Актуальні новини  
22.02.2017 

Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну

Статтею 26 Кодексу Законів про працю України (далі за текстом - КЗпП) визначено, що при укладеннi трудового договору угодою сторiн може бути обумовлене випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається. Таким чином, випробувальний термін (строк) - це період часу, протягом якого роботодавець перевіряє працівника на придатність до виконання певної роботи.

Така умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься до додаткових умов трудового договору. Таку умову сторони можуть ввести незалежно від кваліфікації та досвіду особи, яка приймається на роботу.

Відповідно до частини 2 ст. 26 КЗпП, у період випробування на працівника поширюються всі вимоги і гарантії законодавства про працю, у тому числі й щодо оплати праці. Встановлення під час прийняття на роботу випробувального терміну для перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, за вимогами законодавства про працю, не є підставою для не нарахування та невиплати заробітної плати за виконану ним роботу. Уклавши трудовий договір з найманим працівником, роботодавець зобов’язаний виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. А працівник своєю чергою зобов’язаний виконувати роботу, визначену цією угодою, та всі правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 21 КЗпП).

Законом України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу" від 17.05.2016 N 1367-VIII передбачено, що при прийнятті на роботу випробування не встановлюється для:

- осіб, обраних на посаду;

- переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;

- осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;

- вагітних жінок;

- одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

- осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;

- осіб на тимчасові та сезонні роботи;

- внутрішньо переміщених осіб.

Вказаний перелік розширений з 12 червня 2016 року.

Не можна встановлювати випробувальний термін при прийняттi на роботу в iншу мiсцевiсть, при переведеннi на iнше пiдприємство, в установу, організацію, а також в iнших випадках, передбачених у законодавстві.

Працівник і роботодавець обов’язково мають не тільки обговорити строк випробування і його умови, а й прописати їх у наказі про прийняття працівника. Останній своїм підписом підтверджує факт ознайомлення з цим документом.

Для уникнення спірних питань при звільненні за ст. 28 КЗпП, підприємство має належно оформити документи, які підтверджують невідповідність працівника посаді. Втім, у законодавстві не визначено, які саме документи мають бути у цьому разі.

Радимо самостійно розробити для свого підприємства форми документів для внутрішнього користування, які б показували, чи пройшов випробування новий працівник. Це, наприклад, може бути завдання на період випробування, з яким під підпис ознайомлюється працівник, прийнятий з випробувальним терміном, а також висновок керівника щодо результатів випробування.

У випадку, якщо результати незадовільні, наприкінці випробувального строку безпосередній керівник працівника має направити керівнику підприємства відповідну заяву, додавши до неї підтверджувальні документи. Щоб уникнути суб’єктивізму з боку керівника, остаточне рішення про невідповідність працівника дорученій роботі краще ухвалювати колегіально, спеціальною комісією. Після чого видається наказ про звільнення працівника.

Таким чином, при встановленні роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Зазначене передбачено частиною першою статті 40 КЗпП, яку доповнено новою підставою для звільнення, а саме - установлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

___________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

15 липня 2016 року (щодо здійснення остаточного розрахунку з працівником при звільненні)

22 липня 2016 року (щодо відпрацювання двотижневого строку працівником при звільненні)

08 серпня 2016 року (щодо випадків при яких потрібна згода профспілкового органу при звільненні працівника)

16 серпня 2016 року (щодо порядку звільнення працівника за прогул)

20 жовтня 2016 року (щодо зайнятості населення та порядку звільнення працівників)

06 грудня 2016 року (Звільнення працівника під час відпустки чи лікарняного за згодою сторін. Чи можливе?)