Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 березня 2010 р. N 229
Київ

Про затвердження Типової навчальної програми
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1138 від 23.12.20
15 )

Відповідно до статті 4 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типову навчальну програму підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, що додається.

2. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству освіти і науки, Міністерству інфраструктури відповідно до своїх повноважень забезпечити підготовку та перепідготовку водіїв транспортних засобів згідно з Типовою навчальною програмою, затвердженою цією постановою. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015 )

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 229

          ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів

   Типова навчальна програма складається з п'яти розділів і
визначає кількість навчальних годин, відведених для вивчення
кожного розділу під час підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів, з урахуванням категорій транспортних
засобів.

----------------------------------------------------------------------
| Найменування | Кількість навчальних годин |
| розділу |----------------------------------------------------|
| | підготовка | перепідготовка |
| |---------------------------+------------------------|
| | A, A1, B1 | B |C, C1 | C, C1, D, | BE, CE, |
| | | | | D1 | C1E, DE, |
| | | | | | D1E |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|1. Будова і | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 |
|технічне | | | | | |
|обслуговування | | | | | |
|транспортного | | | | | |
|засобу | | | | | |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|2. Правила | 70 | 70 | 70 | 30 | 20 |
|дорожнього | | | | | |
|руху | | | | | |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|3. Основи | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |
|керування | | | | | |
|транспортним | | | | | |
|засобом і | | | | | |
|вимоги безпеки | | | | | |
|дорожнього | | | | | |
|руху | | | | | |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|4. Етика водія | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |
|транспортного | | | | | |
|засобу | | | | | |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|5. Практичне | 20 | 40 | 60 | 30 | 15 |
|керування | | | | | |
|транспортним | | | | | |
|засобом | | | | | |
|---------------+------------+-------+------+------------+-----------|
|Усього | 116 | 140 | 162 | 90 | 57 |
----------------------------------------------------------------------

   Типові тематичні плани за розділами наведені у додатках 1-5.

На основі цієї Програми та типових тематичних планів заклад,
що здійснює підготовку та перепідготовку водіїв транспортних
засобів (далі - заклад), розробляє робочі програми і плани, які
затверджуються територіальним органом з надання сервісних послуг
МВС за місцезнаходженням закладу.

( Абзац третій із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015 )

   У разі необхідності заклад може змінювати загальну кількість
навчальних годин, відведених для вивчення першого - четвертого
розділів, але не більш як на 20 відсотків.

Тривалість заняття з теоретичної підготовки і практичного
керування транспортним засобом (без урахування зміни слухачів,
підбиття підсумків заняття і заповнення документів) становить
45 хвилин.

Заняття з практичного керування транспортним засобом
проводяться індивідуально на майданчику для навчання з початкового
керування та погодженому в установленому порядку маршруті.

Перші вісім занять з практичного керування транспортним
засобом проводяться на учбовому транспортному засобі не більш як
два заняття щодня, а наступні - не більш як чотири заняття.

Під час проведення занять з практичного керування
транспортним засобом можуть використовуватися тренажери, але не
більш як протягом одного заняття щодня.

Заняття з практичного керування транспортним засобом
проводяться закладом, зокрема з урахуванням безпечних умов
дорожнього руху і протяжності маршруту.

Після завершення підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів для визначення рівня набутих ними знань,
умінь і навичок та якості підготовки в закладі складаються заліки
та іспити з теоретичної і практичної підготовки не менш як
протягом трьох годин, які оцінюються за п'ятибальною шкалою.

Додаток 1
до Типової навчальної програми

           ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Будова і технічне обслуговування
транспортного засобу"

       Транспортні засоби категорій A, A1, B1

----------------------------------------------------------------------
| Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин |
| |-------------------------------|
| | A, A1, B1 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Тема 1. Загальна будова моторолера, | 0,5 |
| мопеда та мотоцикла | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Різновиди транспортних засобів: | |
|мопеди, мотоцикли, трицикли, | |
|квадроцикли, моторолери, | |
|мотоколяски. Класифікація | |
|транспортних засобів категорій A, | |
|A1, B1. Загальна будова моторолера, | |
|мопеда та мотоцикла, їх участь у | |
|дорожньому русі | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 2. Двигун. Пальне та паливні | 1 |
| суміші | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова, основні системи та | |
|механізми двигуна | |
| | |
|Принцип роботи одноциліндрового | |
|двотактного та чотиритактного | |
|двигунів | |
| | |
|Призначення, загальна будова та | |
|принцип роботи кривошипно-шатунного | |
|та газорозподільного механізмів. | |
|Фази газорозподілу | |
| | |
|Призначення, загальна будова та | |
|принцип роботи системи живлення. | |
|Робота карбюратора (інжектора) | |
| | |
|Марки пального. Октанове число. | |
|Паливні суміші. Двигуни, що | |
|працюють на бензині з різним | |
|октановим числом та паливних сумішах| |
| | |
|Призначення, загальна будова та | |
|принцип роботи систем змащення та | |
|охолодження двигуна | |
| | |
|Несправності основних систем та | |
|механізмів двигуна, їх виявлення та | |
|усунення | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 3. Електрообладнання | 0,5 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Джерела електричної енергії | |
|Призначення та загальна будова | |
|акумуляторних батарей, генераторів | |
|змінного струму | |
| | |
|Призначення, загальна будова та | |
|принцип роботи системи запалювання | |
|та її приладів | |
| | |
|Системи запуску двигуна. Призначення| |
|та загальна будова стартера. Правила| |
|користування стартером | |
| | |
|Призначення та загальна будова фар, | |
|габаритних ліхтарів, покажчика | |
|повороту, звукового сигналу | |
| | |
|Несправності приладів та систем | |
|електрообладнання, їх виявлення та | |
|усунення | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 4. Трансмісія, підвіска та | 1 |
| механізми керування | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Призначення та загальна будова | |
|трансмісії. Механізм зчеплення, його| |
|типи, коробка передач, карданна і | |
|ланцюгова передачі, редуктор, їх | |
|загальна будова та принцип роботи | |
| | |
|Призначення та загальна будова | |
|підвіски | |
| | |
|Пневматичні шини, їх маркування та | |
|експлуатація | |
| | |
|Призначення, загальна будова та | |
|принцип роботи механізмів керування.| |
|Рульова колонка, важелі управління | |
|механізмом зчеплення, гальмами, | |
|коробкою передач, дроселем | |
|карбюратора | |
| | |
|Несправності трансмісії, підвіски та| |
|механізмів керування, їх виявлення | |
|та усунення | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 5. Технічне обслуговування та | 1 |
| експлуатація моторолера, мопеда та | |
| мотоцикла | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Підготовка нового моторолера, мопеда| |
|та мотоцикла до експлуатації | |
| | |
|Періодичність технічного | |
|обслуговування, щоденне технічне | |
|обслуговування, експлуатація | |
|моторолера, мопеда та мотоцикла в | |
|зимовий та літній період | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Усього | 4 |
----------------------------------------------------------------------

      Транспортні засоби категорій B, C, C1, D, D1

----------------------------------------------------------------------
| Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних |
| | годин |
| |---------------------------|
| |підготовка |перепідготовка|
| |------------+--------------|
| | B |C, C1 |C, C1 |D, D1 |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Тема 1. Загальна будова транспортного | 1 | 1 | 1 | 1 |
| засобу | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Класифікація транспортних засобів за | | | | |
|призначенням та категоріями. Загальна | | | | |
|будова транспортних засобів та їх участь| | | | |
|у дорожньому русі | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Тема 2. Двигун. Пальне та паливні | 2 | 3 | 3 | 2 |
| суміші | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Загальна будова, основні механізми та | | | | |
|системи двигуна | | | | |
| | | | | |
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи кривошипно-шатунного та | | | | |
|газорозподільного механізмів | | | | |
| | | | | |
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи системи охолодження двигуна | | | | |
| | | | | |
|Відмінності систем рідинного та | | | | |
|повітряного охолодження двигуна | | | | |
| | | | | |
|Охолоджувальні рідини | | | | |
| | | | | |
|Переохолодження та перегрівання двигуна.| | | | |
|Причини і способи запобігання | | | | |
|перегріванню двигуна | | | | |
| | | | | |
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи системи змащення двигуна. Робота | | | | |
|двигуна у разі недостатнього чи | | | | |
|надмірного рівня мастила в системі | | | | |
|змащення. Контроль за тиском мастила. | | | | |
|Марки мастила | | | | |
| | | | | |
|Призначення та загальна будова системи | | | | |
|живлення двигуна, принцип роботи її | | | | |
|приладів. Типи двигуна (бензиновий, | | | | |
|дизельний) | | | | |
| | | | | |
|Пальне для бензинового двигуна. Марки | | | | |
|бензину. Октанове число. Паливні суміші,| | | | |
|детонація паливної суміші. Вплив | | | | |
|детонації на роботу двигуна. Турбонадув | | | | |
|Загальна будова та принцип роботи систем| | | | |
|живлення дизельного двигуна і | | | | |
|газобалонного обладнання | | | | |
| | | | | |
|Несправності основних систем та | | | | |
|механізмів двигуна, їх виявлення та | | | | |
|усунення | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Тема 3. Електрообладнання | 2 | 2 | 2 | 2 |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи системи електрообладнання та її | | | | |
|приладів | | | | |
| | | | | |
|Призначення та загальна будова | | | | |
|акумуляторної батареї | | | | |
| | | | | |
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи генератора змінного струму | | | | |
| | | | | |
|Призначення та загальна будова стартера.| | | | |
|Дистанційна система керування та | | | | |
|правила користування стартером | | | | |
| | | | | |
|Призначення та загальна будова | | | | |
|контрольно-вимірювальних приладів. | | | | |
|Контрольні лампи | | | | |
| | | | | |
|Призначення та загальна будова | | | | |
|електричного двигуна опалювання кузова, | | | | |
|системи вентиляції, склоочисників | | | | |
| | | | | |
|Додаткове обладнання кузова | | | | |
| | | | | |
|Призначення, розташування та загальна | | | | |
|будова фар, габаритних ліхтарів, ламп | | | | |
|освітлення, щитка контрольних приладів, | | | | |
|попереджувальних сигналів, штепсельних | | | | |
|розеток | | | | |
| | | | | |
|Загальна будова та принцип роботи | | | | |
|покажчика повороту, аварійної світлової | | | | |
|сигналізації, звукового сигналу та його | | | | |
|реле. Призначення та загальна будова | | | | |
|запобіжників | | | | |
| | | | | |
|Несправності джерела електричного | | | | |
|струму, приладів освітлення і | | | | |
|сигналізації, їх виявлення та усунення | | | | |
|Механізми керування дверима (у разі | | | | |
|перепідготовки водіїв транспортних | | | | |
|засобів категорій D, D1) | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Тема 4. Трансмісія, підвіска та | 2 | 2 | 2 | 2 |
| механізми керування | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи трансмісії. Зчеплення, механічна | | | | |
|та автоматична коробки передач, карданні| | | | |
|передачі та ведучі мости | | | | |
| | | | | |
|Несправності трансмісії, їх виявлення та| | | | |
|усунення | | | | |
| | | | | |
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи підвіски. Несправності підвіски, | | | | |
|їх виявлення та усунення | | | | |
| | | | | |
|Пневматичні шини, їх маркування та | | | | |
|експлуатація | | | | |
| | | | | |
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи механізмів рульового керування. | | | | |
|Несправності механізмів рульового | | | | |
|керування, їх виявлення та усунення | | | | |
| | | | | |
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи гальмової системи та її | | | | |
|механізмів. Гальмова система з | | | | |
|гідравлічним та пневматичним приводом | | | | |
|Ретардери. Антиблокувальні системи коліс| | | | |
|Рідини, що використовуються в роботі | | | | |
|гідравлічного приводу гальм, їх | | | | |
|властивості | | | | |
| | | | | |
|Несправності гальмової системи, їх | | | | |
|виявлення та усунення | | | | |
| | | | | |
|Призначення, загальна будова та принцип | | | | |
|роботи стоянкової (запасної) гальмової | | | | |
|системи | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
| Тема 5. Технічне обслуговування та | 1 | 2 | 2 | 3 |
| експлуатація транспортного засобу | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Перевірка технічного стану та | | | | |
|укомплектованості транспортного засобу. | | | | |
|Проведення контрольного огляду | | | | |
|транспортного засобу перед виїздом та | | | | |
|після повернення | | | | |
| | | | | |
|Правила та умови безпечного перевезення | | | | |
|пасажирів і вантажу | | | | |
| | | | | |
|Загальна будова, класифікація та | | | | |
|технічне обслуговування причепів різних | | | | |
|марок | | | | |
| | | | | |
|Завантаження, розміщення та кріплення | | | | |
|вантажу | | | | |
| | | | | |
|Особливості експлуатації транспортного | | | | |
|засобу | | | | |
| | | | | |
|Норми витрат пального (у тому числі в | | | | |
|особливих умовах), мастильних | | | | |
|матеріалів, рідин. Зменшення та | | | | |
|збільшення норм витрат пального. | | | | |
|Можливості економії пального, | | | | |
|мастильних матеріалів і рідин. Витрати | | | | |
|пального | | | | |
|----------------------------------------+-----+------+-------+------|
|Усього | 8 | 10 | 10 | 10 |
----------------------------------------------------------------------

