Актуальні новини  
29.08.2017 №2 

Оформлення студента вищого навчального закладу на практику

У відповідності до діючого законодавства - практика студентів оформлюється договорами ВНЗ з базами практики, а це можуть бути організації будь-якої форми власності, та наказами про проходження практики.

Для практикантів-студентів вишів законодавчими нормами не передбачено обов’язкової оплати їхньої праці. Тобто оплата праці практикантів-студентів вишів може здійснюватися лише з власної ініціативи підприємств.

Згадаємо, які документи оформлюють за місцем проходження практики студента ВНЗ:

1. Наказ відділу кадрів. В цьому документі зазначають прізвище, ім’я, по батькові практиканта, умови та термін проходження практики, а також призначають керівника практики від підприємства. Якщо оплату за керівництво здійснює підприємство, то у наказі уточнюється і її розмір.

2. Строковий трудовий договір. Якщо під час практики студент буде виконувати трудові обов’язки, то це потребує укладення між ним та підприємством строкової трудової угоди. Трудовий договір оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним навіть без складання наказу про прийняття на роботу у тому випадку, коли фізособу фактично допустили до роботи. Отже, у такому наказі (розпорядженні) зазначають, що студент приймається на роботу на певну посаду протягом дії виробничої практики. Без визначення терміну, протягом якого студент працюватиме на підприємстві, трудовий договір вважатиметься безстроковим і розірвати його лише на підставі закінчення виробничої практики буде неможливо.

Додатково передбачено, що за наявності у штатному розписі вільної посади, робота за якою відповідає вимогам програми практики, студент може бути прийнятий до штату підприємства на час виробничої практики. При цьому на загальнопрофесійну підготовку студента за програмою практики має відводитися не менше 50% часу його роботи.

3. Довідка з місця праці із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. Якщо із практикантом було укладено трудову угоду і він має на час вступу до навчального закладу трудову книжку, то запис про початок і припинення трудових відносин обов’язково повинен бути внесений до неї. Робиться такий запис навчальним закладом на підставі довідки з місця роботи. Типової форми цієї довідки немає, але у ній має бути зазначено спеціальність, кваліфікацію, посаду, за якою практикант працював, і час роботи.

Сама організація практики студентів вузів в організаціях регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом МОН України.

______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

24 квітня 2017 року (Стажування на підприємстві. Деякі нюанси із практики.)