ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА
14.10.2010 N 206

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 листопада 2010 р. за N 1030/18325

Про внесення змін
до деяких постанов правління Фонду

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), пункту 7 розділу VIII "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ) правління Фонду постановляє:

1. Абзац перший пункту 1 Порядку проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за N 952/7240, замінити абзацами такого змісту:

"1. Цей Порядок визначає умови та підстави проведення списання заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав.

Уважаються безнадійними та підлягають списанню:".

2. До Порядку проведення органами державної служби зайнятості - робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання безнадійного боргу зі сплати страхових внесків в процесі провадження судом справи про банкрутство, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 16.07.2004 N 292, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.08.2004 за N 974/9573, внести такі зміни:

у пункті 1 після слів "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" доповнити словами "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

у пункті 2 після слів "(далі - страхові внески)" доповнити словами та цифрами "та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав,".

3. У пункті 1 Порядку проведення списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, яка залишилася непогашеною у зв'язку із відмовою у її стягненні за рішенням суду, затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 18.07.2007 N 452, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2007 за N 918/14185, слова ", яка залишилась непогашеною" замінити словами та цифрами "та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, які залишилися непогашеними".

4. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Голова правління Фонду О.Шевчук