          Транспортні засоби категорій
BE, CE, C1E, DE, D1E

----------------------------------------------------------------------
| Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Тема 1. Загальна будова автомобіля- | 0,5 |
| тягача | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова та класифікація | |
|автомобіля-тягача | |
| | |
|Технічні характеристики, загальна | |
|будова та класифікація причепів і | |
|напівпричепів | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 2. Електрообладнання | 0,5 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна схема електрообладнання | |
|автопоїзда | |
| | |
|Загальна будова систем освітлення і | |
|сигналізації, додаткового обладнання| |
|автомобіля-тягача з причепом і | |
|напівпричепом | |
| | |
|Несправності та технічне | |
|обслуговування електрообладнання | |
|автомобіля-тягача, причепа і | |
|напівпричепа | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 3. Ходова частина | 1 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова ходової частини | |
|автомобіля-тягача, причепа і | |
|напівпричепа | |
| | |
|Колеса дискові і бездискові, їх | |
|кріплення | |
| | |
|Загальна будова та принцип роботи | |
|підвіски причепа і напівпричепа | |
|Несправності ходової частини | |
|автомобіля-тягача, причепа і | |
|напівпричепа, їх виявлення та | |
|усунення | |
| | |
|Технічне обслуговування ходової | |
|частини автомобіля-тягача, причепа і| |
|напівпричепа | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 4. Гальмова система | 1 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова гальмової системи та| |
|гальмових механізмів автомобіля- | |
|тягача, причепа і напівпричепа. | |
|Регулювання гальмових механізмів | |
| | |
|Загальна будова та принцип роботи | |
|гальмової системи з пневматичним | |
|приводом | |
| | |
|Ретардери. Антиблокувальні системи | |
|коліс | |
| | |
|Стоянкова (запасна) гальмова система| |
|Несправності гальмової системи та | |
|гальмових механізмів, їх виявлення | |
|та усунення | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 5. Тягово-зчепні пристрої. | 1 |
| Додаткове обладнання | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Загальна будова поворотних пристроїв| |
|причепа і причепа-розпуска, тягово- | |
|зчепних пристроїв причепа і | |
|напівпричепа, додаткового обладнання| |
|автомобіля-тягача, причепа і | |
|напівпричепа (холодильна та | |
|компресорна установки, | |
|гідропідіймачі причепа-самоскида, | |
|опорні пристрої напівпричепа, | |
|вантажні пристрої) | |
| | |
|Несправності тягово-зчепних | |
|пристроїв та додаткового обладнання | |
|причепа і напівпричепа, їх виявлення| |
|та усунення | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Усього | 4 |
----------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Типової навчальної програми

           ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Правила дорожнього руху"

