Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.08.2008 N 327

Про затвердження Порядку
відображення у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню державного бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства
N 509 від 09.12.20
08
N 546 від 23.12.20
08
N 468 від 12.11.20
09
N 496 від 07.12.20
09
N 330 від 14.08.20
09
N 230 від 08.07.20
10
N 291 від 13.08.20
10
N 439 від 25.11.20
10

Наказами Державної казначейської служби
N 24 від 07.09.20
11
N 216 від 27.12.20
13
N 7 від 11.01.20
14
N 105 від 16.04.20
14
N 110 від 29.04.20
14
N 303 від 03.11.20
14
N 47 від 20.02.20
15
N 58 від 11.03.20
15
N 240 від 07.09.20
15
N 336 від 26.11.20
15
N 371 від 18.12.20
15
N 35 від 05.02.201
6
N 115 від 13.04.20
16
N 177 від 21.06.20
16
N 394 від 23.12.20
16
N 407 від 29.12.20
16
N 21 від 19.01.201
7
N 38 від 09.02.20
17
N 67 від 01.03.20
17 )

З метою систематизації нормативних документів щодо відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету та на виконання наказу Державного казначейства України від 09.02.2008 року N 51 "Про результати інвентаризації наказів Державного казначейства України за 1995-2007 роки" наказую:

1. Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (далі - Порядок).

2. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухглтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Органам Державного казначейства України та самостійним структурним підрозділам Державного казначейства України забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету відповідно до цього Порядку.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного казначейства України від 28.12.2000 N 142 "Про затвердження Порядків відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету", від 30.08.2001 N 151 "Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по боргових зобов'язаннях державного бюджету" та від 20.12.2004 N 219 "Про затвердження Порядку відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій по річному заключенню рахунків".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Голова Т.Я. Слюз

Додаток
до Порядку відображення у
бухгалтерському обліку операцій по
виконанню державного бюджету

Інформація
про суми доходів, видатків, кредитування за
вирахуванням погашення загального та
спеціального фондів державного бюджету,
на які проведено заключення рахунків

________________________________________________
(найменування органу Державного казначейства Україн
и)

N
з/п 
Код органу Державного казначейства України  Назва органу Державного казначейства України  N балансового рахунку  Назва рахунку  Сума (коп.) 
          Дебет  Кредит 
    6111  Доходи загального фонду державного бюджету     
    6112  Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки     
    6114  Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету     
    7111  Видатки загального фонду державного бюджету     
    7121  Видатки спеціального фонду державного бюджету     
    7131  Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення     
    7132  Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення     
    5112  Результат виконання спеціального фонду державного бюджету     

Зазначена інформація подається Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету у вигляді файла NNNN.doc (формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління Державного казначейства України у форматі Національного банку України (наприклад: UTQK.doc - Головного управління Державного казначейства України у Тернопільській області) з наданням підтвердження на паперових носіях в установленій формі. Дата надання форм буде повідомлена додатково.

Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть керівники територіальних органів Державного казначейства України.

Начальник Головного управління

Головний бухгалтер

М.П.

Додаток
до наказу Державного казначейства України
11.08.2008 N 327

(у редакції наказу
Державної казначейської
служби України
13.04.2016 N 115)

Порядок
відображення у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню державного бюджету

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (зі змінами від 01.03.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 468 від 12.11.2009, N 291 від 13.08.2010, N 439 від 25.11.2010, Наказами Державної казначейської служби N 105 від 16.04.2014, N 303 від 03.11.2014, N 47 від 20.02.2015 ; в редакції Наказу Державної казначейської служби N 115 від 13.04.2016, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби N 177 від 21.06.2016, N 407 від 29.12.2016, N 21 від 19.01.2017, N 38 від 09.02.2017, N 67 від 01.03.2017)</B>

Директор Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І. Сушко

Додаток 1
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку
операцій по виконанню державного бюджету

Інформація
про суми доходів, видатків, кредитування за вирахуванням
погашення загального та спеціального фондів державного бюджету,
на які проведено заключення рахунків

_______________________________________________
(найменування органу Казначейства Україн
и)

N
з/п 
Код органу Казначейства України  Назва органу Казначейства України  N балансового рахунку  Назва рахунку  Сума (грн.коп.) 
          Дебет  Кредит 
1.      6111  Доходи загального фонду державного бюджету     
2.      6112  Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки     
3.      6114  Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету     
4.      7111  Видатки загального фонду державного бюджету     
5.      7121  Видатки спеціального фонду державного бюджету     
6.      7131-*  Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення     
7.      7132-*  Кредитування спеціального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення     
8.      5111  Результат виконання загального фонду державного бюджету     
9.      5112  Результат виконання спеціального фонду державного бюджету     

__________

* за вказаними рахунками окремо проставляється сума дебетового та кредитового обороту за поточний бюджетний період, яка не відображена на рахунках 15 розділу Плану рахунків.

Зазначена інформація подається Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету у вигляді файла NNNN.doc (формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління Казначейства України у форматі Національного банку України (наприклад: UTQK.doc - Головного управління Державного Казначейства України у Тернопільській області) з наданням підтвердження на паперових носіях в установленій формі.

Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть керівники територіальних органів Казначейства України.

Начальник Головного управління

Головний бухгалтер

М.П.

( Додаток 1 в редакції Наказів Державного казначейства N 468 від 12.11.2009, N 496 від 07.12.2009 )

( Додаток 2 вилучено на підставі Наказу Державної казначейської служби N 115 від 13.04.2016 )