КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 липня 2006 р. N 964
Київ

Про затвердження Порядку відшкодування
курсантами та особами офіцерського складу витрат,
пов'язаних з їх утриманням у вищих
навчальних закладах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 696 від 06.08.20
08
N 773 від 23.10.20
13 )

Відповідно до статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, що додається. ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 06.08.2008 )

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 964

Порядок
відшкодування курсантами та особами офіцерського складу
витрат, пов'язаних з їх утриманням
у вищих навчальних закладах

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 06.08.2008 )

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування курсантами в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, а також особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п'яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі - вищі навчальні заклади) відповідно до пунктів "е", "є", "ж", "и", "і" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищому навчальному закладі (далі - витрати). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 696 від 06.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773 від 23.10.2013 )

2. Витрати відшкодовуються Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Управлінню державної охорони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужбі. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 06.08.2008 )

3. Відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат, пов'язаних з:

грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням;

перевезенням до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку;

оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв.

Порядок розрахунку витрат установлюється Міноборони разом з Мінфіном, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Управлінням державної охорони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужбою. ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 06.08.2008 )

4. Розрахунок фактичних витрат здійснюється вищим навчальним закладом згідно з нормами утримання курсантів.

5. Витрати відшкодовуються у повному розмірі:

курсантами, які вислужили встановлений законодавством строк строкової військової служби до вступу у вищий навчальний заклад, курсантами жіночої статі - за весь період навчання;

курсантами, які навчалися понад встановлений законодавством строк строкової військової служби, - за період навчання, що перевищує цей строк;

особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п'яти років після закінчення вищого навчального закладу відповідно до пунктів "е", "є", "ж", "и", "і" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) - за весь період навчання. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 696 від 06.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773 від 23.10.2013 )

6. Витрати відшкодовуються у розмірі різниці сум витрат з утримання курсантів і витрат з утримання військовослужбовців строкової служби за відповідною військово-обліковою спеціальністю:

курсантами, які навчалися менше встановлених законодавством строків строкової військової служби, - за весь період навчання;

курсантами, які навчалися понад встановлені законодавством строки строкової військової служби, - за період навчання, який відповідає строку строкової військової служби.

7. У разі відмови курсанта або особи офіцерського складу добровільно відшкодувати витрати стягнення їх сум здійснюється у судовому порядку. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 06.08.2008 )

8. Сума відшкодованих витрат зараховується до спеціального фонду державного бюджету і використовується відповідно до кошторису Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Управління державної охорони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Держспецтрансслужби. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 06.08.2008 )

9. У разі поновлення особи, що відрахована з вищого навчального закладу або звільнена з військової служби, на посаді курсанта, особи офіцерського складу стягнення суми витрат припиняється. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 696 від 06.08.2008 )

У разі поновлення зазначеної особи на посаду курсанта, особи офіцерського складу після відкриття виконавчого провадження щодо відшкодування нею витрат стягнення їх сум припиняється на підставі вимоги стягувача. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696 від 06.08.2008 )