----------------------------------------------------------------------
| Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин |
| |-----------------------------------|
| |підготовка | перепідготовка |
| |-----------+-----------------------|
| | A, A1, B, |C, C1, D, D1 | BE, CE, |
| | B1, C, C1 | |C1E, DE, |
| | | | D1E |
| | | | |
| | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Тема 1. Загальні положення | 5 | 3 | 2 |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Правила дорожнього руху як | | | |
|правова основа дорожнього руху | | | |
|Загальна структура Правил | | | |
|дорожнього руху | | | |
| | | | |
|Терміни, визначені у Правилах | | | |
|дорожнього руху | | | |
| | | | |
|Порядок уведення обмежень у | | | |
|дорожньому русі, відповідність | | | |
|обмежень, інструкцій та інших | | | |
|нормативних актів вимогам Правил| | | |
|дорожнього руху | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Тема 2. Обов'язки і права водіїв| 4 | 2 | 1 |
|транспортних засобів, пішоходів | | | |
| і пасажирів | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Обов'язки і права водіїв | | | |
|транспортних засобів. Обставини,| | | |
|за яких водієві забороняється | | | |
|керувати і передавати іншим | | | |
|особам керування транспортним | | | |
|засобом | | | |
| | | | |
|Обов'язки і права водіїв | | | |
|транспортних засобів, що | | | |
|рухаються з увімкнутими | | | |
|проблисковими маячками та/або | | | |
|спеціальним звуковим сигналом, | | | |
|виконуючи невідкладне службове | | | |
|завдання | | | |
| | | | |
|Обов'язки водіїв транспортних | | | |
|засобів щодо надання | | | |
|безперешкодного проїзду | | | |
|транспортним засобам оперативних| | | |
|та дорожньо-експлуатаційних | | | |
|служб | | | |
| | | | |
|Обов'язки учасників дорожнього | | | |
|руху, причетних до дорожньо- | | | |
|транспортної пригоди | | | |
| | | | |
|Обов'язки, права та правила | | | |
|поведінки пішоходів і пасажирів | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Тема 3. Вимоги до водіїв | 2 | 2 | 1 |
| мопедів, велосипедистів, осіб, | | | |
| які керують гужовим | | | |
|транспортом, і погоничів тварин | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Вікові обмеження та вимоги до | | | |
|водіїв мопедів, велосипедистів, | | | |
|осіб, які керують гужовим | | | |
|транспортом, і погоничів тварин.| | | |
|Технічний стан і обладнання | | | |
|зазначених транспортних засобів | | | |
| | | | |
|Розміщення таких транспортних | | | |
|засобів на проїзній частині. | | | |
|Правила користування | | | |
|велосипедною доріжкою. Випадки, | | | |
|коли рух зазначених | | | |
|транспортних засобів і тварин | | | |
|забороняється | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Тема 4. Дорожні знаки | 8 | 2 | 1 |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Дорожні знаки, їх класифікація | | | |
|та значення в системі | | | |
|організації дорожнього руху, | | | |
|вимоги до встановлення | | | |
| | | | |
|Попереджувальні знаки, їх | | | |
|призначення, вимоги до | | | |
|встановлення. Найменування | | | |
|кожного знака, його значення та | | | |
|зона дії. Знаки, що | | | |
|повторюються, їх встановлення. | | | |
|Таблички до попереджувальних | | | |
|знаків. Дії водія транспортного | | | |
|засобу, що наближається до | | | |
|небезпечної ділянки | | | |
|автомобільної дороги з | | | |
|встановленим попереджувальним | | | |
|знаком. Наслідки порушення вимог| | | |
|Правил дорожнього руху в частині| | | |
|його регулювання | | | |
|попереджувальним знаком | | | |
| | | | |
|Знаки пріоритету, їх | | | |
|призначення. Найменування | | | |
|кожного знака, його встановлення| | | |
|та зона дії. Дії водія | | | |
|транспортного засобу, який | | | |
|наближається до ділянки | | | |
|автомобільної дороги з | | | |
|встановленим знаком пріоритету. | | | |
|Наслідки порушення вимог Правил | | | |
|дорожнього руху в частині його | | | |
|регулювання знаком пріоритету | | | |
| | | | |
|Заборонні знаки, їх призначення.| | | |
|Найменування кожного знака, | | | |
|особливості його встановлення | | | |
|та зона дії. Таблички до | | | |
|заборонних знаків. Дії водія | | | |
|транспортного засобу, який | | | |
|наближається до ділянки | | | |
|автомобільної дороги з | | | |
|встановленим заборонним знаком. | | | |
|Наслідки порушення вимог Правил | | | |
|дорожнього руху в частині його | | | |
|регулювання заборонним знаком | | | |
| | | | |
|Наказові знаки, їх призначення. | | | |
|Найменування кожного знака, | | | |
|особливості його встановлення | | | |
|та зона дії. Таблички до | | | |
|наказових знаків. Наслідки | | | |
|порушення вимог Правил | | | |
|дорожнього руху в частині його | | | |
|регулювання наказовим знаком | | | |
| | | | |
|Інформаційно-вказівні знаки, їх | | | |
|призначення. Найменування | | | |
|кожного знака, його встановлення| | | |
|та зона дії. Таблички до | | | |
|інформаційно-вказівних знаків. | | | |
|Наслідки порушення вимог Правил | | | |
|дорожнього руху в частині його | | | |
|регулювання інформаційно- | | | |
|вказівним знаком | | | |
| | | | |
|Знаки сервісу, їх призначення. | | | |
|Найменування кожного знака, | | | |
|його встановлення. Таблички до | | | |
|знаків сервісу | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Тема 5. Дорожні розмітка та | 3 | 1 | 1 |
| обладнання | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Дорожні розмітка та обладнання, | | | |
|їх значення в системі | | | |
|організації дорожнього руху. | | | |
|Класифікація дорожньої розмітки | | | |
| | | | |
|Призначення горизонтальної | | | |
|дорожньої розмітки, її колір і | | | |
|правила нанесення. Написи та | | | |
|позначки на проїзній частині | | | |
|автомобільної дороги. Дії водія | | | |
|транспортного засобу відповідно | | | |
|до нанесеної розмітки | | | |
| | | | |
|Призначення вертикальної | | | |
|дорожньої розмітки, її колір і | | | |
|правила нанесення. Дії водія | | | |
|транспортного засобу відповідно | | | |
|до нанесеної розмітки | | | |
| | | | |
|Дорожнє обладнання як засіб | | | |
|регулювання дорожнього руху на | | | |
|небезпечних ділянках | | | |
|автомобільної дороги | | | |
|(огородження, світлове сигнальне| | | |
|обладнання, попереджувальні | | | |
|світлові круглі тумби тощо) | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Тема 6. Регулювання дорожнього | 5 | 2 | 1 |
| руху за допомогою світлофора і | | | |
| сигналів регулювальника | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Засоби регулювання дорожнього | | | |
|руху. Типи світлофорів, їх | | | |
|призначення. Світлофори, що | | | |
|мають сигнали біло-місячного | | | |
|кольору. Реверсивні світлофори. | | | |
|Світлофори, що регулюють рух | | | |
|пішоходів. Регулювання руху | | | |
|трамваїв та інших транспортних | | | |
|засобів, які рухаються по | | | |
|відокремленій смузі. Організація| | | |
|дорожнього руху за допомогою | | | |
|світлофорів | | | |
| | | | |
|Регулювання дорожнього руху за | | | |
|допомогою сигналів | | | |
|регулювальника, їх значення | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Практичне заняття за темами | 2 | 1 | 1 |
| 2-6 | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Практичне керування транспортним| | | |
|засобом на майданчику для | | | |
|навчання з початкового керування| | | |
|або автомобільній дорозі з | | | |
|встановленими дорожніми знаками,| | | |
|нанесеною дорожньою розміткою, | | | |
|керуючися сигналами світлофора | | | |
|та регулювальника | | | |
| | | | |
|Аналіз типових | | | |
|дорожньо-транспортних пригод з | | | |
|використанням технічних засобів,| | | |
|макетів, стендів | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Тема 7. Попереджувальні сигнали | 2 | 1 | 1 |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Види і призначення | | | |
|попереджувальних сигналів. | | | |
|Правила подачі звукових і | | | |
|світлових сигналів та сигналів | | | |
|за допомогою рук. Випадки | | | |
|обов'язкового увімкнення | | | |
|ближнього і дальнього світла фар| | | |
|або протитуманних фар, аварійної| | | |
|світлової сигналізації. Наслідки| | | |
|порушення вимог до подачі | | | |
|попереджувальних сигналів | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Тема 8. Порядок руху, зупинка і | 8 | 2 | 1 |
| стоянка транспортного засобу | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Початок і зміна напрямку руху. | | | |
|Обов'язки водія транспортного | | | |
|засобу перед початком руху, | | | |
|здійснення будь-яких маневрів з | | | |
|поворотом і розворотом на | | | |
|перехресті та поза ним. Вимоги | | | |
|до використання смуг гальмування| | | |
|та розгону | | | |
| | | | |
|Обов'язки водія у разі, коли | | | |
|траєкторії руху транспортних | | | |
|засобів перетинаються, а | | | |
|черговість руху не встановлена | | | |
| | | | |
|Порядок руху заднім ходом. | | | |
|Місця, в яких забороняється | | | |
|розворот | | | |
| | | | |
|Наслідки порушення вимог Правил | | | |
|дорожнього руху перед початком | | | |
|руху транспортного засобу і | | | |
|зміни його напрямку | | | |
| | | | |
|Смуги для руху нерейкових | | | |
|транспортних засобів. Вимоги до | | | |
|розташування транспортного | | | |
|засобу на проїзній частині | | | |
|автомобільної дороги в межах і | | | |
|за межами населених пунктів, що | | | |
|має дві, три, чотири і більше | | | |
|смуг руху. Випадки, коли | | | |
|дозволяється рух транспортного | | | |
|засобу по трамвайній колії. | | | |
|Виїзд і рух по автомобільній | | | |
|дорозі, що має смугу для | | | |
|реверсивного руху. Наслідки | | | |
|порушення вимог до розташування | | | |
|транспортних засобів на проїзній| | | |
|частині автомобільної дороги | | | |
| | | | |
|Швидкість руху транспортного | | | |
|засобу в житлових і пішохідних | | | |
|зонах, в межах і за межами | | | |
|населених пунктів, на | | | |
|автомагістралях, під час | | | |
|буксирування зазначеного засобу | | | |
|і причепа. Безпечні дистанція та| | | |
|інтервал. Вимоги до водія | | | |
|тихохідного і великовантажного | | | |
|транспортного засобу, в разі | | | |
|виникнення перешкоди або | | | |
|небезпеки для руху. Наслідки | | | |
|порушення вимог до швидкості | | | |
|руху, дотримання безпечних | | | |
|дистанції та інтервалу | | | |
| | | | |
|Зустрічний роз'їзд та обгін. | | | |
|Випадки, коли обгін | | | |
|забороняється. Особливості | | | |
|виконання обгону в різних | | | |
|дорожніх ситуаціях. Наслідки | | | |
|порушення вимог до виконання | | | |
|зустрічного роз'їзду та обгону | | | |
| | | | |
|Вимоги до зупинки і стоянки | | | |
|транспортного засобу. Випадки, | | | |
|коли водій може залишити | | | |
|транспортний засіб на зупинці | | | |
|або стоянці. Стоянка біля | | | |
|тротуару і на тротуарах. Місця, | | | |
|у яких заборонені зупинка і | | | |
|стоянка. Вимоги до водія у разі | | | |
|вимушеної зупинки і стоянки. | | | |
|Наслідки порушення правил | | | |
|зупинки і стоянки | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|

