МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.03.2018 N 970

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2018 р. за N 381/31833

Про внесення змін до Положення про рейтинг з
неолімпійських видів спорту в Україні

Відповідно до статей 7, 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220 (зі змінами), з метою визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту в Україні НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про рейтинг з неолімпійських видів спорту в Україні, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 07 листопада 2013 року N 876, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за N 1991/24523, такі зміни:

1) пункт 3 розділу ІІІ виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 та 5 вважати відповідно пунктами 3 та 4;

2) пункт 1 розділу IV викласти у такій редакції:

"1. За підсумками рейтингу за рік юридичні особи, що посіли 1 - 3 місця, нагороджуються пам’ятними кубками Мінмолодьспорту.";

3) у тексті Положення слова "Мінмолодьспорту України" замінити словом "Мінмолодьспорту".

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту України І.О. Жданов