Актуальні новини  
07.06.2017 №2 

Застарілі (радянські) правила охорони праці та безпеки більше не діють

Вважаємо за потрібне нагадати, що ще 10 березня цього року Кабінет Міністрів України (далі - КМУ) провів "дерегуляторний" день і як наслідок - скасував понад 120 нормативно-правових актів.

21.05.2017 р. набули чинності розпорядження КМУ від 10 березня 2017 року N 166-р та N 169-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади". Процесуально, за вказаними розпорядженнями Міністерствам заборонено встановлювати правові норми в листах і рекомендаціях.

Таким чином, на теріторії країни більше не застосовуються застарілі радянські нормативні акти, що регулюють діяльність у сфері охорони праці.

Як і зазначено в абзаці першому даної новини - КМУ скасовано понад 120 нормативно-правових актів (точніше - 122). Серед них:

- Правила перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом, затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 21 січня 1974 роки;

- Правила з охорони праці та техніки безпеки в державних трудових ощадних касах, затверджені Правлінням Державних трудових ощадних кас СРСР 7 серпня 1974 роки;

- Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію та їх сполук, затверджені Міністерством кольорової металургії СРСР 2 серпня 1974 року і Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при Раді Міністрів СРСР 27 серпня 1974 роки;

- Правила з охорони праці та техніки безпеки працівників інкасації в установах Державного банку СРСР, затверджені Державним банком СРСР 8 жовтня 1974 роки;

- Тимчасові правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цехах кінцевого складання літальних апаратів, затверджені ЦК профспілки працівників авіаційної та оборонної промисловості 12 грудня 1974 року.

Перелік нормативно-правових актів СРСР, визнаних такими, що не застосовуються на території України, затверджений наказом Мінсоцполітики від 10 квітня 2017 року N 592, який вступив в силу 30.05.2017 р.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

12 квітня 2017 року (Прийнятий Закон відносно захисту трудових прав працівників передпенсійного віку)

25 серпня 2016 року (щодо охорони праці жінок)

11 липня 2016 року (щодо охорони праці при роботі на комп'ютері)