|  Тема 9. Проїзд перехресть  |  8   |   3   |  1  |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Види перехресть. Вимоги до руху | | | |
|праворуч та ліворуч на | | | |
|перехресті. Випадки, коли | | | |
|забороняється виїжджати на | | | |
|перехрестя | | | |
| | | | |
|Порядок і черговість проїзду | | | |
|регульованих перехресть. Вимоги | | | |
|до проїзду перехресть, де | | | |
|ввімкнені світлофори з | | | |
|додатковими секціями. Пріоритет | | | |
|сигналів світлофора і | | | |
|регулювальника, дорожні знаки | | | |
| | | | |
|Вимоги до проїзду перехресть, | | | |
|створених рівнозначними і | | | |
|нерівнозначними автомобільними | | | |
|дорогами. Черговість проїзду, | | | |
|якщо головна автомобільна | | | |
|дорога змінює напрямок руху на | | | |
|перехресті. Проїзд перехресть у | | | |
|разі, коли водій транспортного | | | |
|засобу не може визначити головну| | | |
|автомобільну дорогу, а знаки | | | |
|пріоритету відсутні. Наслідки | | | |
|порушення вимог до проїзду | | | |
|перехресть | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Тема 10. Проїзд пішохідних | 4 | 2 | 1 |
| переходів, зупинок маршрутних | | | |
| транспортних засобів і | | | |
|залізничних переїздів. Переваги | | | |
|маршрутних транспортних засобів | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Види пішохідних переходів, | | | |
|зупинок маршрутних транспортних | | | |
|засобів і залізничних переїздів.| | | |
|Вимоги до проїзду пішохідних | | | |
|переходів, зупинок маршрутних | | | |
|транспортних засобів. Випадки, | | | |
|коли забороняється проїзд | | | |
|залізничних переїздів. Дії водія| | | |
|транспортного засобу під час | | | |
|вимушеної зупинки на | | | |
|залізничному переїзді. Наслідки | | | |
|порушення вимог до переїзду | | | |
|пішохідних переходів, зупинок | | | |
|маршрутних транспортних засобів | | | |
|і залізничних переїздів | | | |
| | | | |
|Переваги маршрутних транспортних| | | |
|засобів, які розпочинають рух | | | |
|від зупинок у межах населених | | | |
|пунктів та вимоги до їх водіїв | | | |
|Вимоги до користування смугами | | | |
|на автомобільній дорозі, | | | |
|позначеними дорожніми знаками | | | |
|5.8 і 5.11 згідно з Правилами | | | |
|дорожнього руху. Переваги | | | |
|трамваїв у разі, коли вони | | | |
|рухаються поза перехрестями. | | | |
|Наслідки порушення вимог Правил | | | |
|дорожнього руху | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Тема 11. Перевезення пасажирів і| 3 | 1 | 1 |
| вантажів | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Вимоги до перевезення пасажирів,| | | |
|зокрема дітей, і транспортних | | | |
|засобів, призначених для їх | | | |
|перевезення, швидкості руху. | | | |
|Випадки, коли перевезення | | | |
|пасажирів забороняється. Вимоги | | | |
|до завантаження, розміщення і | | | |
|перевезення вантажу. Наслідки | | | |
|порушення вимог до перевезення | | | |
|пасажирів і вантажів | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Практичне заняття за темами | 1 | 1 | 1 |
| 7-11 | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Практичне керування транспортним| | | |
|засобом на майданчику для | | | |
|навчання з початкового керування| | | |
|та маршруті в умовах дорожнього | | | |
|руху. Виконання комплексних | | | |
|завдань | | | |
| | | | |
|Аналіз причин виникнення типових| | | |
|дорожньо-транспортних пригод з | | | |
|використанням технічних засобів,| | | |
|макетів і навчальних | | | |
|матеріалів | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Тема 12. Особливі умови руху | 8 | 2 | 1 |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Особливості руху транспортного | | | |
|засобу в темну пору доби або в | | | |
|умовах недостатньої видимості, | | | |
|зокрема тунелях. Вимоги до руху | | | |
|транспортного засобу з | | | |
|увімкненим ближнім і дальнім | | | |
|світлом фар, габаритними і | | | |
|стоянковими вогнями, | | | |
|протитуманними фарами і | | | |
|ліхтарями, фарами-прожекторами і| | | |
|фарами-шукачами, | | | |
|розпізнавальними знаками | | | |
|автопоїзда. Дії водія | | | |
|транспортного засобу в разі | | | |
|засліплення зустрічним світлом | | | |
|фар | | | |
| | | | |
|Способи буксирування | | | |
|транспортного засобу, зокрема | | | |
|механічного транспортного | | | |
|засобу, на гнучкому і жорсткому | | | |
|зчепленні та методом часткового | | | |
|навантаження на платформу чи | | | |
|спеціальне опорне пристосування.| | | |
|Випадки, коли буксирування | | | |
|забороняється. Перевезення | | | |
|пасажирів під час буксирування | | | |
|транспортного засобу | | | |
| | | | |
|Порядок і умови проведення | | | |
|занять з практичного керування | | | |
|транспортним засобом. Вимоги до | | | |
|слухача, спеціаліста з питань | | | |
|навчання керуванню транспортним | | | |
|засобом, а також обладнання | | | |
|транспортного засобу, на якому | | | |
|проводяться такі заняття | | | |
| | | | |
|Організація руху транспортних | | | |
|засобів у колоні. Установлення | | | |
|розпізнавального знака "Колона".| | | |
|Розташування та швидкість руху | | | |
|транспортних засобів у колоні. | | | |
|Вимоги до водіїв транспортних | | | |
|засобів, що рухаються у колоні | | | |
|Рух пішоходів у житловій зоні. | | | |
|Вимоги до водіїв транспортних | | | |
|засобів під час руху | | | |
|автомобільними дорогами у | | | |
|житловій зоні | | | |
| | | | |
|Автомагістралі і автомобільні | | | |
|дороги, їх основні ознаки | | | |
|Транспортні розв'язки на | | | |
|автомагістралях і автомобільних | | | |
|дорогах. Вимоги до водіїв | | | |
|транспортних засобів, що | | | |
|рухаються на автомагістралях і | | | |
|автомобільних дорогах. Обмеження| | | |
|руху на автомагістралях і | | | |
|автомобільних дорогах | | | |
| | | | |
|Основні ознаки гірських доріг і | | | |
|крутих спусків. Вимоги до руху | | | |
|на гірських дорогах і крутих | | | |
|спусках | | | |
| | | | |
|Вимоги до водія транспортного | | | |
|засобу, що прибуває до України з| | | |
|іншої країни, а також водія - | | | |
|громадянина України, який | | | |
|виїжджає за кордон | | | |
| | | | |
|Наслідки порушення вимог до | | | |
|користування зовнішніми | | | |
|світловими приладами, | | | |
|буксирування та експлуатації | | | |
|транспортних составів, руху | | | |
|транспортних засобів у колоні, в| | | |
|житловій зоні, на | | | |
|автомагістралях і автомобільних | | | |
|дорогах, гірських дорогах і | | | |
|крутих спусках | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Тема 13. Технічний стан, | 2 | 1 | 1 |
| обладнання, номерні та | | | |
| розпізнавальні знаки, написи і | | | |
|позначення транспортного засобу | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Порядок і умови експлуатації | | | |
|транспортного засобу | | | |
| | | | |
|Несправності транспортного | | | |
|засобу, в разі виникнення яких | | | |
|водій повинен вжити заходів до | | | |
|їх усунення та подальший рух | | | |
|заборонено | | | |
| | | | |
|Наслідки порушення вимог до | | | |
|технічного стану та обладнання | | | |
|транспортного засобу | | | |
| | | | |
|Номерні та розпізнавальні знаки,| | | |
|написи і позначення | | | |
|транспортного засобу | | | |
| | | | |
|Номерні знаки і написи, | | | |
|обов'язкові для механічного | | | |
|транспортного засобу. Вимоги до | | | |
|обладнання такого засобу | | | |
|розпізнавальними знаками. | | | |
|Попереджувальні пристрої | | | |
|(прапорці, щитки). Знак | | | |
|аварійної зупинки (ліхтар) | | | |
| | | | |
|Наслідки порушення вимог до | | | |
|стану номерних і розпізнавальних| | | |
|знаків, написів, позначень | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Тема 14. Організація дорожнього | 1 | 1 | 1 |
| руху, що потребує узгодження з | | | |
| Національною поліцією | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Розміщення в смугах відведення | | | |
|автомобільних доріг штучних | | | |
|споруд, визначення маршрутів та | | | |
|переліку автомобільних доріг, на| | | |
|яких може проводитися навчання | | | |
|керуванню транспортним засобом, | | | |
|умови та порядок руху в колоні | | | |
|у складі більш як п'ять | | | |
|механічних транспортних засобів,| | | |
|встановлення на транспортних | | | |
|засобах спеціальних звукових і | | | |
|світлових сигнальних пристроїв | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
| Практичне заняття за темами | 2 | 1 | 1 |
| 12-14 | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Аналіз причин виникнення типових| | | |
|дорожньо-транспортних пригод з | | | |
|використанням технічних засобів,| | | |
|макетів, стендів і навчальних | | | |
|матеріалів | | | |
| | | | |
|Виконання комплексних завдань | | | |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Іспит | 2 | 2 | 2 |
|--------------------------------+-----------+-------------+---------|
|Усього | 70 | 30 | 20 |
----------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1138 від 23.12.2015 )

Додаток 3
до Типової навчальної програми

           ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Основи керування транспортним засобом
і вимоги безпеки дорожнього руху"

----------------------------------------------------------------------
| Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 1. Основи керування | 2 (4*) |
| транспортним засобом | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Робоче місце водія транспортного | |
|засобу. Основні механізми та | |
|устатковання, що забезпечують | |
|керування транспортним засобом, їх | |
|розміщення | |
| | |
|Призначення систем керування, її | |
|приладів та індикаторів. Дії водія | |
|транспортного засобу під час | |
|використання світлових і звукових | |
|сигналів | |
| | |
|Техніка керування транспортним | |
|засобом | |
| | |
|Зовнішні умови, що впливають на | |
|керування транспортним засобом. | |
|Ступінь прилягання коліс до | |
|автомобільної дороги. Початок руху і| |
|розгін з послідовним перемиканням | |
|передач. Вибір оптимальної швидкості| |
|руху | |
| | |
|Вибір швидкості і траєкторії руху на| |
|поворотах і в умовах обмеженого | |
|проїзду залежно від особливостей | |
|конструкції транспортного засобу. | |
|Вибір швидкості руху в межах і за | |
|межами населених пунктів | |
| | |
|Повільне, екстрене, переривчасте | |
|гальмування. Правила керування | |
|гальмовою системою, зокрема на | |
|слизькій ділянці автомобільної | |
|дороги. Дії водія транспортного | |
|засобу в разі пошкодження елементів | |
|гальмової системи | |
| | |
|Керування транспортним засобом в | |
|умовах обмеженого проїзду та | |
|недостатньої видимості, на | |
|перехрестях, пішохідному переході, | |
|крутих поворотах, підйомах і | |
|спусках, у транспортному потоці. | |
|Послідовність огляду автомобільної | |
|дороги під час наближення до | |
|перехресть і пішохідних переходів. | |
|Керування транспортним засобом під | |
|час руху через регульовані і | |
|нерегульовані перехрестя, пішохідні | |
|переходи, біля місць великого | |
|скупчення пішоходів | |
| | |
|Габарити транспортного засобу | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 2. Безпека дорожнього руху | 4 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Кліматичні умови, що впливають на | |
|керування транспортним засобом під | |
|час прямолінійного руху, розгону і | |
|гальмування, на поворотах. Центр | |
|ваги та його вплив на стійкість | |
|транспортного засобу. Опір повітря, | |
|сила інерції | |
| | |
|Швидкість і прискорення | |
| | |
|Сила тяги. Ступінь прилягання коліс | |
|до автомобільної дороги, його зміна | |
|залежно від кліматичних умов, стану | |
|шин, автомобільної дороги, швидкості| |
|руху. Вплив поперечного нахилу | |
|автомобільної дороги і бокового | |
|вітру на транспортний засіб | |
| | |
|Керованість транспортного засобу. | |
|Вплив конструкції та стану шин на | |
|керованість транспортного засобу. | |
|Стабілізація і коливання передніх | |
|коліс та їх вплив на прямолінійність| |
|руху транспортного засобу. Зміна | |
|напрямку руху. Плавність руху. | |
|Відрив коліс від автомобільної | |
|дороги. Гальмування, гальмовий шлях,| |
|його залежність від швидкості руху, | |
|ступеня прилягання коліс до | |
|автомобільної дороги та інших | |
|факторів | |
| | |
|Час, необхідний для реагування водія| |
|транспортного засобу на зміни, що | |
|відбуваються в дорожньому русі, та | |
|спрацьовування гальмового приводу. | |
|Безпечні дистанція та інтервал, | |
|способи їх дотримання. Час і | |
|відстань, які потрібні для | |
|гальмування і зупинки транспортного | |
|засобу за різних умов руху і | |
|швидкості. Дотримання безпечних | |
|дистанції та інтервалу за різних | |
|умов руху (інтенсивність і швидкість| |
|транспортного потоку, стан | |
|автомобільної дороги та кліматичні | |
|умови) і під час зупинки | |
|транспортного засобу. Прийняття | |
|компромісних рішень у разі | |
|виникнення складної дорожньої | |
|обстановки | |
| | |
|Керування транспортним засобом у | |
|місцях зупинок маршрутних | |
|транспортних засобів, під час | |
|зустрічного роз'їзду, випередження | |
|та обгону | |
| | |
|Способи паркування і стоянки | |
|транспортного засобу | |
| | |
|Обгін і зустрічний роз'їзд | |
| | |
|Проїзд залізничного переїзду | |
| | |
|Початок руху на крутих спусках і | |
|підйомах, слизькій та важкопрохідній| |
|ділянках автомобільної дороги, | |
|зокрема без буксування коліс. | |
|Проїзд небезпечною ділянкою | |
|автомобільної дороги (звуження | |
|проїзної частини, смоляне і гравійне| |
|покриття, затяжний підйом і спуск, | |
|під'їзд до мосту, залізничного | |
|переїзду) та ділянкою, на якій | |
|проводяться ремонтні роботи | |
| | |
|Особливості дорожньої обстановки в | |
|межах і за межами населених пунктів.| |
|Оцінка дорожньої обстановки під час | |
|руху вперед, заднім ходом, | |
|гальмування, перед поворотом, | |
|маневруванням і обгоном. | |
|Використання дзеркала заднього | |
|виду. Огляд контрольно-вимірювальних| |
|приладів та прилеглих доріг під час | |
|проїзду перехресть | |
| | |
|Вплив дорожніх умов на безпеку руху.| |
|Вимоги до руху по гірській дорозі | |
| | |
|Керування транспортним засобом під | |
|час руху в межах і за межами | |
|населених пунктів у темну пору доби | |
|та в умовах недостатньої видимості, | |
|дощу, туману, снігопаду. | |
|Користування світловими приладами. | |
|Рушання з місця зупинки чи стоянки. | |
|Дії водія транспортного засобу під | |
|час засліплення зустрічним світлом | |
|фар та запобігання такому | |
|засліпленню | |
| | |
|Керування транспортним засобом у | |
|весняний та осінньо-зимовий період, | |
|на льодових переправах | |
|Перевезення пасажирів і вантажів | |
|Забезпечення стійкості транспортного| |
|засобу під час розгону, гальмування,| |
|повороту. Резерви стійкості | |
|транспортного засобу | |
| | |
|Дії водія транспортного засобу, | |
|зокрема, під час заносу, виникнення | |
|загрози зіткнення, пожежі, | |
|пошкодження елементів гальмової | |
|системи | |
| | |
|Дорожньо-транспортні пригоди, їх | |
|класифікація та статистика | |
| | |
|Розподіл дорожньо-транспортних | |
|пригод за порами року, днями тижня, | |
|часом доби, категоріями | |
|автомобільних доріг, видами | |
|транспортних засобів та іншими | |
|факторами | |
| | |
|Особливості створення аварійної | |
|ситуації в межах і за межами | |
|населених пунктів | |
| | |
|Основні причини виникнення дорожньо-| |
|транспортних пригод та їх | |
|запобігання | |
| | |
|Види експертизи дорожньо- | |
|транспортних пригод | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 3. Медичне забезпечення | 4 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Дорожньо-транспортний травматизм. | |
|Оснащення транспортних засобів | |
|медичними засобами. Надання першої | |
|медичної допомоги потерпілим | |
| | |
|Обов'язки водія транспортного | |
|засобу, медичного працівника, | |
|працівника адміністративної служби | |
|під час виникнення дорожньо- | |
|транспортної пригоди, що призвела до| |
|загибелі або травмування людей | |
| | |
|Перша медична допомога потерпілим у | |
|разі виникнення нещасного випадку | |
|або дорожньо-транспортної пригоди | |
|Ознаки зупинки серця, сонячного і | |
|теплового удару, отруєння чадним | |
|газом | |
| | |
|Визначення і термінове припинення | |
|дії травмуючого фактора, вивільнення| |
|потерпілого з транспортного засобу | |
|та надання першої медичної допомоги | |
| | |
|Види кровотечі. Способи зупинки | |
|кровотечі (натискання пальцем, | |
|накладення пов'язки та джгута). | |
|Накладення джгута. Особливості | |
|зупинки кровотечі з носа, вух і | |
|рота. Перша медична допомога під час| |
|легеневої кровотечі і підозрі на | |
|внутрішньочеревну кровотечу | |
| | |
|Характеристика травм, їх | |
|особливості. Класифікація ран, їх | |
|первинне оброблення | |
| | |
|Медична аптечка, її комплектація і | |
|застосування | |
|------------------------------------+-------------------------------|

