Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.12.2015 N 355

(Наказ втратив чинність з 01.04.2017 р. на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 163 від 31.08.20
16)

Про затвердження форм державних статистичних
спостережень N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот
торгової мережі" та N 3-торг (квартальна, річна)
"Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити:

1.1. Форму державного статистичного спостереження N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот торгової мережі", що додається, та ввести її в дію, починаючи зі звіту за січень 2016 року.

Форма N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот торгової мережі" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

1.2. Форму державного статистичного спостереження N 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі", що додається, та ввести її в дію, починаючи зі звіту за І квартал 2016 року.

Форма N 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за I квартал 2016 р.".

1.3. Перелік товарів, які відносяться до товарних груп форми N 3-торг (квартальна, річна) (далі - Перелік), що додається, та ввести його в дію, починаючи зі звіту за І квартал 2016 року.

Перелік товарів, які відносяться до товарних груп форми N 3-торг (квартальна, річна) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за I квартал 2016 р.".

2. Поширити форми державних статистичних спостережень та Перелік, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність:

5.1. З 01 лютого 2016 року наказ Держстату від 04 грудня 2014 року N 380 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот", N 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" та додатка до форми N 3-торг (квартальна, річна)" у частині форми державного статистичного спостереження N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот".

5.2. З 01 квітня 2016 року наказ Держстату від 04 грудня 2014 року N 380 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот", N 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" та додатка до форми N 3-торг (квартальна, річна)".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І. М. Жук