МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.12.2010 N 1205

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2010 р. за N 1308/18603

Про затвердження Типових штатних нормативів
закладів загальної середньої освіти

(Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 90 від 01.02.2018)

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 1120 від 19.09.20
16
N 948 від 03.07.20
17
N 90 від 01.02.20
18)

Відповідно до статті 45 Закону України "Про загальну середню освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 1716-р "Питання типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" та з метою упорядкування штатів та штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти, що додаються.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 90 від 01.02.2018)

2. Керівникам закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

3. Керівникам закладів привести штатні розписи закладів загальної середньої освіти у відповідність до цього наказу.

(Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1120 від 19.09.2016)

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду закладами загальної середньої освіти можуть бути введені додаткові посади.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 90 від 01.02.2018)

4. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2012.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Б.М. Жебровського.

Міністр Д.В. Табачник

Погоджено:

Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.М. Коломієць

Заступник Міністра фінансів України С.О. Рибак

Голова ЦК профспілки працівників освіти і науки Г.Ф. Труханов

Перший заступник Керівника Спільного представницького органу
профспілок, заступник Голови Федерації профспілок України
Г.В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні О. Мірошниченко

Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.12.2010 N 1205

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2010 р. за N 1308/18603

Типові штатні нормативи
закладів загальної середньої освіти

(Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 90 від 01.02.2018)

1. Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти поширюються на усі типи закладів загальної середньої освіти, в тому числі опорні заклади загальної середньої освіти та їх філії (далі - школи), крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць). Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 1120 від 19.09.2016, N 90 від 01.02.2018)

2. Штатний розпис школи розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати, дотримуючись найменування посад, передбачених цими Типовими штатними нормативами.

3. При визначенні визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в закладі дошкільної освіти, не враховується.

До школи з єдиним штатним розписом належить й опорна школа з її філіями, при формуванні штатного розпису якої враховується також кількість учнів (класів тощо) її філій.

(Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1120 від 19.09.2016)

(Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 90 від 01.02.2018)

4. Для надання платних послуг за рахунок спеціального фонду можуть утримуватися інші посади, необхідні для надання цих послуг.

5. Ці Типові штатні нормативи не встановлюють норми щодо визначення кількості вчителів. Кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване у спеціальних класах, для здійснення освітнього процесу та проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені робочим навчальним планом, вводяться посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога), інших спеціалістів з відповідною підготовкою.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, можуть вводитись посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

(Нормативи доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 90 від 01.02.2018)