|    Тема 4. Основи права    |        2        |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Основи законодавства про дорожній | |
|рух, автомобільний транспорт, | |
|страхування цивільно-правової | |
|відповідальності, охорону праці. | |
|Основні вимоги постанов Кабінету | |
|Міністрів України від 7 вересня | |
|1998 р. N 1388 | |
|"Про затвердження Порядку | |
|державної реєстрації | |
|(перереєстрації), зняття з обліку | |
|автомобілів, автобусів, а також | |
|самохідних машин, сконструйованих на| |
|шасі автомобілів, мотоциклів усіх | |
|типів, марок і моделей, причепів, | |
|напівпричепів, мотоколясок, інших | |
|прирівняних до них транспортних | |
|засобів та мопедів" (Офіційний | |
|вісник України, 1998 р., N 36, ст. | |
|1327; 2009 р., N 101, ст. 3521), | |
|від 8 травня 1993 р. N 340 | |
|"Про затвердження | |
|Положення про порядок | |
|видачі посвідчень водія та допуску | |
|громадян до керування транспортними | |
|засобами" (ЗП України, 1993 р., | |
|N 10, ст. 211; Офіційний вісник | |
|України, 2009 р., N 39, ст. 1311), | |
|від 9 липня 2008 р. N 606 | |
| "Про затвердження | |
|Порядку проведення державного | |
|технічного огляду колісних | |
|транспортних засобів" (Офіційний | |
|вісник України, 2008 р., N 51, | |
|ст. 1682) | |
| | |
|Порядок і строки проведення | |
|державної реєстрації транспортних | |
|засобів | |
| | |
|Вимоги до експлуатації транспортного| |
|засобу | |
| | |
|Мета, періодичність і порядок | |
|проведення технічного огляду. | |
|Відповідальність власника за | |
|технічний стан транспортного засобу.| |
|Податок з власників транспортного | |
|засобу | |
| | |
|Порядок допуску до керування | |
|транспортним засобом та отримання | |
|посвідчення водія | |
| | |
|Цивільна відповідальність. | |
|Відшкодування матеріальних збитків, | |
|що завдані під час виникнення | |
|дорожньо-транспортної пригоди | |
| | |
|Право власності, суб'єкти права | |
|власності. Право власності і | |
|володіння транспортним засобом | |
|Небезпечні випадки, які виникають | |
|під час експлуатації та | |
|обслуговування транспортного засобу.| |
|Попереджувальні надписи. Знаки | |
|безпеки | |
| | |
|Законодавство з питань охорони | |
|навколишнього природного середовища,| |
|відповідальність за його порушення. | |
|Основні заходи щодо зниження | |
|негативного впливу транспортних | |
|засобів на навколишнє природне | |
|середовище | |
| | |
|Відповідальність за порушення Правил| |
|дорожнього руху і виникнення | |
|дорожньо-транспортних пригод. Види | |
|адміністративних правопорушень, | |
|адміністративна відповідальність у | |
|сфері дорожнього руху | |
| | |
|Кримінальна відповідальність за | |
|порушення Правил дорожнього руху. | |
|Види покарань | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Усього | 12 |
----------------------------------------------------------------------

_______________
* Кількість навчальних годин, відведених для проведення
занять з практичного керування транспортним засобом під час
перепідготовки водіїв транспортних засобів категорій C, C1, D, D1

Додаток 4
до Типової навчальної програми

           ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Етика водія транспортного засобу"

----------------------------------------------------------------------
| Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин |
| |-------------------------------|
| | підготовка |перепідготовка |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Тема 1. Психофізіологічні основи | 3 | 2 |
| поведінки водія | | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
|Індивідуальні якості водія | | |
|транспортного засобу та його уміння | | |
|оцінювати і прогнозувати дорожньо- | | |
|транспортну ситуацію, а також час, | | |
|необхідний для реагування на зміни, | | |
|що відбуваються в дорожньому русі | | |
| | | |
|Гострота зору. Поле зору. Адаптація | | |
|(відновлення зору) під час раптового| | |
|переходу від світла до темряви і | | |
|навпаки. Засліплення. Зміна поля | | |
|зору залежно від швидкості руху і | | |
|щільності транспортного потоку. | | |
|Помилки в оцінці дорожньої | | |
|обстановки. Вплив алкогольних | | |
|напоїв, наркотичних і психотропних | | |
|речовин, лікарських препаратів на | | |
|поведінку водія транспортного засобу| | |
| | | |
|Прогнозування розвитку дорожньої | | |
|ситуації | | |
| | | |
|Підготовленість водія до керування | | |
|транспортним засобом, вплив | | |
|майстерності, стажу керування | | |
|транспортним засобом і віку на | | |
|безпеку керування. | | |
|Дисциплінованість, емоційна | | |
|стійкість, витривалість, | | |
|самовладання | | |
| | | |
|Стресовий стан, його запобігання та | | |
|усунення, прийоми самоконтролю. | | |
|Вплив психофізіологічного стану | | |
|водія транспортного засобу на його | | |
|поведінку | | |
| | | |
|Незадовільний стан здоров'я водія і | | |
|його вплив на керування транспортним| | |
|засобом | | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
| Тема 2. Етика водія транспортного | 7 | 4 |
| засобу | | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
|Етика водія транспортного засобу. | | |
|Основні норми і правила поведінки | | |
|водія транспортного засобу | | |
| | | |
|Культура обслуговування пасажирів, | | |
|зокрема дітей, людей похилого віку, | | |
|інвалідів та осіб з обмеженими | | |
|фізичними можливостями | | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
|Дотримання Правил дорожнього руху як| | |
|головний елемент етики водія | | |
|транспортного засобу. Відносини між | | |
|водіями та пішоходами. Охорона | | |
|навколишнього природного середовища.| | |
|Прояви культури водія транспортного | | |
|засобу у використанні звукових | | |
|сигналів, методів гальмування та | | |
|обгону, утриманні транспортного | | |
|засобу в належному стані | | |
| | | |
|Етика пішоходів, велосипедистів та | | |
|водіїв мопедів | | |
| | | |
|Культура керування транспортним | | |
|засобом у складних погодних умовах. | | |
|Культура перевезення вантажів | | |
|Взаємодопомога водіїв транспортних | | |
|засобів | | |
|------------------------------------+---------------+---------------|
|Усього | 10 | 6 |
----------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Типової навчальної програми

           ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів за розділом
"Практичне керування транспортними засобами"

