Актуальні новини  
08.08.2017 №3 

Відображення сум ПДВ, що включені до податкового кредиту в бухгалтерському обліку бюджетників

Державна казначейська служба України у своєму листі від 12.07.2017 р. N 16-08/684-11578 надала деякі роз'яснення з приводу сьогоднішньої теми новини.

Відповідне відображення в обліку операцій з оприбуткування придбаних виробничих запасів й інших нефінансових активів, відображення сум ПДВ, якщо ПДВ включено до податкового кредиту, здійснюється відповідно до п.п. 3.1 та 3.2 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. N 1219 (далі за текстом - Типова кореспонденція).

Суми ПДВ, якщо його включено до податкового кредиту, показують кореспонденцією:

- дебет субрахунків 6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами";

- кредит субрахунків 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

В бухгалтерському обліку відображення операцій із перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства здійснюється згідно з п. 5.8 Типової кореспонденції.

Процесуально, зазначена інформація наводиться у фінансовій звітності у рядку 1162 "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у казначействі" та рядку 1540 "Поточні зобов’язання за платежами до бюджету" Балансу (форма N 1-дс).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

17 липня 2017 року (Підтвердження оплати за рахунок бюджетних коштів)

02 березня 2017 року (01.04.2017 наберуть чинності нові правила відшкодування ПДВ)