КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 03 жовтня 2018 р. N 807
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 20 грудня 2017 р. N 1014

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1014 "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 3, ст. 116) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. N 807

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1014

1. В абзаці першому пункту 3 постанови слово "шестимісячний" замінити словом "однорічний".

2. У Типовому положенні про молодіжний центр, затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити Типове положення пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1. Мережа центрів в Україні складається з Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських (далі - регіональні центри), районних, міських, районних у містах, селищних, сільських центрів (далі - місцеві центри).";

2) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Основними завданнями регіонального центру є:

1) сприяння створенню та розвитку місцевих центрів на території регіону;

2) забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших програм з питань молодіжної політики;

3) здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів;

4) здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед місцевих центрів, формальних і неформальних структур молодіжного громадянського суспільства та молоді регіону, зокрема організація та проведення конференцій, засідань, форумів, семінарів, тренінгів, акцій, наметових таборів; замовлення видавничої продукції; вивчення громадської думки, використання соціальної реклами, забезпечення можливостей для неформальної освіти молоді;

5) вивчення, аналіз та впровадження інноваційних форм і методів роботи з молоддю, спрямованих на:

соціалізацію та самореалізацію молоді;

інтелектуальний, моральний, духовний розвиток молоді, реалізацію її творчого потенціалу;

національно-патріотичне виховання молоді;

популяризацію здорового способу життя молоді;

6) працевлаштування молоді та забезпечення зайнятості у вільний час, розвиток молодіжного підприємництва;

7) забезпечення громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства;

8) підвищення рівня мобільності молоді;

9) популяризація та здійснення заходів щодо встановлення стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях;

10) розроблення пропозицій щодо стандартів якості роботи з молоддю та інновацій у молодіжній сфері;

11) популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

12) створення власних матеріалів і програм у напрямах неформальної освіти, міжкультурних обмінів та громадянської освіти молоді;

13) сприяння розвитку молодіжних обмінів, міжрегіональному і міжнародному співробітництву в молодіжній сфері;

14) участь центру в мережевій роботі між молодіжними центрами;

15) здійснення моніторингу за якістю діяльності місцевих центрів відповідно до Національного знака якості та критеріїв якості для молодіжних центрів, затверджених Мінмолодьспортом.";

3) доповнити Типове положення пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1. Основними завданнями місцевого центру є:

1) утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей;

2) створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді;

3) популяризація здорового способу життя молоді;

4) сприяння працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

5) сприяння волонтерській діяльності та мобільності молоді;

6) участь у розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні;

7) популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

8) залучення потенціалу територіальної громади до реалізації молодіжної політики.";

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє створенню та розвитку місцевих центрів на території регіону, зокрема проводить аналіз потреб регіону в молодіжних центрах, готує пропозиції щодо розвитку їх мережі;

2) сприяє участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших програм з питань молодіжної політики;

3) здійснює організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності місцевих центрів;

4) проводить навчальні семінари для працівників місцевих центрів з метою підвищення якості надання ними послуг та молодіжної роботи;

5) здійснює інформаційно-просвітницьку роботу серед місцевих центрів, формальних і неформальних структур молодіжного громадянського суспільства та молоді регіону, зокрема організовує та проводить конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції, наметові табори; замовляє видавничу продукцію; вивчає громадську думку, бере участь у визначенні потреб молоді регіону; використовує соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді;

6) вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню інноваційних форм і методів молодіжної роботи, спрямованих на:

соціалізацію та самореалізацію молоді;

інтелектуальний, моральний, духовний розвиток молоді, реалізацію її творчого потенціалу;

національно-патріотичне виховання молоді;

популяризацію здорового способу життя молоді;

працевлаштування молоді та сприяння зайнятості у вільний час, розвиток молодіжного підприємництва;

забезпечення громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства;

підвищення рівня мобільності молоді;

7) поширює інформацію про можливості для молоді та забезпечує такою інформацією місцеві центри;

8) здійснює заходи щодо встановлення стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівні;

9) розробляє пропозиції щодо стандартів якості роботи з молоддю та інновацій у питаннях формування молодіжної політики;

10) популяризує стандарти європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

11) створює власні матеріали і програми в напрямах неформальної освіти, міжкультурних обмінів та громадянської освіти молоді;

12) сприяє розвитку молодіжних обмінів, міжрегіональному і міжнародному співробітництву в молодіжній сфері;

13) бере участь в мережевій роботі між молодіжними центрами;

14) здійснює моніторинг за якістю діяльності місцевих центрів відповідно до Національного знака якості та критеріїв якості для молодіжних центрів, затверджених Мінмолодьспортом;

15) узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно діяльності місцевих центрів регіону;

16) подає Мінмолодьспорту, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної роботи в молодіжній сфері;

17) взаємодіє із структурними підрозділами місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування.";

5) доповнити Типове положення пунктом 91 такого змісту:

"91. Місцевий центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національно-патріотичне виховання та громадянську освіту молоді;

2) проводить заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя молоді;

3) проводить профорієнтаційну роботу серед молоді, сприяє її працевлаштуванню та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

4) організовує змістовне дозвілля молоді та сприяє її волонтерській діяльності;

5) сприяє вивченню та поширенню інноваційного досвіду з питань реалізації молодіжної політики;

6) сприяє залученню потенціалу територіальної громади до реалізації молодіжної політики;

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної молодіжної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

8) бере участь у розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні;

9) сприяє популяризації стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

10) проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, зокрема організовує конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції; замовляє видавничу продукцію;

11) вивчає громадську думку, використовує соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді;

12) взаємодіє із структурними підрозділами місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;

13) взаємодіє з іншими молодіжними центрами.".