       Транспортні засоби категорій A, A1, B1

----------------------------------------------------------------------
| Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин |
| |-------------------------------|
| | A, A1, B1 |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 1. Системи керування | 1 |
|транспортним засобом і сигналізації | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Посадка водія в транспортний засіб, | |
|положення водія транспортного | |
|засобу за кермом, вихід з | |
|транспортного засобу | |
| | |
|Розташування системи керування, | |
|сигналізації та контрольно- | |
|вимірювальних приладів | |
| | |
|Початок руху, переключення передач і| |
|гальмування (при непрацюючому | |
|двигуні). Регулювання дзеркал | |
| | |
|Підготовка двигуна до запуску, | |
|запуск та зупинка двигуна | |
| | |
|Прогрівання двигуна, спостереження | |
|за показаннями контрольно- | |
|вимірювальних приладів | |
| | |
|Рушання з місця, переключення | |
|передач у висхідному і низхідному | |
|порядку (з працюючим двигуном і | |
|піднятим ведучим колесом), | |
|поставлення важеля переключення | |
|передач у висхідну позицію | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Тема 2. Підготовка до виїзду. Рух з | 1 |
| невеликою швидкістю | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Контрольний огляд транспортного | |
|засобу перед виїздом, запуск та | |
|прогрівання двигуна | |
| | |
|Повільне рушання з місця, рух по | |
|прямій на першій передачі | |
| | |
|Підтримання заданої частоти обертів | |
|колінчатого валу двигуна. Збереження| |
|рівноваги, гальмування та зупинка | |
|транспортного засобу | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 3. Рух з різною швидкістю | 2 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Рух по прямій. Регулювання швидкості| |
|руху шляхом зміни режиму роботи | |
|двигуна | |
| | |
|Вибір місця зупинки транспортного | |
|засобу. Зупинка двигуна. Поставлення| |
|важеля перемикання передач у | |
|висхідну позицію | |
| | |
|Рушання з місця, розгін. Перемикання| |
|передач у висхідному і низхідному | |
|порядку | |
| | |
|Рушання з місця, послідовне | |
|перемикання передач, увімкнення | |
|сигналів повороту, зупинка | |
|транспортного засобу у визначеному | |
|місці | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 4. Рух із зміною напрямку | 2 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Увімкнення сигналів повороту під час| |
|зміни напрямку руху | |
| | |
|Рушання з місця, розгін, повороти | |
|праворуч, ліворуч на кільцевому | |
|маршруті | |
| | |
|Рушання з місця, послідовне | |
|перемикання передач. Гальмування | |
|двигуном та гальмами. Екстрене | |
|гальмування. Зупинка транспортного | |
|засобу у визначеному місці | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 5. Маневрування в умовах | 4 |
| обмеженого проїзду | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Проїзд по "колу" | |
| | |
|Проїзд по "габаритному коридору", | |
|"вісімці", "колійній дошці" з | |
|прямолінійного руху і з попереднім | |
|поворотом праворуч, ліворуч | |
| | |
|Проїзд перехрестя прямо, з поворотом| |
|праворуч та розворотом. Одночасний | |
|проїзд перехрестя трьома | |
|транспортними засобами у різних | |
|напрямках | |
| | |
|Проїзд по "габаритному коридору", | |
|"колу", "вісімці", "колійній | |
|дошці", "змійці", зокрема послідовно| |
|з X-подібного перехрестя, і зупинка | |
|транспортного засобу на стоп-лінії | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 6. Керування транспортним | 4 |
|засобом за межами населеного пункту | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Рух у транспортному потоці, виїзд на| |
|другорядну автомобільну дорогу. | |
|Виїзд з другорядної автомобільної | |
|дороги на головну | |
| | |
|Проїзд перехрещення автомобільних | |
|доріг на різних рівнях. Рух на | |
|крутих поворотах, підйомах, спусках,| |
|мостах, шляхопроводах, у тунелях | |
| | |
|Обгін, зустрічний роз'їзд у місцях | |
|звуження автомобільної дороги | |
| | |
|Зустрічний роз'їзд на поворотах | |
| | |
|Проїзд залізничних переїздів, | |
|населених пунктів, зупинок | |
|маршрутних транспортних засобів | |
| | |
|Рух на підйомах і спусках, зупинка, | |
|поновлення руху | |
| | |
|Повороти і розвороти. Екстрене | |
|гальмування | |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Тема 7. Керування транспортним | 5 |
| засобом у межах населеного пункту | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Виїзд на автомобільну дорогу. | |
|Зупинка біля тротуару і початок | |
|руху. Рух у транспортному потоці. | |
|Маневрування, об'їзд та обгін | |
|транспортних засобів | |
| | |
|Проїзд пішохідних переходів, зупинок| |
|маршрутних транспортних засобів. | |
|Зупинка біля тротуару між іншими | |
|транспортними засобами | |
| | |
|Рух на автомобільних дорогах з | |
|одностороннім рухом, по кільцевому | |
|маршруту з об'їздом транспортних | |
|засобів, що не рухаються | |
| | |
|Рух з дотриманням безпечної | |
|дистанції, зустрічний роз'їзд на | |
|вузьких ділянках автомобільної | |
|дороги, обгін, зупинка на узбіччі, | |
|поновлення руху | |
| | |
|Розвороти, рух через мости, | |
|шляхопроводи, тунелі | |
|Проїзд складних регульованих | |
|перехресть, зокрема у транспортному | |
|потоці, повороти і розвороти на | |
|перехресті | |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Іспит | 1 |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Усього | 20 |
----------------------------------------------------------------------

_______________
Примітка. Заняття з практичного керування транспортними засобами
категорій A, A1, B1 проводяться на майданчику для
навчання з початкового керування (далі - майданчик).

