Актуальні новини  
28.03.2017 №2 

Заповнення податкової декларації фізичною особою, коли податковим агентом протягом звітного року доходи у вигляді заробітної плати та орендної плати виплачені не в повному обсязі.

Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 N 859 затверджені форма податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо її заповнення (далі за текстом - Інструкція).

За темою новини, доповідаємо, що у графі 3 розділу II "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу" податкової декларації про майновий стан і доходи вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів (пункт 2 розділу ІІІ Інструкції).

У відповідності до підпункту "в" пункту 176.1 статті 176 Податкового кодексу України (далі за текстом - ПКУ) платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами розділу ІV ПКУ таке подання є обов’язковим.

Згідно діючого законодавства та на вимогу контролюючого органу (в межах передбачених повноважень), платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Одночасно із цим, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку. Ця норма передбачена п.п. "в" п. 176.2 ст. 176 ПКУ.

На підставі вищенаведеного можна зробити висновок, що при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи у розд. II "Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року" фізична особа зазначає суму нарахованих податковим агентом доходів у вигляді заробітної плати та орендної плати.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 березня 2017 року (Що має містити гриф "Затверджено" у декларації з податку на прибуток)

02 березня 2017 року (1 березня набули чинності нова податкова накладна та декларація з ПДВ)

19 січня 2017 року (Подача декларації протягом року платником єдиного податку - фізичної особи - підприємця, платником єдиного податку першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування.)

27 грудня 2016 року (Стартує період декларування. З цієї нагоди наводимо деякі приклади заповнення оновленої форми декларації про доходи за 2016 рік.)

07 грудня 2017 року (Відповідальність податкового агента у випадку самостійного виправлення помилки при нарахуванні та перерахуванні ПДФО до бюджету, яка їм виявлена.)

01 листопада 2016 року (щодо подачі декларації з ПДВ, якщо господарська діяльність не провадилася)

10 серпня 2016 року (щодо подання податкової декларації про майновий стан та доходи новоствореною фізичною особою - підприємцем)