Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА
16.07.2004 N 292

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2004 р. за N 974/9573

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття
N 167 від 30.03.20
18)

Про затвердження Порядку проведення органами
державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
списання безнадійного боргу зі сплати
страхових внесків в процесі провадження
судом справи про банкрутство

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
N 206 від 14.10.20
10
N 89 від 04.12.20
15 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) та пункту 13 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття правління Фонду постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі провадження судом справи про банкрутство. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

Голова правління Фонду С.М.Прохоров

Затверджено
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
16.07.2004 N 292

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2004 р. за N 974/9573

Порядок
проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття списання
безнадійного боргу зі сплати страхових
внесків в процесі провадження судом
справи про банкрутство

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття N 89 від 04.12.2015)

1. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та Господарського кодексу України ( 436-15 ). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 206 від 14.10.2010 )

2. Порядок визначає умови та підстави списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - страхові внески) та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, в процесі провадження господарським судом справи про банкрутство. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 206 від 14.10.2010 )

3. Списанню підлягає безнадійний борг, який включає несплачені страхові внески, в тому числі строк сплати яких не настав, розстрочену та/або реструктуризовану заборгованість, недоїмку із сплати страхових внесків, пеню, нараховану на цю недоїмку, штрафні санкції, що застосовуються до боржника - платника страхових внесків, відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Борг зі сплати страхових внесків вважається безнадійним, якщо в процесі провадження судом справи про банкрутство грошові вимоги до платника страхових внесків не були задоволені у зв'язку з:

недостатністю майна за умови винесення ухвали про ліквідацію банкрута;

заявленням вимог після закінчення строку, встановленого для їх подання;

укладанням до дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирової угоди, яка передбачає прощення (списання) заборгованості зі сплати страхових внесків у разі, коли за це проголосували більшість кредиторів - членів комітету кредиторів; ( Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

введенням процедури санації боржника у разі, якщо планом санації передбачено прощення (списання) заборгованості зі сплати страхових внесків.

5. Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські (далі - регіональні центри зайнятості), районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості, на які покладено функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - базові центри зайнятості) проводять роботу щодо своєчасного виявлення платників страхових внесків, відносно яких порушено справу про банкрутство. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

Достовірною інформацією для виявлення платників страхових внесків, відносно яких порушено справу про банкрутство, є оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, оприлюднені на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, та відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про внесення державним реєстратором запису про порушення справи про банкрутство платника страхових внесків. ( Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

6. Базові центри зайнятості за вимогами, що виникають до дня порушення провадження у справі про банкрутство, протягом 30 днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Копії зазначених заяв та доданих до них документів надсилаються також боржнику та розпоряднику майна. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

7. Грошові вимоги до платника страхових внесків визначаються на дату подання заяви до господарського суду.

8. Вимоги, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, вважаються погашеними та підлягають списанню. Базові центри зайнятості ведуть облік погашених несплачених страхових внесків.

9. При затвердженні судом до дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирової угоди або введенням процедури санації, якими передбачено списання страхових внесків, списанню можуть підлягати лише суми страхових внесків, які установлюються для роботодавця у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

10. Регіональні центри зайнятості за зверненням базових центрів зайнятості приймають рішення про списання безнадійного боргу за несплаченими страховими внесками лише за наявності одного з таких документів: ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

відмови у задоволенні вимог за відсутності у боржника коштів та майна;

відмови у задоволенні вимог у зв'язку із пропущенням строку, встановленого для їх подання;

затвердження господарським судом до дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирової угоди, умовами якої передбачено списання страхових внесків; ( Абзац четвертий пункту 10 в редакції Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

ухвали господарського суду про ліквідацію банкрута - платника страхових внесків;

відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення державним реєстратором запису про припинення діяльності платника страхових внесків - банкрута. ( Абзац шостий пункту 10 в редакції Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

11. Рішення про списання безнадійного боргу приймається регіональними центрами зайнятості протягом 10 робочих днів з дня звернення базового центру зайнятості із зазначенням підстав для списання безнадійного боргу і оформляється згідно з додатком 1 до цього Порядку та складається у двох примірниках. Перший примірник залишається у регіональному центрі зайнятості, який прийняв це рішення, а другий зберігається в справі платника у базовому центрі зайнятості протягом трьох років.