      Транспортні засоби категорій B, C, C1, D, D1

----------------------------------------------------------------------
| Зміст навчального матеріалу | Кількість навчальних годин |
| |------------------------------------|
| | підготовка | перепідготовка |
| |------------------+-----------------|
| | B | C, C1 | C, C1 | D, D1 |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
| Тема 1. Основи керування | 2 | 2 | 1 | 1 |
| транспортним засобом | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Посадка водія в транспортний | | | | |
|засіб. Ознайомлення із | | | | |
|системами керування і | | | | |
|сигналізації, контрольно- | | | | |
|вимірювальними приладами. | | | | |
|Правильне положення рук на | | | | |
|рульовому колесі та ніг на | | | | |
|педалях | | | | |
| | | | | |
|Регулювання сидіння, дзеркал | | | | |
|заднього виду, ременів безпеки | | | | |
| | | | | |
|Запуск двигуна. Спостереження | | | | |
|за показаннями контрольно- | | | | |
|вимірювальних приладів | | | | |
| | | | | |
|Прийоми керування транспортним | | | | |
|засобом | | | | |
| | | | | |
|Рушання з місця, рух по прямій | | | | |
|з перемиканням передач у | | | | |
|висхідному і низхідному | | | | |
|порядку. Регулювання швидкості | | | | |
|руху. Повороти праворуч, | | | | |
|ліворуч, гальмування, зупинка | | | | |
| | | | | |
|Повороти керма праворуч, | | | | |
|ліворуч двома руками, у тому | | | | |
|числі "перехопленням", правою | | | | |
|або лівою рукою, збільшення | | | | |
|кількості поворотів керма | | | | |
| | | | | |
|Взаємодія систем керування | | | | |
|перед початком руху, під час | | | | |
|руху на різних передачах з | | | | |
|розворотами, поворотами, | | | | |
|повільне і термінове | | | | |
|гальмування, зупинка. Рух | | | | |
|заднім ходом. Розвороти в | | | | |
|умовах необмеженого і | | | | |
|обмеженого проїзду. Зупинка і | | | | |
|стоянка | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Тема 2. Керування транспортним | 5 | 12 | 6 | 4 |
| засобом на майданчику | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Підготовка до виїзду. | | | | |
|Контрольний огляд | | | | |
|транспортного засобу | | | | |
| | | | | |
|Запуск двигуна, перевірка | | | | |
|показань контрольно- | | | | |
|вимірювальних приладів | | | | |
| | | | | |
|Рушання з місця | | | | |
| | | | | |
|Рух з невеликою швидкістю | | | | |
| | | | | |
|Рух з перемиканням передач у | | | | |
|висхідному і низхідному | | | | |
|порядку. Зупинка | | | | |
| | | | | |
|Рух заднім ходом прямо, з | | | | |
|поворотом та розворотом | | | | |
| | | | | |
|Рух з різною швидкістю. Рух по | | | | |
|прямій з перемиканням передач. | | | | |
|Розгін. Перемикання передач у | | | | |
|висхідному і низхідному | | | | |
|порядку. Перемикання на нижчу | | | | |
|передачу без дотримання | | | | |
|послідовності виконання різних | | | | |
|видів гальмування (повільне, | | | | |
|екстрене, переривчасте) | | | | |
| | | | | |
|Рух у різних напрямках. | | | | |
|Повороти праворуч, ліворуч. | | | | |
|Рух між перешкодами з | | | | |
|поворотами праворуч, ліворуч. | | | | |
|Рух заднім ходом з | | | | |
|використанням різних способів | | | | |
|стеження за дорогою (через | | | | |
|заднє або бокове вікно, | | | | |
|відкриті двері кабіни, за | | | | |
|допомогою дзеркал заднього | | | | |
|виду). Рух заднім ходом з | | | | |
|поворотами праворуч, ліворуч в | | | | |
|умовах необмеженого і | | | | |
|обмеженого проїзду. Рух заднім | | | | |
|ходом вздовж стіни, зупинка. | | | | |
|Від'їзд від стіни. Рух заднім | | | | |
|ходом вгору | | | | |
| | | | | |
|Виїзд на естакаду і з'їзд з неї| | | | |
|переднім і заднім ходом. | | | | |
|Зупинка під час руху переднім | | | | |
|і заднім ходом, під кутом | | | | |
|45град., 90град., | | | | |
|між двома транспортними | | | | |
|засобами, розташованими на | | | | |
|стоянці, узбіччі, перед стоп- | | | | |
|лінією, біля визначеного | | | | |
|орієнтира, дорожнього знака | | | | |
| | | | | |
|Маневрування в умовах | | | | |
|обмеженого проїзду. Рух по | | | | |
|"колійній дошці" переднім і | | | | |
|заднім ходом. Поставлення | | | | |
|транспортного засобу на | | | | |
|стоянку, в бокс. Рух по | | | | |
|"габаритному тунелю" прямо та з| | | | |
|поворотом, переднім і заднім | | | | |
|ходом | | | | |
| | | | | |
|Рух по "вісімці", "змійкою", | | | | |
|переднім ходом. В'їзд до | | | | |
|"габаритного дворика" прямо і з| | | | |
|поворотом, маневрування та | | | | |
|виїзд з нього. Зупинка під час | | | | |
|руху переднім і заднім ходом | | | | |
|біля умовного тротуару, між | | | | |
|двома транспортними засобами, | | | | |
|розташованими на стоянці, | | | | |
|узбіччі, перед стоп-лінією, | | | | |
|біля визначеного орієнтира, | | | | |
|дорожнього знака | | | | |
| | | | | |
|Рух на ділянках, де створені | | | | |
|небезпечні умови (залізничний | | | | |
|переїзд без шлагбаума і з | | | | |
|шлагбаумом, перехрестя, зупинка| | | | |
|маршрутних транспортних | | | | |
|засобів, раптова поява пішохода| | | | |
|тощо) | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
| Контрольна перевірка - залік | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| (на майданчику) | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Рушання з місця, розгін і | | | | |
|перемикання передач у | | | | |
|висхідному і низхідному | | | | |
|порядку, зупинка | | | | |
| | | | | |
|Рух прямо, по "вісімці", | | | | |
|маневрування в умовах | | | | |
|обмеженого проїзду, повороти, | | | | |
|розвороти, зупинка у | | | | |
|визначеному місці | | | | |
| | | | | |
|Маневрування заднім ходом, | | | | |
|в'їзд у бокс | | | | |
|Проїзд регульованих і | | | | |
|нерегульованих перехресть, | | | | |
|залізничних переїздів | | | | |
| | | | | |
|Об'їзд, обгін, зустрічний | | | | |
|роз'їзд | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Тема 3. Керування транспортним | 6 |12 (2*) |6 (1*) | 3 (1*) |
| засобом на автомобільних | | | | |
|дорогах з низькою інтенсивністю| | | | |
| руху | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Рух по прямій з дотриманням | | | | |
|безпечної дистанції та | | | | |
|необхідної швидкості. Зупинка | | | | |
|на узбіччі та відновлення руху | | | | |
| | | | | |
|Проїзд перехресть прямо, з | | | | |
|поворотом праворуч, ліворуч. | | | | |
|Рух автомобільними дорогами з | | | | |
|обмеженою видимістю, підйомами | | | | |
|і спусками. Зупинка і рушання з| | | | |
|місця. Рух на мостах, | | | | |
|шляхопроводах, у тунелях. | | | | |
|Проїзд залізничних переїздів | | | | |
|із шлагбаумом і без шлагбаума. | | | | |
|Об'їзд, обгін, зустрічний | | | | |
|роз'їзд | | | | |
| | | | | |
|Прийоми маневрування на | | | | |
|автозаправній станції | | | | |
| | | | | |
|Керування транспортним засобом | | | | |
|у межах населеного пункту. Рух | | | | |
|у транспортному потоці. | | | | |
|Маневрування під час руху на | | | | |
|автомобільній дорозі з | | | | |
|багаторядним рухом. Об'їзд, | | | | |
|обгін з дотриманням безпечних | | | | |
|дистанції та інтервалу. Проїзд | | | | |
|пішохідних переходів, зупинок | | | | |
|маршрутних транспортних | | | | |
|засобів. Зупинка біля тротуару | | | | |
|і початок руху. Виїзд з | | | | |
|другорядної автомобільної | | | | |
|дороги. Зустрічний роз'їзд на | | | | |
|вузьких ділянках автомобільної | | | | |
|дороги. Проїзд T-, V-, | | | | |
|X-подібних перехресть прямо, з | | | | |
|поворотами праворуч, ліворуч. | | | | |
|Проїзд майданів. Рух | | | | |
|автомобільною дорогою з | | | | |
|трамвайною колією, повороти | | | | |
|праворуч, ліворуч і розворот | | | | |
| | | | | |
|Подолання перешкод під час руху| | | | |
|переднім і заднім ходом | | | | |
|поперемінне передніми та | | | | |
|задніми колесами на спуску, | | | | |
|сідловині із зупинкою у | | | | |
|впадині поперемінне передніми | | | | |
|та задніми колесами без | | | | |
|гальмування, виїзд на "клин" | | | | |
|передніми колесами і зупинка на| | | | |
|вершині (дві - три секунди) | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Тема 4. Керування транспортним | 8 (2*) |12 (2*) |7 (2*) | 7 (2*) |
|засобом на автомобільній дорозі| | | | |
| з високою інтенсивністю руху | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Рух у транспортному потоці, | | | | |
|з'їзд на другорядну | | | | |
|автомобільну дорогу. Виїзд з | | | | |
|другорядної автомобільної | | | | |
|дороги на головну. Рух на | | | | |
|естакадах, закруглених ділянках| | | | |
|автомобільної дороги, віражах, | | | | |
|підйомах і спусках, мостах, | | | | |
|шляхопроводах, у тунелях. | | | | |
|Обгін, зустрічний роз'їзд на | | | | |
|ділянках звуження автомобільної| | | | |
|дороги. Зустрічний роз'їзд на | | | | |
|поворотах. Проїзд залізничних | | | | |
|переїздів, населених пунктів і | | | | |
|зупинок маршрутних транспортних| | | | |
|засобів у їх межах | | | | |
| | | | | |
|Виїзд на автомобільну дорогу в | | | | |
|межах населених пунктів. | | | | |
|Зупинка біля тротуару і | | | | |
|початок руху. Рух у | | | | |
|транспортному потоці. | | | | |
|Маневрування, обгін | | | | |
|транспортних засобів. Проїзд | | | | |
|пішохідних переходів, зупинок | | | | |
|маршрутних транспортних | | | | |
|засобів. Зупинка біля тротуару.| | | | |
|Паркування. Рух автомобільними | | | | |
|дорогами з одностороннім рухом.| | | | |
|Розвороти на автомобільній | | | | |
|дорозі, шляхопроводі, у тунелі.| | | | |
|Проїзд складних регульованих і | | | | |
|нерегульованих перехресть. | | | | |
|Проїзд перехресть у | | | | |
|транспортному потоці, повороти | | | | |
|праворуч, ліворуч і розвороти | | | | |
|на перехресті | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
| Контрольна перевірка - залік | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Рушання від тротуару (узбіччя) | | | | |
| | | | | |
|Розгін до найвищої передачі і | | | | |
|перехід до найнижчої | | | | |
| | | | | |
|Рух з різною швидкістю, зупинка| | | | |
|Керування транспортним засобом | | | | |
|на автомобільній дорозі з | | | | |
|низькою та високою | | | | |
|інтенсивністю руху | | | | |
| | | | | |
|Обгін, об'їзд, зустрічний | | | | |
|роз'їзд | | | | |
| | | | | |
|Маневрування в умовах | | | | |
|обмеженого проїзду | | | | |
| | | | | |
|Зупинка і рушання з місця на | | | | |
|підйомах | | | | |
| | | | | |
|Проїзд перехресть, залізничних | | | | |
|переїздів | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Тема 5. Керування транспортним | 8 | 8 | 3 | 7 |
| засобом в особливих умовах | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Керування транспортним засобом | | | | |
|в умовах бездоріжжя. Виїзд на | | | | |
|ґрунтову дорогу. Рух на | | | | |
|об'їзних шляхах, зустрічний | | | | |
|роз'їзд. Рух на крутих | | | | |
|поворотах, підйомах і спусках, | | | | |
|засніжених, лісових та інших | | | | |
|дорогах | | | | |
| | | | | |
|Керування транспортним засобом | | | | |
|у темну пору доби. Виїзд на | | | | |
|автомобільну дорогу із штучним | | | | |
|освітленням та без нього | | | | |
| | | | | |
|Користування світловими | | | | |
|приладами. Дії водія | | | | |
|транспортного засобу в разі | | | | |
|засліплення зустрічним світлом | | | | |
|фар | | | | |
| | | | | |
|Буксирування транспортного | | | | |
|засобу. Зчеплення транспортних | | | | |
|засобів жорсткою і гнучкою | | | | |
|зчіпкою з дотриманням вимог | | | | |
|безпеки. Перевірка надійності | | | | |
|зчеплення. Буксирування | | | | |
|транспортного засобу по прямій,| | | | |
|на поворотах, підйомах і | | | | |
|спусках. Зупинка біля тротуару | | | | |
|(на узбіччі). В'їзд у ворота, | | | | |
|відчеплення транспортного | | | | |
|засобу | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
| Тема 6. Удосконалення навичок | 9 (2*) | 12 | 5 | 6 |
|керування транспортним засобом | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Маневрування в умовах | | | | |
|обмеженого проїзду, заднім | | | | |
|ходом | | | | |
| | | | | |
|Складне та екстрене | | | | |
|маневрування. Терміновий розгін| | | | |
|і гальмування | | | | |
| | | | | |
|Маневрування на автомобільній | | | | |
|дорозі з інтенсивним рухом. | | | | |
|Взаємодія з пішоходами та | | | | |
|іншими учасниками дорожнього | | | | |
|руху | | | | |
| | | | | |
|Маневрування, об'їзд, обгін, | | | | |
|зупинка, початок руху | | | | |
| | | | | |
|Керування транспортним засобом | | | | |
|з причепом, маса якого не | | | | |
|перевищує 750 кілограмів | | | | |
| | | | | |
|Уміння керуватися дорожніми | | | | |
|знаками і розміткою. | | | | |
|Прогнозування розвитку | | | | |
|дорожньої ситуації, дії водія | | | | |
|транспортного засобу щодо її | | | | |
|попередження | | | | |
| | | | | |
|Прийоми керування транспортним | | | | |
|засобом (повільне рушання з | | | | |
|місця, терміновий розгін, вибір| | | | |
|оптимальної швидкості руху і | | | | |
|передачі, прогнозування | | | | |
|характеру руху транспортного | | | | |
|потоку, використання сили | | | | |
|інерції) | | | | |
| | | | | |
|Контраварійна підготовка. | | | | |
|Розгін, термінове гальмування | | | | |
|і маневрування на слизькій | | | | |
|ділянці автомобільної дороги | | | | |
| | | | | |
|Вимоги до керування | | | | |
|транспортним засобом з метою | | | | |
|його стабілізації під час | | | | |
|заносу малої та середньої | | | | |
|амплітуди, критичного, | | | | |
|екстреного і ритмічного | | | | |
|заносу | | | | |
| | | | | |
|Об'їзд перешкоди. Маневрування.| | | | |
|Екстрене гальмування | | | | |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Іспит | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-------------------------------+---------+--------+-------+---------|
|Усього | 40 | 60 | 30 | 30 |
----------------------------------------------------------------------

_______________
* Тут і далі - кількість навчальних годин, відведених для
проведення занять з практичного керування транспортними засобами
категорій B, C, C1, D, D1 на майданчику в темну пору доби.

