ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.07.2014 N 206

Про затвердження форм державних статистичних
спостережень у галузі сільського господарства

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної служби статистики
N 191 від 19.08.20
15
N 219 від 25.09.20
15
N 331 від 16.11.20
15
N 346 від 27.11.20
15)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні - зі звіту за 2014 рік:

(Форма N 21-заг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 346 від 27.11.2015)

(Форма N 50-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

N 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році".

Форма N 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 10-мех із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

1.2. Річні - зі звіту про посіви під урожай 2015 року:

N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року";

Форма N 4-сг (річна) "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Річна звітність".

З формою N 4-сг (річна) "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року" можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Річна звітність".

(Форма N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року" втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 191 від 19.08.2015)

1.3. Періодичні - зі звіту за січень 2015 року:

(Форма N 21-заг (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

(Форма N 11-заг (квартальна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

1.4. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості - з 01 травня 2015 року:

N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю";

N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю".

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. N 21-заг (річна), N 50-сг (річна), N 10-мех (річна), N 21-заг (місячна) - на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. N 4-сг (річна), N 11-заг (квартальна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. N 4-сільрада - на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

2.4. N 01-СГН, N 02-СГН - на мережу домогосподарств, відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату України від 14 червня 2013 року N 181 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20__ рік", N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік", N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік", N 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році", N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року", N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року" та N 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 20__ року" - з 01 січня 2015 року; N 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - ____________ 20__ року" - з 01 лютого 2015 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості - N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю" та N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю" - з 01 травня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова О.Г. Осауленко