Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.08.2016 N 163

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 153 від 16.07.20
18)

Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 1-торг (місячна)
"Звіт про товарооборот торгової мережі" та N 3-торг (квартальна)
"Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити:

1) форму державного статистичного спостереження N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот торгової мережі", що додається, та ввести її в дію, починаючи зі звіту за січень 2017 року;

Форма N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот торгової мережі" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за місяць".

2) форму державного статистичного спостереження N 3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі", що додається, та ввести її в дію, починаючи зі звіту за I квартал 2017 року.

Форма N 3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за I квартал 2017 р.".

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держстату від 11 грудня 2015 року N 355 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот торгової мережі" та N 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" у частині форми державного статистичного спостереження N 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот торгової мережі" - з 01 лютого 2017 року та в цілому - з 01 квітня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови І. М. Жук