Таблиця

Найменування посади  Нормативна чисельність (максимальна)  Умови введення 
Директор школи  Посада директора вводиться у школах I ступеня за наявності 20 і більше учнів, а також у всіх інших школах незалежно від кількості учнів і класів у них (в тому числі опорних): 
Заступник директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи у школах I, I - II, I - III, II - III та III ступенів  0,5  при кількості 6-9 класів 
при кількості 10-20 класів 
1,5  при кількості 21-29 класів 
при кількості 30 і більше класів 
Крім того:
у школах I - III ступенів, які мають один - чотири 9 - 11 класи, кількість посад заступників директора збільшується на 0,5 штатної одиниці, п'ять і більше 9 - 11 класів - на 1 штатну одиницю;
у спеціалізованих середніх школах I - III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та колегіумах вводиться додатково посада заступника директора.
У межах вказаних норм за наявності двадцяти одного і більше класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади заступника директора з виховної роботи 
Заступник директора з господарської роботи  Вводиться в міських школах та школах селищ міського типу з кількістю учнів понад 600 та в сільських - з кількістю учнів понад 400 осіб 
Завідувач філії опорної школи  Посада завідувача філії вводиться за наявності у філії 20 і більше учнів. За наявності менше 20 учнів виконання обов’язків завідувача філії покладається на одного з учителів: 
Заступник завідувача філії з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи в опорній школі  0,5  при кількості 6-9 класів у філії 
при кількості 10 і більше класів у філії 
Завідувач господарства  Вводиться в міських та селищних школах з кількістю учнів від 100 до 600 та в сільських - з кількістю учнів від 80 до 400 осіб за наявності восьми і більше класів.
У школах I ступеня, філіях опорних шкіл така посада вводиться при кількості шести і більше класів 
Педагог-організатор  0,5  при кількості 5-7 класів (з 1 по 9 клас) 
при кількості 8-37 класів (з 1 по 9 клас) 
при кількості 38 більше класів (з 1 по 9 клас) 
Вихователь    У школах, що мають групи продовженого дня, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого дня залежно від загальної кількості годин роботи груп, виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень 
0,5 (на один автобус)  Вводиться додатково за наявності у школі організованого підвезення учнів шкільним автобусом для супроводу дітей (незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус) 
Асистент вчителя  Вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти 
Майстер виробничого навчання:    Вводиться у школах I - III ступеня, де організовано виробниче навчання з керування транспортними засобами, роботі на сільськогосподарських машинах, роботі на комп'ютері та іншій організаційній техніці: 
з керування транспортними засобами  1 посада  на групу 35 учнів;
за кількістю учнів менше 35 - пропорційно кількості учнів 
на сільськогосподарських машинах  1 посада  на групу 35 учнів. Учні в групі для практичного навчання роботі на сільськогосподарських машинах можуть комплектуватися як з однієї, так і з кількох шкіл 
по роботі із комп'ютером та іншою оргтехнікою  1 посада  вводиться з розрахунку на чотири групи 
Керівник гуртка, секції, студії  0,5  Вводиться в усіх школах: при кількості 5 - 15 класів 
при кількості 16 - 30 класів 
1,5  при кількості 31 і більше класів. Крім того, в школах I - III ступеня на гурткову роботу військо-патріотичного та спортивного напряму передбачається додатково 0,5 посади керівника гуртка 
Практичний психолог Соціальний педагог    У школах сіл та селищ: 
0,25  при кількості до 99 учнів 
0,5  при кількості 100 і більше учнів 
0,75  при кількості 200 і більше учнів 
при кількості 300 учнів 
  у школах міст: 
0,5  при кількості до 499 учнів 
0,75  при кількості 500 і більше учнів 
при кількості 700 учнів 
Бухгалтер (головний бухгалтер)  Вводиться у школах, які ведуть самостійний бухгалтерський облік 
Секретар (секретар-друкарка)  0,5  при кількості 8 - 10 класів 
при кількості 11 і більше класів 
Завідувач бібліотеки  Вводиться у школах, що мають 11 більше класів 
Бібліотекар  0,5  при кількості 5 - 10, або 25 - 29 класів 
при кількості 30 і більше класів 
  0,25  Додатково вводиться в опорній школі (для обслуговування філій) за наявності у неї не менше чотирьох філій з контингентом 20 і більше учнів у кожній філії 
Лаборант  0,5  Вводиться за наявності обладнаних кабінетів фізики, хімії та біології на кожні п'ять 7 - 11 класів, але не більше 3 штатних одиниць. У школах з контингентом менше 100 учнів посада лаборанта не вводиться 
Інженер-електронік  0,5  За наявності навчального комп'ютерного комплексу з кількістю комп'ютерів 6 - 10 одиниць 
За наявності навчальних комп'ютерних комплексів з кількістю комп'ютерів більше 10 одиниць 
Фахівець з охорони праці    Вводяться в штати шкіл за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 N 255 "Про затвердження Типового положення про службу охорони праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.12.2004 за N 1526/10125 
Гардеробник  Вводиться за наявності обладнаного гардеробу на 200 окремих місць.
За наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 учнів, які навчаються в другу зміну і забезпечені місцями в гардеробі 
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель (або слюсар-сантехнік, столяр та інші)  0,5  при кількості до 7 класів включно 
при кількості 8 - 20 класів 
1,5  при кількості 21 - 37 класів 
при кількості 38 і більше класів.
У школах, що мають санітарно-очисні споруди, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель вводиться з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості робітників, передбачених цим пунктом 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  0,5  при кількості 9 класів 
при кількості 10 і більше класів 
Машиніст (кочегар) котельні  2 штатні одиниці в зміну  Вводиться в школах, опорних школах, їх філіях, де опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства.
За наявності центрального опалення:
в котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф, кам'яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.м 
1 штатна одиниця в зміну  в котельнях з газовим опаленням 
2 штатні одиниці в зміну  в котельнях, що не обладнані автоматикою безпеки 
Опалювач  0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей (але не менше 0,5 штатної одиниці на школу)  За наявності пічного опалення 
  У школах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів, насосів - 1 посада такого робітника в зміну. Штатні одиниці кочегарів, опалювачів і робітників з обслуговування і поточного ремонту, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості вказаних штатних одиниць машиністів (кочегарів) і робітників, передбачених цим пунктом, вводиться одна штатна одиниця (0,5 штатної одиниці опалювача) на рік 
Водій автотранспортних засобів (автобуса)  За наявності автотранспортного засобу (автобуса) для організованого підвезення учнів на навчання і додому 
Лікар-педіатр  Якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров'я, посада вводиться за наявності 1000 і більше учнів 
Сестра медична  0,5  Якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров'я, посада вводиться з розрахунку: при кількості 100 і менше учнів 
при кількості 101 і більше учнів 
  0,25  Додатково вводиться у філіях опорних шкіл за наявності 20 і більше учнів у філії 
Сестра медична з дієтичного харчування  0,5  При кількості від 60 до 200 учнів, які харчуються 
понад 200 учнів, які харчуються 
Кухар  0,5  У школах, які самостійно організовують харчування учнів 1 - 4 класів та інших учнів, які згідно з чинним законодавством забезпечуються харчуванням: до 60 учнів, що харчуються 
60 - 100 учнів, що харчуються 
1,5  100 - 200 учнів, що харчуються 
понад 200 учнів, що харчуються 
Підсобний робітник  У школах, які організовують харчування учнів самостійно 
Комірник  У школах, які організовують харчування учнів самостійно 
Двірник (садівник)  Посада двірника вводиться у школах відповідно до встановлених законодавством норм площі, що прибирається. У школах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними насадженнями площею не менше 1,5 га, додатково може вводиться штатна одиниця посади садівника 
Сторож*  Штатна одиниця посади сторожа вводяться з метою забезпечення охорони приміщень та споруд шкіл упродовж необхідного для цього часу, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони 
Прибиральник службових приміщень  0,5  На кожні 250 кв.м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу (опорну школу та її філії).
У школах, де заняття проводиться в другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 кв.м площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей. Крім того, може не враховуватися площа класних кімнат (кабінетів) 8 - 11 класів, якщо вона прибирається учнями цих класів 

(Таблиця із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 1120 від 19.09.2016, N 948 від 03.07.2017, N 90 від 01.02.2018)

__________

* Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105, загальна чисельність сторожів розраховується за формулою:

ЧЗС = ЧН х КН,

де: ЧН - нормативна чисельність за таблицею, осіб;

КН - коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).

Прийнято КН = 1,15.

Норма чисельності сторожів визначається згідно із таблицею:

N з/п  Кількість постів, од.  Тривалість охорони об'єкта на добу, год. 
12  16  24 
Чисельність, осіб 
1,7  2,5  3,4  4,5 
3,4  5,0  6,8  10,0 
5,1  7,5  10,2  15,0 

Заступник директора департаменту економіки та фінансування О.М. Щеглова