Актуальні новини  
12.06.2017 

В апараті МВС внесені зміни до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності

У відповідності до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Міністерством Внутрішніх Справ України виданий наказ "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в апараті МВС, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, бюджетних установах, що належать до сфери управління МВС" від 10.05.2017 N 367.

Зазначені вище зміни зокрема визначають, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій в установах є первинні документи. Первинні документи можуть бути складені в паперовій або електронній формі за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

22 травня 2017 року (Внесені зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку)

10 травня 2017 року (Втрата первинної документації внаслідок халатності)

20 березня 2017 року (Бухгалтерський облік (оприбуткування та реалізації) макулатури)

04 липня 2016 року (щодо критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом)