Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.09.2015 N 219

Про затвердження форм державних
статистичних спостережень з питань
сільського та рибного господарства

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної служби статистики
N 331 від 16.11.20
15
N 346 від 27.11.20
15
N 103 від 24.06.20
16
N 136 від 01.08.20
16)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Зі звіту за 2015 рік:

(Форма N 50-сг (річна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 346 від 27.11.2015)

N 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів";

Форма N 1-риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 1-риба (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

(Форма N 6-сільрада (річна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 346 від 27.11.2015)

1.2. Зі звіту станом на 01 грудня 2016 року:

N 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду";

Форма N 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Річна звітність".

(Форма N 29-сг (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

N 1-виноград (річна) "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали".

Форма N 1-виноград (річна) "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Річна звітність".

(Форма N 1-виноград (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

1.3. Зі звіту за січень 2016 року:

(Форма N 21-заг (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 346 від 27.11.2015)

N 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання";

Форма N 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

(Форма N 1-зерно (місячна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

(Форма N 37-сг (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 103 від 24.06.2016)

Форма N 37-сг (місячна) "Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

1.4. Зі звіту за І квартал 2016 року:

1.4. Зі звіту за І квартал 2016 року:

N 1-риба (квартальна) "Звіт про добування водних біоресурсів";

Форма N 1-риба (квартальна) "Звіт про добування водних біоресурсів" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за I квартал 2016 р.".

(Форма N 1-риба (квартальна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

N 11-заг (квартальна) "Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства";

Форма N 11-заг (квартальна) "Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за I квартал 2016 р.".

(Форма N 11-заг (квартальна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

(Форма N 13-заг (квартальна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 136 від 01.08.2016)

1.5. З 01 травня 2016 року:

N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю";

N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю".

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. N 50-сг (річна), N 29-сг (річна), N 37-сг (місячна), N 21-заг (місячна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. N 1-риба (річна), N 1-риба (квартальна) - на юридичних осіб, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. N 6-сільрада (річна) - на сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

2.4. N 1-виноград (річна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення винограду на виноматеріали, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.5. N 1-зерно (місячна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.6. N 11-заг (квартальна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м'яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.7. N 13-заг (квартальна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого, за переліком, визначеним органом державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.8. N 01-СГН, N 02-СГН - на мережу домогосподарств, відібраних для обстеження їхньої сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Держстату від 14 червня 2013 року N 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" (зі змінами) у частині форм державних статистичних спостережень: N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__ року", N 29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель", N 1-виноград "Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 20__ року", N 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року", N 1-риба "Добування водних біоресурсів за 20__ рік", N 1-риба (місячна) "Добування водних біоресурсів за січень - ____________ 20__ року" - з 01 січня 2016 року; N 37-сг (місячна) "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "___" ____________ 20__ року", N 13-заг (квартальна) "Надходження молока на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року", N 1-зерно (піврічна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" ____________ 20__ року", N 1-зерно (місячна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___" ____________ 20__ року" - з 01 лютого 2016 року.

5.2. Наказ Держстату від 02 липня 2014 року N 206 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства" (зі змінами) у частині форм державних статистичних спостережень: N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік" - з 01 січня 2016 року; N 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 20__ року", N 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року" - з 01 лютого 2016 року; N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю", N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю" - з 01 травня 2016 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І.М. Жук