуальні новини  
20.09.2017 

Деякі нюанси обчислення (розрахунку) стажу посадових осіб місцевого самоврядування

У своєму листі від 10.08.17 N 7031/13-17 Національне агентство України з питань державної служби надало деякі роз’яснення відносно теми сьогоднішньої новини.

Так, за статтею 22 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 N 2493-III (далі - Закон N 2493) до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Таким чином, положення Закону N 2493 не передбачають прийняття окремого порядку щодо обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування. Стаж державної служби обчислюється безпосередньо статтею 46 Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 N 889-VІІІ (далі - Закон N 889) та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 N 229 (далі - Порядок N 229).

Також, пунктом 8 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 889 визначено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством. Таким чином, стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування за періоди роботи (служби, навчання) до набрання чинності Законом обчислюється відповідно до законодавства, яке діяло до 01.05.2016, а за періоди роботи (служби, навчання) з 01.05.2016 - у відповідності до статті 46 Закону N 889 та Порядком N 229.

Раніше, до набрання чинності Закону N 889, стаж державної служби обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 N 283, додатку до нього та інших нормативно-правових актів.

За пунктом 3 Порядку N 283 до стажу державної служби включається час роботи на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 зазначеного Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців. Просуванням по службі відповідно до Порядку N 283 вважається безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця у період роботи в державних органах, які передбачені у пункті 2 Порядку N 283 обчислення стажу державної служби та додатку до нього.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

4 лютого 2017 року (Доступ до персональних даних фізичних осіб у випадку призначення останнім пенсій, субсидій та інших соціальних виплат)

01 вересня 2016 року (щодо порядку зарахування до стажу держслужби періоду роботи (служби) до 01.05.16)