КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 серпня 2008 р. N 696
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 964

Відповідно до Закону України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 267-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 964 "Про затвердження Порядку відшкодування курсантами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2026) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 696

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 964

1. Доповнити назву та постановляючу частину постанови після слова "курсантами" словами "та особами офіцерського складу".

2. У Порядку відшкодування курсантами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити назву Порядку після слова "курсантами" словами "та особами офіцерського складу";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування курсантами в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, а також особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п'яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі - вищі навчальні заклади) відповідно до пунктів "е", "є", "ж", "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищому навчальному закладі (далі - витрати).";

3) доповнити пункт 2 і абзац п'ятий пункту 3 після слова "СБУ, " словами "Служба зовнішньої розвідки," у відповідному відмінку;

4) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

"особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п'яти років після закінчення вищого навчального закладу відповідно до пунктів "е", "є", "ж", "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) - за весь період навчання.";

5) доповнити пункт 7 після слова "курсанта" словами "або особи офіцерського складу";

6) доповнити пункт 8 після слова "СБУ" словами ", Служби зовнішньої розвідки";

7) у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. У разі поновлення особи, що відрахована з вищого навчального закладу або звільнена з військової служби, на посаді курсанта, особи офіцерського складу стягнення суми витрат припиняється.";

доповнити абзац другий після слова "курсанта" словами ", особи офіцерського складу".