МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.06.2018 N 590/1

Про внесення змін до Примірного порядку
організації міжнародних і всеукраїнських професійних,
студентських та учнівських мистецьких конкурсів

Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства наказую:

1. Внести до Примірного порядку організації міжнародних і всеукраїнських професійних, студентських та учнівських мистецьких конкурсів, затвердженого наказом Міністерства культури України від 04 травня 2018 року N 395, такі зміни:

1) у розділі I:

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Засновником Конкурсу може бути центральний або місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, які відповідно до установчих документів здійснюють діяльність у сфері культури і мистецтва, та може здійснювати часткове або повне його фінансування.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Рішення про проведення Конкурсу приймає засновник Конкурсу".;

2) у розділі II:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. До складу оргкомітету, в разі необхідності, може входити особа, яка здійснюватиме художнє керівництво Конкурсом.";

у абзаці другому пункту 6 слово "Основні" замінити словом "Орієнтовні";

абзац двадцять четвертий пункту 6 виключити;

у абзаці першому пункту 11 після слова "покладаються" доповнити словом "орієнтовні";

абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:

"У положенні про журі рекомендується зазначати:";

3) у розділі III:

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Основними умовами до проведення Конкурсу можуть бути:";

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Орієнтовними умовами проведення міжнародних та всеукраїнських конкурсів можуть бути:";

у пункті 6 слова "не пізніше ніж" замінити словом "примірно";

4) у розділі IV:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. У Положенні про Конкурс рекомендується зазначати таку інформацію:";

у абзаці першому пункту 2 знаки та слова ", як правило, зазначається така інформація:" замінити словами та знаком "рекомендується передбачати таку інформацію:";

5) назву розділу V викласти в такій редакції:

"V. Рекомендації щодо оцінювання
учасників Конкурсу, премії та нагороди
".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

Міністр Є. Нищук