МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.02.2018 N 90

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2018 р. за N 226/31678

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 06 грудня 2010 року N 12
05

Відповідно до статті 45 Закону України "Про загальну середню освіту", з метою упорядкування типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти у зв’язку із організацією інклюзивного навчання у таких закладах НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року N 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за N 1308/18603, такі зміни:

1) у заголовку слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти";

2) у пункті 1 слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти";

3) у пункті 3 слова "загальноосвітніх навчальних закладів", "навчальними закладами" замінити відповідно словами "закладів загальної середньої освіти" та "закладами загальної середньої освіти".

2. Внести до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року N 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за N 1308/18603, такі зміни:

1) у заголовку слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої освіти";

2) у пункті 1 слова "загальноосвітніх навчальних закладів" в усіх відмінках замінити словами "закладів загальної середньої освіти" у відповідних відмінках;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. При визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в закладі дошкільної освіти, не враховується.

До школи з єдиним штатним розписом належить й опорна школа з її філіями, при формуванні штатного розпису якої враховується також кількість учнів (класів тощо) її філій.";

4) доповнити Типові штатні нормативи після пункту 4 новим пунктом такого змісту:

"5. Ці Типові штатні нормативи не встановлюють норми щодо визначення кількості вчителів. Кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване у спеціальних класах, для здійснення освітнього процесу та проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені робочим навчальним планом, вводяться посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога), інших спеціалістів з відповідною підготовкою.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, можуть вводитись посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.";

5) у таблиці:

позицію "Вихователь" замінити позиціями такого змісту:

"

Вихователь    У школах, що мають групи продовженого дня, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого дня залежно від загальної кількості годин роботи груп, виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень 
0,5 (на один автобус)  Вводиться додатково за наявності у школі організованого підвезення учнів шкільним автобусом для супроводу дітей (незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус) 
Асистент вчителя  Вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти 

";

у графі 3 позиції "Сторож" слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словом "шкіл".

3. Департаменту економіки та фінансування подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Л.М. Гриневич