Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 липня 2014 р. N 220
Київ

Про затвердження Положення
про Міністерство молоді та спорту України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 7 від 13.01.20
16
N 152 від 18.02.20
16
N 37 від 25.01.20
17
N 909 від 01.12.20
17)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство молоді та спорту України, що додається.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2014 р. N 220

Положення
про Міністерство молоді та спорту України

1. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання.

(Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

Мінмолодьспорт є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань.

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

2. Мінмолодьспорт у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

4. Мінмолодьспорт відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;

(Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 7 від 13.01.2016)

1-1) координує заходи, що здійснюються органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

2) забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;

(Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 7 від 13.01.2016)

3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України;

4) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

5) провадить в установленому порядку міжнародну діяльність у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;

(Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 7 від 13.01.2016)

6) розробляє разом з іншими органами виконавчої влади і подає на затвердження Кабінету Міністрів України соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді;

7) вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;

(Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 7 від 13.01.2016)

8) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян;

9) надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним та дитячим громадським об’єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

10) сприяє розвитку волонтерської діяльності у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних заходів;

(Підпункт 10 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 7 від 13.01.2016)

11) здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді та присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

12) координує заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді, а також розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;

13) вживає разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

14) встановлює порядок надання дитячо-юнацьким спортивним школам вищої, першої, другої категорій;

15) засновує в установленому порядку державні центри олімпійської підготовки;

16) надає в установленому порядку дитячо-юнацьким спортивним школам вищу категорію, статус спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, навчальним закладам - статус спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю, закладам фізичної культури і спорту - статус центру олімпійської підготовки;

17) затверджує:

положення про школу вищої спортивної майстерності;

положення про центр фізичного здоров’я населення;

умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні;

положення про проведення всеукраїнських спортивних змагань;

порядок складення календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання;

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, контролює його виконання;

п’ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту та проводить аналіз їх виконання;

положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні;

порядок присвоєння спортивними федераціями кваліфікаційних категорій спортивним суддям;

Положення про Єдину спортивну класифікацію України, порядок видачі посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду, затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної, суддівської кваліфікації, а також установлює перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань;

перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту;

18) забезпечує в установленому порядку діяльність спеціалізованого державного закладу - Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів;

19) визначає нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

20) сприяє національним спортивним федераціям України та фізкультурно-спортивним товариствам у забезпеченні розвитку олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, спорту ветеранів, національним спортивним федераціям інвалідів з нозологій - у розвитку видів спорту інвалідів, поліпшенню їх матеріально-технічної бази, надає іншу підтримку;

(Підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 01.12.2017)

21) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, штатних спортивних команд резервного спорту;

22) організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, погоджує проведення міжнародних змагань на території України;

23) комплектує в установленому порядку національні збірні команди України з визнаних в Україні олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, з видів спорту інвалідів для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях;

(Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 01.12.2017)

24) комплектує окремі офіційні делегації національних збірних команд України для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях;

25) формує на конкурсній основі штатну команду національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту;

(Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 01.12.2017)

26) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту;

(Підпункт 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 від 01.12.2017)

27) забезпечує розвиток спортивної медицини, провадить діяльність, пов’язану із запобіганням використанню допінгу у спорті;

28) визначає в установленому порядку потребу у фахівцях сфер фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, визначенні основних напрямів наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цих сферах;

(Підпункт 28 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 7 від 13.01.2016)

29) встановлює порядок атестації тренерів та спортивних суддів;

30) приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або відмову в його наданні;

31) визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;

32) видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання;

33) готує пропозиції щодо призначення державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам, видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту;

34) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати земельного податку;

35) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд;

36) організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;

37) сприяє діяльності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, надає їм відповідно до закону фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету;

38) сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової діяльності за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

39) організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;

40) забезпечує відповідно до закону збирання адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту;

41) проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя та національно-патріотичного виховання;

(Підпункт 41 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

42) сприяє в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає йому фінансову, організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського руху, забезпечення підготовки і участі національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх;

43) сприяє в установленому порядку Національному комітетові спорту інвалідів у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності, фізкультурно-спортивній реабілітації інвалідів, надає йому фінансову та організаційну допомогу щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху, зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту інвалідів;

44) сприяє в установленому порядку діяльності Спортивного комітету України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, надає йому фінансову та організаційну допомогу з підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;

45) визначає на конкурентних засадах в установленому Кабінетом Міністрів України порядку всеукраїнське громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яке представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;

46) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінмолодьспорту;

47) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

48) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Мінмолодьспорті;

48-1) взаємодіє з організаціями, установами, громадськими об’єднаннями, діяльність яких спрямована на поліпшення національно-патріотичного виховання;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-1 згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

48-2) бере участь у розробленні та впровадженні методологій національно-патріотичного виховання, що базуються на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях, з метою консолідації української нації, популяризації традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови, героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України, шанобливого ставлення до пам’яті жертв окупаційних режимів в Україні, протидії антиукраїнським проявам;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-2 згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

48-3) бере участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, науково-методичних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів) щодо національно-патріотичного виховання, спрямованих на:

формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості;

підвищення рівня знань громадян про видатних особистостей українського державотворення;

збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також готова до виконання конституційного обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

збільшення чисельності молоді, залученої до проведення за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції заходів з національно-патріотичного виховання;

підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура");

популяризацію української мови;

проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних молодіжних друкованих видань національно-патріотичного змісту;

залучення національно-патріотичної активної молоді до формування та реалізації державної політики, а також діяльності органів місцевого самоврядування;

збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування;

ушанування героїв - учасників боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

популяризацію національної духовно-культурної спадщини;