Якщо розмір списаної заборгованості зі сплати страхових внесків перевищує 50 тисяч гривень, то інформація щодо прийняття рішення про її списання доводиться до відома правління Фонду. ( Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 ) ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )

12. Регіональні центри зайнятості ведуть облік рішень щодо списання безнадійного боргу шляхом запису їх у журналі обліку (додаток 2 до Порядку). Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою регіонального центру зайнятості та засвідчений підписом його директора. Облік рішень проводиться в межах кожного календарного року окремо.

13. Визначені до списання суми безнадійного боргу зі сплати страхових внесків відображаються у первинних документах обліку платника страхових внесків базовим центром зайнятості за місцем реєстрації із зазначенням дати прийняття рішення про списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття в процесі провадження судом справи про банкрутство та його номера.

Суми списаного безнадійного боргу надалі відображаються в рядку "Списано заборгованості" та рядку "Списано пені" Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 5 до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221).

Начальник юридичного відділу Державного центру зайнятості
- виконавчої дирекції Фонду С.О.Кікіна

Начальник відділу доходів та фінансового забезпечення
Державного центру зайнятості - виконавчої дирекції Фонду В.М.Деда

Додаток 1
до пункту 11
Порядку проведення органами
державної служби
зайнятості -
виконавчою дирекцією
Фонду загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
списання безнадійного боргу
зі сплати страхових внесків
в процесі провадження судом
справи про банкрутство

            РІШЕННЯ N ________
від "____" __________ року
про проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття списання безнадійного боргу
зі сплати страхових внесків в процесі
провадження справи про банкрутство

   Відповідно до Порядку проведення органами державної служби
зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі
провадження судом справи про банкрутство, затвердженого постановою
правління Фонду від 16.07.2004 N 292, розглянувши звернення ______
__________________________________________________________________
(найменування базового центру зайнятості)

від ___________________ за N __________,а також на підставі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік документів, які є підставою
для визнання боргу безнадійним)

несплачені страхові внески:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дані про платника страхових внесків)

визнаються безнадійними та підлягають списанню у
сумі ____________________________________________________________,
(сума цифрами і словами)

у тому числі: страхові внески у сумі ____________________________,
(сума цифрами і словами)

пеня ____________________________________________________________,
(сума цифрами і словами)

штраф ____________________________________________________________
(сума цифрами і словами)


Директор ________ регіонального центру зайнятості
(назва) __________ __________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015)

Додаток 2
до пункту 12
Порядку проведення органами
державної служби
зайнятості -
виконавчою дирекцією
Фонду загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
списання безнадійного боргу
зі сплати страхових внесків
в процесі провадження судом
справи про банкрутство

               ЖУРНАЛ
обліку рішень про проведення органами державної
служби зайнятості - виконавчою дирекцією
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття списання безнадійного боргу
зі сплати страхових внесків в процесі
провадження судом справи про банкрутство

----------------------------------------------------------------------
| N |N та|Найме-|Назва |Іден- |Реєст-|Сума |у тому |При-|
|з/п|дата|нува- |або |тифі- |рацій-|неспла-|числі: |міт-|
| |рі- |ння |П.І.Б.|кацій-|ний |чених |------------------|ка |
| |ше- |базо- |плат- |ний |номер |страхо-|стра-|пені,|штраф,| |
| |ння |вого |ника |код | |вих |хові |грн. |грн. | |
| | |цент- |стра- | | |внесків|внес-| | | |
| | |ру |хових | | |(7= 8 +|ки, | | | |
| | |зайня-|внес- | | |+ 9 + |грн. | | | |
| | |тості |ків | | |+ 10) | | | | |
|---+----+------+------+------+------+-------+-----+-----+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 89 від 04.12.2015 )