    Транспортні засоби категорій BE, CE, C1E, DE, D1E

----------------------------------------------------------------------
|  Зміст навчального матеріалу   | Кількість навчальних годин  |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 1. Керування автопоїздом  |       1        |
| (автомобілем-тягачем з причепом) |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Ознайомлення із системами керування,|                |
|сигналізації та контрольно-     |                |
|вимірювальними приладами.      |                |
|Контрольний огляд технічного стану |                |
|автопоїзда (автомобіля-тягача з   |                |
|причепом) перед виїздом       |                |
|                  |                |
|Посадка на робоче місце водія,   |                |
|регулювання сидіння, дзеркал    |                |
|заднього виду            |                |
|                  |                |
|Вимоги до керування автопоїздом   |                |
|(автомобілем-тягачем з причепом) з |                |
|метою його стабілізації під час   |                |
|заносу малої та середньої амплітуди,|                |
|критичного, екстреного і ритмічного |                |
|заносу               |                |
|                  |                |
|Підготовка і запуск двигуна. Рушання|                |
|з місця, розгін, послідовне     |                |
|перемикання передач у висхідному і |                |
|низхідному порядку. Заправка    |                |
|пальним. Користування системами   |                |
|керування, допоміжними приладами і |                |
|устаткованням            |                |
|                  |                |
|Рушання, повільне гальмування,   |                |
|зупинка               |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 2. Маневрування в умовах  |       3        |
|    обмеженого проїзду     |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Рух по прямій на різних передачах. |                |
|Розвороти, зокрема під час руху   |                |
|заднім ходом на вузьких ділянках  |                |
|автомобільної дороги. Рух заднім  |                |
|ходом по прямій з використанням   |                |
|дзеркал заднього виду. Повороти   |                |
|ліворуч, праворуч під час руху   |                |
|заднім ходом по прямій, а також з  |                |
|лівого і правого поворотів під   |                |
|різними кутами           |                |
|                  |                |
|Виїзд на естакаду та з'їзд з неї  |                |
|переднім і заднім ходом. Зупинка  |                |
|автопоїзда (автомобіля-тягача з   |                |
|причепом) під час руху переднім і  |                |
|заднім ходом, під кутом       |                |
|45град., 90град., між двома     |                |
|транспортними засобами,       |                |
|розташованими на стоянці, узбіччі, |                |
|перед стоп-лінією, біля визначеного |                |
|орієнтира, дорожнього знака     |                |
|                  |                |
|Під'їзд до обмежувача руху переднім |                |
|і заднім ходом. В'їзд у бокс    |                |
|переднім і заднім ходом       |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 3. Керування автопоїздом  |       3        |
|(автомобілем-тягачем з причепом) на |                |
| автомобільних дорогах з низькою  |                |
|  інтенсивністю руху. Прийоми   |                |
|   економічного керування    |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Виїзд на автомобільну дорогу. Рух у |                |
|транспортному потоці. Зупинка на  |                |
|узбіччі, біля тротуару (краю    |                |
|проїзної частини). Рушання з місця |                |
|зупинки чи стоянки, рух по прямій, |                |
|маневрування, об'їзд, обгін     |                |
|                  |                |
|Проїзд регульованих і нерегульованих|                |
|перехресть, зупинок маршрутних   |                |
|транспортних засобів, пішохідних  |                |
|переходів. Виїзд на головну     |                |
|автомобільну дорогу. Розвороти з  |                |
|використанням і без використання  |                |
|заднього ходу. Зустрічний роз'їзд. |                |
|В'їзд та виїзд з воріт переднім і  |                |
|заднім ходом            |                |
|                  |                |
|Рух на мостах і шляхопроводах,   |                |
|проїзд залізничних переїздів із   |                |
|шлагбаумом і без шлагбаума. Прийоми |                |
|маневрування на автозаправних    |                |
|станціях              |                |
|                  |                |
|Зупинка на спуску і підйомі. Рушання|                |
|на підйомі             |                |
|                  |                |
|Прогнозування розвитку дорожньої  |                |
|ситуації, дії водія транспортного  |                |
|засобу щодо її попередження     |                |
|                  |                |
|Прийоми економічного керування   |                |
|(повільне рушання з місця,     |                |
|енергійний розгін, вибір      |                |
|оптимальної швидкості руху і    |                |
|передачі, прогнозування характеру  |                |
|руху транспортного потоку,     |                |
|використання сили інерції)     |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
| Контрольна перевірка - залік (на |       0,5       |
|      майданчику)       |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Рушання від тротуару (узбіччя)   |                |
|                  |                |
|Розгін до найвищої передачі і    |                |
|перехід до найнижчої        |                |
|                  |                |
|Рух з різною швидкістю, зупинка   |                |
|                  |                |
|Керування в транспортному потоці з |                |
|низькою інтенсивністю руху     |                |
|                  |                |
|Об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд  |                |
|                  |                |
|Маневрування в умовах обмеженого  |                |
|проїзду               |                |
|                  |                |
|Зупинка і рушання з місця на підйомі|                |
|                  |                |
|Проїзд перехресть, залізничних   |                |
|переїздів              |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 4. Керування автопоїздом  |       3        |
|(автомобілем-тягачем з причепом) на |                |
|  автомобільній дорозі з високою  |                |
|    інтенсивністю руху     |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Виїзд на автомобільну дорогу з   |                |
|високою інтенсивністю руху. Рух у  |                |
|транспортному потоці. Маневрування, |                |
|об'їзд, обгін, зупинка біля     |                |
|тротуару (на узбіччі), на краю   |                |
|проїзної частини          |                |
|                  |                |
|Рушання з місця зупинки чи стоянки. |                |
|Проїзд зупинок маршрутних      |                |
|транспортних засобів, пішохідних  |                |
|переходів. Рух на автомобільних   |                |
|дорогах з одностороннім і      |                |
|двостороннім рухом з двома, трьома і|                |
|більше смугами в одному напрямку  |                |
|                  |                |
|Проїзд перехресть з поворотами і  |                |
|розворотами. Розвороти поза     |                |
|перехрестями. В'їзд та виїзд з воріт|                |
|переднім і заднім ходом       |                |
|                  |                |
|Зустрічний роз'їзд на вузьких    |                |
|ділянках автомобільних доріг, на  |                |
|поворотах              |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 5. Керування автопоїздом  |       1        |
| (автомобілем-тягачем з причепом) у |                |
|     темну пору доби      |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Виїзд на автомобільну дорогу із   |                |
|штучним освітленням та без нього  |                |
|                  |                |
|Користування світловими приладами. |                |
|Засліплення водія транспортного   |                |
|засобу зустрічним світлом фар    |                |
|                  |                |
|Рух у транспортному потоці,     |                |
|маневрування, повороти ліворуч,   |                |
|праворуч, розвороти. Вибір     |                |
|необхідної швидкості, безпечних   |                |
|дистанції та інтервалу залежно від |                |
|різного освітлення дороги.     |                |
|Зустрічний роз'їзд. Проїзд     |                |
|перехресть, залізничних переїздів, |                |
|пішохідних переходів, під'їзд до  |                |
|зупинок маршрутних транспортних   |                |
|засобів і від'їзд від них      |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Контрольна перевірка - залік  |       0,5       |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Рушання від тротуару (узбіччя)   |                |
|                  |                |
|Розгін до найвищої передачі і    |                |
|перехід до найнижчої        |                |
|                  |                |
|Рух з різною швидкістю, зупинка   |                |
|                  |                |
|Рух в транспортному потоці з низькою|                |
|та високою інтенсивністю руху    |                |
|                  |                |
|Об'їзд, обгін, зустрічний роз'їзд  |                |
|                  |                |
|Маневрування в умовах обмеженого  |                |
|проїзду               |                |
|                  |                |
|Зупинка і рушання з місця на підйомі|                |
|                  |                |
|Проїзд перехресть, залізничних   |                |
|переїздів              |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 6. Керування автопоїздом  |       1        |
| (автомобілем-тягачем з причепом) у |                |
|   складних дорожніх умовах   |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Рух на автомобільній дорозі за   |                |
|межами населених пунктів. Проїзд  |                |
|залізничних переїздів, небезпечних |                |
|поворотів. Рух на крутих спусках і |                |
|підйомах, зупинка і рушання з місця |                |
|                  |                |
|Переміщення буксируючого      |                |
|транспортного засобу із слизької  |                |
|ділянки автомобільної дороги,    |                |
|повільне рушання з місця без    |                |
|використання і з використанням   |                |
|підручних засобів (ґрунт, пісок,  |                |
|гілки тощо). Керування автопоїздом |                |
|(автомобілем-тягачем з причепом) на |                |
|слизькій ділянці автомобільної   |                |
|дороги. Стабілізація автопоїзда   |                |
|(автомобіля-тягача з причепом) під |                |
|час заносу. Поривчасте і ступінчасте|                |
|гальмування на слизькій ділянці   |                |
|автомобільної дороги        |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|  Тема 7. Удосконалення навичок  |       1        |
|    керування автопоїздом    |                |
| (автомобілем-тягачем з причепом) |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Маневрування. Розгін, термінове   |                |
|гальмування і маневрування на    |                |
|слизькій ділянці автомобільної   |                |
|дороги. Прийоми керування під час  |                |
|заносу. Удосконалення навичок    |                |
|маневрування в умовах обмеженого  |                |
|проїзду, заднім ходом        |                |
|                  |                |
|Складне і екстрене маневрування.  |                |
|Терміновий розгін і гальмування   |                |
|                  |                |
|Рух і маневрування в транспортному |                |
|потоці з низькою та високою     |                |
|інтенсивністю руху. Взаємодія з   |                |
|пішоходами та іншими учасниками   |                |
|дорожнього руху           |                |
|                  |                |
|Маневрування, об'їзд, обгін,    |                |
|зупинка, рушання з місця зупинки чи |                |
|стоянки               |                |
|                  |                |
|Проїзд регульованих і нерегульованих|                |
|перехресть, залізничних переїздів, |                |
|зупинок маршрутних транспортних   |                |
|засобів               |                |
|                  |                |
|Уміння керуватися дорожніми знаками |                |
|і розміткою. Прогнозування розвитку |                |
|дорожньої ситуації, дії водія    |                |
|транспортного засобу щодо її    |                |
|попередження            |                |
|                  |                |
|Прийоми економічного керування   |                |
|автопоїздом, (автомобілем-тягачем з |                |
|причепом) (повільне рушання з місця,|                |
|енергійний розгін, вибір      |                |
|оптимальної швидкості руху і    |                |
|передачі, прогнозування характеру  |                |
|руху транспортного потоку,     |                |
|використання сили інерції).     |                |
|Контраварійна підготовка      |                |
|                  |                |
|Об'їзд перешкоди. Дії водія     |                |
|транспортного засобу в разі     |                |
|засліплення зустрічним світлом фар, |                |
|під час заносу автопоїзда      |                |
|(автомобіля-тягача з причепом).   |                |
|Маневрування. Екстрене гальмування. |                |
|Вимоги до керування автопоїздом   |                |
|(автомобілем-тягачем з причепом) з |                |
|метою його стабілізації під час   |                |
|заносу малої та середньої амплітуди,|                |
|критичного, екстреного і ритмічного |                |
|заносу               |                |
|                  |                |
|Переривчасте і ступінчасте     |                |
|гальмування при різному ступені   |                |
|прилягання коліс до автомобільної  |                |
|дороги               |                |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Іспит                |       1        |
|------------------------------------+-------------------------------|
|Усього               |       15        |
----------------------------------------------------------------------