збільшення кількості відвідувань молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-3 згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

48-4) бере участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи з питань національно-патріотичного виховання;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-4 згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

48-5) проводить аналіз та моніторинг програм і заходів із національно-патріотичного виховання, взаємодії з науковими та науково-дослідними установами у зазначеному напрямі;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-5 згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

48-6) бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення програм і заходів із національно-патріотичного виховання за рахунок коштів державного бюджету;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-6 згідно з Постановою КМ N 7 від 13.01.2016)

48-7) враховує під час розроблення та затвердження нормативних актів щодо організації і проведення офіційних спортивних змагань конфлікт інтересів спортсменів, інших осіб, які провадять діяльність у сфері спорту, як передумову впливу корупційних правопорушень на результати змагань, запобігає організаційно-нормативним передумовам такого впливу та усуває їх, встановлює відповідальність і санкції за корупційні правопорушення;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-7 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

48-8) вживає у разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке корупційне правопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу заходів до припинення правопорушення та невідкладно інформує про його вчинення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в необхідних випадках - правоохоронні органи;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-8 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

48-9) усуває у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спортивних змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в порядку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних організацій;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-9 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

48-10) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, передбаченої законом;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-10 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

48-11) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне правопорушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного змагання;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-11 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

48-12) інформує в установленому порядку відповідні міжнародні спортивні організації, правоохоронні органи про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно до закону;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-12 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

48-13) надає необхідну допомогу правоохоронним органам під час розгляду ними матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули або могли вплинути на результати офіційних спортивних змагань;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-13 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

48-14) проводить через засоби масової інформації просвітницьку та роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;

(Пункт 4 доповнено підпунктом 48-14 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

49) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінмолодьспорт з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції і контроль за їх виконанням в апараті Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

2) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Мінмолодьспорту;

(Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм.

6. Мінмолодьспорт для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) перевіряти факти впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи отриману інформацію про корупційне правопорушення, проводити за власною ініціативою перевірку зазначених фактів порушень, утворювати з цією метою відповідні комісії;

(Пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

6) отримувати від спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу письмові пояснення щодо фактів впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;

(Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

7) залучати до участі в проведенні перевірки фактів корупційних правопорушень, що вплинули на результати офіційних спортивних змагань, чи інформації про такі правопорушення представників громадськості та фахівців у відповідній сфері;

(Пункт 6 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

8) запитувати у суб’єктів, які провадять діяльність у сфері спорту, інформацію, необхідну для належного виконання обов’язків, визначених законом;

(Пункт 6 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

9) приймати за результатами перевірок, визначених законом, обов’язкові для виконання рішення;

(Пункт 6 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

10) здійснювати співробітництво з питань запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань з відповідними міжнародними та національними спортивними організаціями.

(Пункт 6 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

7. Мінмолодьспорт під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Мінмолодьспорт в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Мінмолодьспорту нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінмолодьспорту, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази Мінмолодьспорту, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Мінмолодьспорт очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняє з посади Верховна Рада України.

Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

(Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

10. Міністр:

1) очолює Мінмолодьспорт, здійснює керівництво його діяльністю, є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань;

(Підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 152 від 18.02.2016)

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту;

3) визначає пріоритети роботи Мінмолодьспорту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;

4) представляє Мінмолодьспорт у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

5) організовує та контролює відповідно до компетенції виконання Мінмолодьспортом Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;

(Підпункт 5 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 37 від 25.01.2017)

6) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступників Міністра;

(Підпункт 6 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінмолодьспорт;

8) забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства;

(Підпункт 9 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

9-1) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

(Пункт 10 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

(Підпункт 10 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N 37 від 25.01.2017)

(Підпункт 11 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N 37 від 25.01.2017)

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінмолодьспорту;

(Підпункт 12 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 37 від 25.01.2017)

13) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінмолодьспорту;

(Підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

(Підпункт 14 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N 37 від 25.01.2017)

(Підпункт 15 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N 37 від 25.01.2017)

16) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

(Підпункт 16 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 37 від 25.01.2017)

17) дає обов’язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінмолодьспорту доручення;

18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінмолодьспорт;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) підписує накази Мінмолодьспорту;

21) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

(Підпункт 21 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 37 від 25.01.2017)

22) організовує роботу колегії Мінмолодьспорту і головує на її засіданнях;

22-1) залучає за згодою керівників державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту;

(Пункт 10 доповнено підпунктом 22-1 згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

22-2) утворює комісії, робочі та експертні групи;

(Пункт 10 доповнено підпунктом 22-2 згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10-1. Повноваження керівника державної служби у Мінмолодьспорті здійснює державний секретар Мінмолодьспорту.

Державний секретар Мінмолодьспорту є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінмолодьспорту, підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінмолодьспорту призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

(Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

10-2. Державний секретар Мінмолодьспорту відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінмолодьспорту;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінмолодьспорту та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінмолодьспорту Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мінмолодьспорту та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінмолодьспорту, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінмолодьспорту;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінмолодьспорт завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінмолодьспорту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінмолодьспорту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінмолодьспорту;

14) представляє Мінмолодьспорт як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінмолодьспорту доручення;

16) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінмолодьспорту до відзначення державними нагородами України.

(Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

10-3. На час відсутності державного секретаря Мінмолодьспорту чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінмолодьспорту відповідно до наказу державного секретаря Мінмолодьспорту.

(Положення доповнено пунктом 10-3 згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінмолодьспорту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінмолодьспорті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінмолодьспорту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінмолодьспорту затверджується Міністром.

Штатний розпис та кошторис Мінмолодьспорту затверджуються державним секретарем Мінмолодьспорту за погодженням з Мінфіном.

(Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37 від 25.01.2017)

Мінмолодьспорт є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.